Jan Olav Høgetveit

Førsteamanuensis II
Bilde av Jan Olav Høgetveit
English version of this page
Telefon 23071599
Rom Rikshospitalet, Rom D4.3046 (inngang fra D2)
Brukernavn
Besøksadresse Medisinsk-teknologisk avdeling Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0027 Oslo
Postadresse Medisinsk-teknologisk avdeling Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Akademiske interesser

Min hovedinteresse har vært medisinsk instrumentering innenfor thoraxkirurgi og trådløs kommunikasjon og interferens. På tross av at det stadig utvikles nye og minimalt invasive kardiologiske prosedyrer er hjerte-lungemaskinen fremdeles helt nødvendig for et stort antall avanserte kirurgiske hjerteprosedyrer. Ved slike prosedyrer er det av avgjørende betydning å holde kontroll på pasientens viktigste fysiologiske parametre uten å påføre pasienten skade, og derfor er det nødvendig å finne nye måletekniske løsninger i nært samarbeid med den aktuelle medisinsk ekspertise. Jeg har særlig vært opptatt av dette tverrfaglige området der spisskompetanse på forskjellige fagområder må kombineres for å oppnå den beste løsningen for pasienten.

 

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS4250/

 

Høyere utdannelse og arbeidserfaring

Jeg ble utdannet i 1993 som elektroingeniør, Teknisk kybernetikk, ved Oslo Ingeniørhøyskole, og fikk Mastergrad i Elektronikk, Måleteknikk, ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo i 1997. Masteroppgaven hadde tittelen: "En datapresentasjonsform spesialtilpasset intensivmedisinen", et tema som jeg fortsatte å arbeide med i perioden 1997-1998 ved Institutt for Kirurgisk Forskning der jeg også hadde jobbet med masteroppgaven. I 1998 ble jeg innvilget doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd, og begynte i 1999 å arbeide ved Medisinsk-teknisk avdeling, Rikshospitalet som utviklingsingeniør. Fra 2001 ble jeg leder av Forsknings- og utviklingsseksjonen ved samme avdeling. I 2008 mottok jeg Dr. Scient-graden ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Technology Applications for Medical Devices Related to Surgical Operations", og ble så i 2009 utnevnt til Førsteamanuensis ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Biomedisinsk instrumentering, Medisinsk teknologi, Elektronikk og instrumentering, Bioimpedans, Kirurgisk teknologi

