Sarina Thomas

Bilde av Sarina Thomas
English version of this page
Rom 4463
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Den internasjonale sommerskole (Student)

Postdoctoral research fellow working with GE Vingmed on automatic analysis of cardiac ultrasound images using artificial intelligence.

Emneord: Kunstig intelligens og maskinlæring, ultralyd

Publikasjoner

  • Thomas, Sarina; Gilbert, Andrew & Ben-Yosef, Guy (2022). Light-weight spatio-temporal graphs for segmentation and ejection fraction prediction in cardiac ultrasound.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. sep. 2021 13:20 - Sist endret 28. apr. 2022 16:50