ACIM: Akustisk bildedannelse og tolkning (avsluttet)

Dette prosjektet kombinerer bildedannelse og tolkning i en tverrfaglig tilnærming. To viktige anvendelser er seismisk databehandling og sonar avbildning.

Hovedmålene for dette prosjektet er:

  1. Å demonstrere potensialet ved å integrere bildedannelse/tolkning på sonar og seismisk avbildning.
  2. Å utvikle nye, effektive og nøyaktige iterative seismiske avbildningsmetoder for "salt tectonics".
  3. Å utvikle nye teknikker for sonaravbildning i samspill med forbedrede teknikker for klassifikasjon av sonarbilder.

Les mer om Akustisk bildedannelse og tolkning på prosjektets engelske sider.

Publisert 7. mars 2011 13:16 - Sist endret 14. okt. 2016 14:07