English version of this page

DIS Digital infrastruktur og sikkerhet

Denne seksjonen består av tre forskningsgrupper hvis overordnede forskningstema er datakommunikasjon og datasikkerhet.

Innen kommunikasjon omhandles alt fra overføring av meldinger (både trådløst og trådforbundet) til høynivå programvare som gjør at applikasjoner kan kommunisere på en hensiktsmessig og sikker måte. Innen sikkerhet spenner forskningstemaene et vidt område innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet.

Digital sikkerhet (SEC)

Forskningsgruppen har som mål å styrke sikkerheten i vår IKT-infrastruktur. Resultatene av forskningen kan bl.a. brukes til å blokkere cyberangrep, og gi studentene kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å konstruere framtidens sikre IKT-systemer.


Nettverk og distribuerte systemer (ND)

Forskningsgruppen utvikler paradigmer, arkitekturer, metoder og verktøy som kan gi oss bedre applikasjoner knyttet til Internettet. Forskningen legger særlig vekt på at applikasjonene skal være påliteligheten og hastigheter og svartider tilfredsstillende for brukerne.

Kontakt

Postadresse Postboks 1080, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 15154000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150575 Vortex, FS m.m.