Publikasjoner

 • Hou, Jie; Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Tønnessen, Tor Inge; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2022). Small intestinal viability assessment using dielectric relaxation spectroscopy and deep learning. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 12(1). doi: 10.1038/s41598-022-07140-4.
 • Hou, Jie; Strand-Amundsen, Runar James; Hødnebø, Stina; Tønnessen, Tor Inge & Høgetveit, Jan Olav (2021). Assessing ischemic injury in human intestine ex vivo with electrical impedance spectroscopy. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 12(1), s. 82–88. doi: 10.2478/joeb-2021-0011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hou, Jie; Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Høgetveit, Jan Olav; Martinsen, Ørjan Grøttem & Tønnessen, Tor Inge (2021). Automatic prediction of ischemia-reperfusion injury of small intestine using convolutional neural networks: A pilot study. Sensors. ISSN 1424-8220. 21(19). doi: 10.3390/s21196691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tronstad, Christian; Martinsen, Tormod; Olsen, Morten; Rosseland, Leiv Arne; Pettersen, Fred-Johan & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Splitting one ventilator for multiple patients - a technical assessment. arXiv.org. ISSN 2331-8422.
 • Tronstad, Christian; Høgetveit, Jan Olav; Elvebakk, Ole & Kalvøy, Håvard (2019). Age-related differences in the morphology of the impedance cardiography signal. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 10(1), s. 139–145. doi: 10.2478/joeb-2019-0020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Tormod; Pettersen, Fred-Johan; Kalvøy, Håvard; Tronstad, Christian; Kvarstein, Gunnvald & Bakken, André [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Electrosurgery and temperature increase in tissue with a passive metal implant. Frontiers in surgery. ISSN 2296-875X. 6:8, s. 1–8. doi: 10.3389/fsurg.2019.00008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Birkeland, Kåre I.; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Gulseth, Hanne Løvdal [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). A multiparameter model for non-invasive detection of hypoglycemia. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 40(8), s. 1–14. doi: 10.1088/1361-6579/ab3676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Staal, Odd Martin; Kalvøy, Håvard; Høgetveit, Jan Olav & Jenssen, Trond Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-invasive prediction of blood glucose trends during hypoglycemia. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1052, s. 37–48. doi: 10.1016/j.aca.2018.12.009.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Reims, Henrik Mikael; Reinholt, Finn P.; Høgetveit, Jan Olav & Tønnessen, Tor Inge (2018). Machine learning for intraoperative prediction of viability in ischemic small intestine. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 39(10), s. 1–16. doi: 10.1088/1361-6579/aae0ea. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand-Amundsen, Runar James; Reims, Henrik Mikael; Reinholt, Finn P.; Ruud, Tom Erik; Yang, Runkuan & Høgetveit, Jan Olav [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Ischemia/reperfusion injury in porcine intestine - Viability assessment. World Journal of Gastroenterology (WJG). ISSN 1007-9327. 24(18), s. 2009–2023. doi: 10.3748/wjg.v24.i18.2009.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Ruud, Tom Erik; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Small intestinal ischemia and reperfusion - Bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 39(2). doi: 10.1088/1361-6579/aaa576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand-Amundsen, Runar James; Reims, Henrik Mikael; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Martinsen, Ørjan Grøttem & Høgetveit, Jan Olav [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ischemic small intestine - In vivo versus ex vivo bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 38(5), s. 715–728. doi: 10.1088/1361-6579/aa67b7.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Kalvøy, Håvard & Odland, Hans Henrik (2016). Bioimpedance spectroscopy of temporal impedance changes in a beating heart. Biomedical Engineering & Physics Express. ISSN 2057-1976. 2. doi: 10.1088/2057-1976/2/6/065015.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Kalvøy, Håvard; Gundersen, Yngvar; Krohn, Claus Danckert & Aasen, Ansgar Oddne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). In vivo characterization of ischemic small intestine using bioimpedance measurements. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 37(2), s. 257–275. doi: 10.1088/0967-3334/37/2/257.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Tormod; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Unintentional heating at implants when using electrosurgery. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings. ISSN 1557-170X. s. 5805–5808. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319711.
 • Pettersen, Fred Johan & Høgetveit, Jan Olav (2015). Optically isolated current source. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 6(1), s. 18–21. doi: 10.5617/jeb.2571.
 • Pettersen, Fred Johan; Ferdous, Humayra; Kalvøy, Håvard; Martinsen, Ørjan Grøttem & Høgetveit, Jan Olav (2014). Comparison of four different FIM configurations - A simulation study. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 35(6), s. 1067–1082. doi: 10.1088/0967-3334/35/6/1067.
 • Pettersen, Fred Johan & Høgetveit, Jan Olav (2011). From 3D tissue data to impedance using Simpleware ScanFE+IP and COMSOL Multiphysics – a tutorial. Journal of Electrical Bioimpedance. ISSN 1891-5469. 2, s. 13–32. doi: 10.5617/jeb.173.
 • Høgetveit, Jan Olav; Saatvedt, Kjell; Norum, Hilde Margrethe; Kristiansen, Frode; Elvebakk, Ole & Dahle, Gry [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Central venous catheters may be a potential source of massive air emboli during vascular procedures involving extracorporeal circulation: an experimental study. Perfusion. ISSN 0267-6591. 26(4), s. 341–346. doi: 10.1177/0267659111403644.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Ørjan Grøttem; Grimnes, Sverre & Høgetveit, Jan Olav (2010). Impedance measurement set-up based on off-the-shelf PXI modules. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN 1742-6588. 224. doi: 10.1088/1742-6596/224/1/012002.
 • Høgetveit, Jan Olav; Kristiansen, Frode & Røislien, Jo (2009). A novel method for indirectly monitoring arterial pO(2) during cardiopulmonary bypass. Journal of Medical Engineering & Technology. ISSN 0309-1902. 33(7), s. 567–574. doi: 10.1080/03091900903071897.
