English version of this page

Elektronikk

Seksjon for elektronikk har fokus på sensorer og målevitenskap (Sensor and Measurement Science).

I seksjonen gjøres det grunnforskning og anvendt forskning innen områder som detektorer for kjernefysikk-forskning på CERN, instrumentering for raketter og romfysikk, hydroakustikk og medisinsk teknologi.

Om gruppen

Vi driver grunnforskning og anvendt forskning og samarbeider med lokale eksperimentelle forskningsgrupper og med eksterne institutter og bedrifter. Vi utvikler instrumentering og nye smarte sensorer bl.a. innen disse områdene:

  • romteknologi, i satsingsområdet 4DSpace
  • instrumentering for CERN, blant annet en oppgradering av ALICE-detektoren
  • hydroakustikk: utvikling av sonarsystemer til bruk i blant annet ressurskartlegging
  • biomedisinsk instrumentering, bl.a. innen bioimpedans

Studieprogrammer og emner

Gruppa er sterkt involvert i Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelorprogram) og studieretningen Mikroelektronikk og sensorteknologi i masterprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi

Mulige masteroppgaver

Publisert 9. nov. 2010 10:09 - Sist endret 24. aug. 2021 16:33