Hva er Avbildning?

Avbildning handler om å finne nye måter for å se det usette.

  • Kan du høre olje i bakken?
  • Kan du se et hjerte som slår?
  • Kan du skimte miljøkriminalitet på havet?
  • Kan du observere et barn i mors liv?
  • Kan du oppdage kreft i tide?

Menneskene har alltid vært opptatt av å observere og beskrive verdenen vi lever i. Teknologiske fremskritt som fotografi og film gjorde det mulig å fange veldig gode observasjoner av våre omgivelser for ettertiden, med et detaljnivå og en presisjon som langt overgår våre egne evner til å representere synsinntrykk gjennom skisser og tegninger.

Man ønsket så å ta dette et skritt videre.

Radar har gjort det mulig for maskiner å "se" fra satelitter i verdensrommet og sonarer har latt oss ta detaljerte bilder av havbunnen. Vi bruker teknologien til å avbilde steder der mennesker ikke selv kommer til. Ultralyd har latt oss se både inn i menneskekroppen og gjennom materialer der synlig lys ikke trenger inn. Medisinsk teknologi som MR og CT kan gi oss utrolig detaljerte bilder av kroppens innside. Seismikere sender trykkbølger ned i jorden og lar maskiner observere ekkoer for å danne bilder av hvordan den er bygget opp. Matematikk og informatikk gjør det mulig å analysere innholdet i alle disse forskjellige bildene med en hastighet og presisjon som langt overgår menneskets hjerne.

Alt dette er eksempler på hvordan en fysisk forståelse av bølgefenomener og anvendt matematikk har blitt brukt til å lage teknologi som etterlikner det menneskelige synssystemet, men som utvider dets rekkevidde til å se objekter som er skjult for våre øyne. For å gjøre dette trenger vi:

  • fysikk - for å forstå den verden vi ønsker å observere, og hva vi kan bruke for å observere den
  • matematikk - for å formulere og løse det fysiske problemet
  • informatikk - for å lage det faktiske systemet

Avbildingsmiljøet ved UiO arbeider både med å utvikle teknologien som lager bildene og systemene som analyserer dem i etterkant. Disse fagområdene kalles for signalbehandling og bildeanalyse. I korte trekk kan man si at vi både lager kunstige øyne og hjerner, og som avbildningsstudent vil du få inngående kunnskap om begge disse sidene ved det kunstige synssystemet.


Emneord: ultralydavbildning, miljøovervåkning, fjernmåling, bildeanalyse, avbildning, sonar, seismisk avbildning, signalbehandling
Publisert 3. feb. 2011 21:09 - Sist endret 17. mars 2011 16:16