English version of this page

Seksjon for Digitalisering (DIG)

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Seksjonen består av fem spesialiserte forskningsgrupper, med anerkjent ekspertise innen biomedisinsk informatikk, bilde- og signalbehandling, språkteknologier, nanoelektronikk og robotikk. Det er rundt hundre forskere og ingeniører som jobber i seksjonen (tidlig i 2020).