Anne H Schistad Solberg

Bilde av Anne H Schistad Solberg
English version of this page
Telefon +47 22852435
Mobiltelefon +47 97044299
Rom 4458
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på  maskinlæring - hvordan  kan  vi trekke ut informasjon fra bilder og
signaler. Sentralt i dette er bruk av dyp læring. Anvendelser
jeg jobber med for tiden er :

  • Medisinsk avbildning
  • Miljøovervåkning av jorden vha. satellittbilder
  • Deteksjon av saltstrukturer i seismikk
  • Havbunnskartlegging vha. sonar.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2310/

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5520/

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5860/

 

 

Emneord: Maskinlæring, dyp læring, bildeanalyse
Publisert 4. nov. 2010 14:18 - Sist endret 22. okt. 2019 16:05

Prosjekter