 • Imenes, Kristin; Aasmundtveit, Knut E.; Husa, Ellen Marie; Høgetveit, Jan Olav; Halvorsen, Steinar & Elle, Ole Jakob [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Assembly and packaging of a three-axis micro accelerometer used for detection of heart infarction. Biomedical microdevices. ISSN 1387-2176. 9, s. 951–957.
 • Imenes, Kristin; Aasmundtveit, K; Husa, EM; Høgetveit, Jan Olav; Halvorsen, Steinar & Elle, Ole Jakob [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Assembly and packaging of a three-axis micro accelerometer used for detection of heart infarction. Biomedical microdevices. ISSN 1387-2176. 9, s. 951–957. doi: 10.1007/s10544-007-9082-2.
 • Øyri, Karl; Balasingham, Ilangko; Samset, Eigil; Høgetveit, Jan Olav & Fosse, Erik (2006). Wireless continuous arterial blood pressure monitoring during surgery: a pilot study. Anesthesia and Analgesia. ISSN 0003-2999. 102(2), s. 478–483.
 • Samset, Eigil; Høgetveit, Jan Olav; Ten Cate, Gerben & Hirschberg, Henry (2005). Integrated neuronavigation system with intraoperative image updating. Minimally Invasive Neurosurgery. ISSN 0946-7211. 48(2), s. 73–76.
 • Elle, Ole Jakob; Samset, Eigil; Bakken, Andre; Høgetveit, Jan Olav & Fosse, Erik (2000). Head-tracking in scopic surgical procedures using Robot-held camera and head-mounted stereoscopic display. I Lemke, Heinz U.; Vannier, Michael W.; Inamura, Kiyonari; Farman, Allan G. & Doi, Kunio (Red.), Procedings of the 14th International Congress and Exhibition - Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS 2000), ICS 1214. ISSN 0-444-50536-9. s. 121–127.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1997). EWICUM, an early warning monitoring system for data presentation in the ICU. I Faist, Eugen (Red.), The Immune Consequences of Traum, Shock and Sepsis. Monduzzi editore, Italy. ISSN 88-323-0304-3. s. 717–720.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øyri, Karl; Balasingham, Ilangko & Høgetveit, Jan Olav (2003). Den trådløse pasienten. Scandinavian conference in Health Informatics. ISBN 82-7117-507-6. 5 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Flattum, M.; Kalvøy, Håvard & Odland, Hans Henrik (2016). Using pacemaker leads for bioimpedance and electromyography. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Martinsen, Ørjan Grøttem; Høgetveit, Jan Olav; Ruud, TE & Tønnessen, Tor Inge (2016). Bioimpedance - in vivo vs in vitro ischemic small intestine. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Martinsen, Ørjan Grøttem; Kalvøy, Håvard & Høgetveit, Jan Olav (2016). Bioimpedance for prediction of hypoglycemic trends. Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Bioimpedance.
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Gulseth, Hanne Løvdal; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Høgetveit, Jan Olav [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Physiological and symptomatic responses to hypoglycemia in patients with impaired awareness.
 • Pettersen, Fred Johan; Martinsen, Tormod; Høgetveit, Jan Olav & Martinsen, Ørjan Grøttem (2015). Unintentional heating at implants when using electrosurgery.
 • Elvebakk, Ole; Tronstad, Christian; Høgetveit, Jan Olav; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit & Martinsen, Ørjan Grøttem (2013). Sweating reactions due to hypoglycemia detected by skin AC conductance.
 • Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Høgetveit, Jan Olav; Jenssen, Trond Geir; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne & Martinsen, Ørjan Grøttem (2013). Monitoring of sweat activity for detection of severe hypoglycemia – A pilot study.
 • Imenes, Kristin; Aasmundtveit, Knut E.; Husa, Ellen Marie; Høgetveit, Jan Olav; Halvorsen, Steinar & Elle, Ole Jakob [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Packaging of an implantable accelerometer for measurements of heart motion, Packaging of an implantable accelerometer for measurements of heart motion. s. 697–702.
 • Imenes, Kristin; Aasmundtveit, Knut E.; Husa, Ellen Marie; Høgetveit, Jan Olav; Halvorsen, Steinar & Elle, Ole Jakob [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Packaging of an implantable accelerometer for measurements of heart motion.
 • Høgetveit, Jan Olav; Øyri, Karl; Balasingham, Ilangko & Sveen, Ola Halvor (2003). Implications ofUsing Invasive Wireless Blood Preesure-Sensors in a Clinical Environment.
 • Aasen, Ansgar Oddne; Næss, Leif; Høgetveit, Jan Olav & Sveen, Ola Halvor (2002). Ewicum, a Unique ICU Monitoring System for Early Warning and Decision Support.
 • Elle, Ole Jakob; Samset, Eigil; Bakken, Andre; Høgetveit, Jan Olav & Fosse, Erik (2000). Head-tracking in scopic surgical procedures using Robot-held camera and head-mounted stereoscopic display.
 • Høgetveit, Jan Olav; Sveen, Ola Halvor & Aasen, Ansgar Oddne (1998). EWICUM - Early Warning Intensive Care Unit Monitoring System.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1997). EWICUM - Early Warning Intensive Care Unit Monitoring.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1997). The EWICUM Data Presentation System.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1997). EWICUM, Early Warning Intensive Care Unit Monitoring System.
 • Aasen, Ansgar Oddne; Solberg, Rigmor; Høgetveit, Jan Olav & Sveen, Ola Halvor (1997). Protease cascades in intraabdominal infection.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1997). EWICUM, an Early Warning Monitorng System for Data Presentation in the ICU.
 • Sveen, Ola Halvor; Høgetveit, Jan Olav & Aasen, Ansgar Oddne (1996). An intensive care unit data presentation system for critical biochemical variables and scoring systems.
 • Aasen, Ansgar Oddne; Sveen, Ola Halvor & Høgetveit, Jan Olav (1996). Data Presentation in the Surgical Intensive Care Unit. Development of a Data Presentation System for Critical Biochemical Variables and Scoring Systems.
 • Mirtaheri, Peyman; Gunnlaugsdottir, Helga; Høgetveit, Jan Olav & Hellström, Lars-Gösta (2013). Spectroscopic determination of pH in an arterial line from a Heart-lung machine. KTH, School of Technology and Health (STH.
 • Mirtaheri, Peyman & Høgetveit, Jan Olav (2012). Noninvasiv pH-måling ved bruk av hjertelungemaskin. DUO Digitale utgivelser ved UiO.
 • Høgetveit, Jan Olav (2008). Information Technology Applications for Medical Devices Related to Surgical Operations. Universitetet i Oslo.
 • Høgetveit, Jan Olav (1997). En datapresentasjonsform spesialtilpasset intensivmedisinen. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:19 - Sist endret 14. nov. 2011 13:18