English version of this page

Fotorealistisk visualisering av hjertet - Fremtidens 3D ultralydavbildning (avsluttet)

Ultralyd er i dag den mest anvendte avbildningsmodaliteten for hjerteundersøkelser. Ultralyd er kostnadseffektivt, avbildningen er i sanntid og den har ingen skadelig stråling. Ulempen med ultralydavbildning er at bildekvaliteten varierer sterkt mellom ulike pasienter. Bildekvaliteten påvirkes også av hvor dyktig operatøren er til å bruke systemet.

Om prosjektet

GE Vingmed Ultrasound styrer prosjektet.

Bakgrunn

Hovedhensikten med prosjektet er å utvikle teknologi og metoder som danner grunnlaget for en helt ny generasjon diagnostiske 3D ultralydscannere der avbildning av hjertet i mye større grad er pasient- og operatøruavhengig. I dagens 3D ultralydsystemer er rekonstruksjon av ultralydbildene implementert i lite fleksibel hardware. En vesentlig del av prosjektet er å utvikle en ny type systemarkitektur der rekonstruksjon av 3D bildene er mye mer fleksibel. Det er her mange utfordringer knyttet til å prosessere store datamengder i sanntid. I hjerteavbildning sendes ultralydstrålene gjennom ulike typer vev med forskjellige lydhastigheter og vevet er i tillegg i bevegelse. Dette tar ikke dagens ultralydsystemer hensyn til. En av de store utfordringene i prosjektet vil være å komme fram til en sanntids-metode for ultralydrekonstruksjon som effektivt kompenserer for forskjellene i lydhastighet. Ultralydavbildning har også spesielle problemer knyttet til lavt signal-støy forhold, signal dropouts og regionale variasjoner i vevssignalet. En sentral del av prosjektet er derfor å finne fram til nye metoder som automatisk reduserer støy, fyller inn dropouts og kompenserer for de regionale forskjellene. Den siste delen av prosjektet vil ta for seg problemstillinger knyttet til visualisering av 3D ultralydbildene. Dagens visualiseringsteknikker er krevende å stille inn og gir ofte bilder som er vanskelige å tolke. Utfordringene her er å finne robuste og effektive metoder som gir fotorealistiske gjengivelser med høy diagnostisk verdi. Prosjektet har stort potensiale for å skape en revolusjon innen 3D ultralyd.

Finansiering

Brukerstyrt innovasjonsarena

Samarbeid

  • GE Vingmed Ultrasound
  • Institutt for informatikk ved UiO
  • UiB
  • Sintef
Publisert 11. des. 2013 13:20 - Sist endret 31. jan. 2017 13:09