English version of this page

Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB)

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.


Ultralyd-bilde av hjerte

Sonarbilde av vrak på havbunnen

Seismisk avbildning av jord-skorpen

Mikroskop-bilde av cellekjerne

Landsat-bilde av Kjeller

I signalbehandling er hovedaktiviteten å studere og simulere signaler fra grupper av sensorer for å forbedre nøyaktigheten i resulterende bilder. Anvendelser er i medisinsk ultralyd, sonar og akustisk lokalisering.

I bildeanalyse fokuserer vi på automatiske metoder for ekstrahering av informasjon fra bilder. Anvendelser er medisinsk bildeanalyse og fjernmåling.

Dyp læring blir mer og mer viktig og i flere av våre prosjekter er dette med. Gruppen gir også et av de mest populære MSc-kursene på IFI: IN5400 – Maskinlæring for bildeanalyse.

Mye av vår forskning handler om avbildning, det vil si å lage bilder av skjulte strukturer (i kroppen, i undergrunnen, i vann). 

Vi samarbeider med en klynge norske bedrifter innen akustikk, sonar og ultralydteknologi. Noen av bedriftene er startet av våre egne ansatte og tidligere studenter.

DSB-gruppens publikasjoner i databasen Cristin er her og her.

Gruppen har mange av sine websider i den engelske strukturen.


Emneord: avbildning, signalbehandling, bildeanalyse, ultralyd, fjernmåling, sonar, seismikk, dyp læring, Kunstig intelligens og maskinlæring, Kunstig intelligens
Publisert 18. nov. 2010 13:19 - Sist endret 4. mars 2022 11:46