Lokal IT ved Ifi

IFIDRIFT er Ifis driftsseksjon for IT-tjenester. Ifis IT-tjenester er i vesentlig grad samordnet med UiOs sentrale IT-tjenester (Usit).

IFIDRIFT består av 8 fast ansatte i kjernegruppen. Utover dette har vi tilknyttet dyktige studenter på time-/dagbasis som bistår kjernegruppen med løpende oppgaver.

Gå videre til hjelp med IT-tjenester

Ansatte

Kontakt

Postadresse Institutt for informatikk PB 1080 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Ole-Johan Dahls hus 4. etasje Gaustadalléen 23 B 0316 Oslo Telefon: 22852714 E-post:

Enhetskoder

Gammel stedkode 150512 Vortex, FS m.m.