English version of this page

DIG Digitalisering

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Design av informasjonssystemer (DESIGN)

Forskningsgruppa Design av informasjonssystemer er opptatt av hvordan brukerne opplever møtet med informasjonsteknologi. Vi forsker på hvordan kunnskap om bruk og brukere gir grunnlag for design av (bedre) teknologiske løsninger som styrker brukernes autonomi og handlingsrom. Vi forsker derfor også på design, og på hvordan designere kan legge til rette for at brukere kan delta i designarbeidet. 


Digital innovasjon (DIN)

Bildet kan inneholde: servise, servering, porselen, rektangel, skrift.The research group aims at producing and disseminating new knowledge on digital transformation and its consequences for individuals, organizations, and societies. In so doing, a foundational component for our research is ‘engaged scholarship’ aiming at contributing to both academic research as well as solving problems for users and IT professionals.


Entreprenørskap (ENT)

Bildet kan inneholde: hjul, skrift, sirkel, elektrisk blå, symbol.Entreprenørskap er både et viktig forsknings- og utdanningsfelt. Oppstartsbedrifter og gründerorganisasjoner er en viktig kilde til økonomisk utvikling, og nøkkelen til å takle moderne samfunnsutfordringer. Vi har et helhetlig syn og søker å belyse entreprenørskapsfenomener og innovasjonsprosesser på samfunns-, organisasjons-, team- og individnivå ved å utforske ulike temaer og teoretiske perspektiver.


Informasjonssystemer (IS)

Forskningsgruppen er interessert i å forstå og forme utviklingen av stor-skala og komplekse informasjonssystemer, gjennom empiriske analyser og design intervensjon.


Regenerative Teknologier (RT)

The Regenerative Technologies research group aims to contribute to redirecting human modes of planetary habitation towards sustainment. We do that through a focus on the role of design in the sustainability of digital artefacts and the practices that they shape.

Kontakt

Postadresse Postboks 1080, 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 15155000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150591 Vortex, FS m.m.