English version of this page

CIUS: Centre for Innovative Ultrasound Solutions

CIUS er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ledes fra NTNU. Se mer på den engelske prosjektsiden.

Publisert 3. juli 2015 12:29 - Sist endret 5. sep. 2018 14:15