Eksempler

Alle eksemplene på denne siden handler om å lage bilder av fenomener som mennesker ikke er i stand til å observere alene. Vi bruker måleinstrumenter og datamaskiner til å hjelpe oss. Slik kan vi få se det usette!

Foster i mors liv

Bedre ultralydbilder redder liv!

Hjerte- og karsykdommer er den sykdommen som tar flest liv. Ti ganger flere kvinner dør av infarkt enn av brystkreft. Ultralyd gjør det mulig å få et "vindu" i kroppen uten å skjære den opp, og man kan se hvordan et organ som et hjerte arbeider, eller hvordan et foster har det i mors liv. En stadig forbedring av kvaliteten på bildene, både i 2D og 3D, gjør det mulig å stille raskere og riktigere diagnoser og prognoser. Vi ønsker å gi deg muligheten til å bidra i arbeidet med ultralydavbildning.

Syk cellekjerne

Hvert år får 24000 nordmenn kreft

24000 pr år tilsvarer ca. 66 nye tilfeller daglig, og man venter en betydelig økning i antall nye krefttilfeller mot år 2020. Å kunne stille en tidlig og riktig diagnose er viktig for å sikre pasienter en best mulig behandling mot sykdommen.
Vi arbeider med metoder for å stille diagnose ved hjelp av datamaskiner. Vårt mål er å utvikle teknologi som "ser mer" enn hva mennesket klarer, ved hjelp av bildebehandling og teksturanalyse.

Oljesøl på havoverflaten

Miljøsyndere ødelegger framtiden ...

Bildet viser et oljeutslipp fra et skip i åpent farvann. Overvåkning av slike utslipp gjøres vha. satellittbilder. Satellittbilder brukes også til å overvåke snøsmelting, istykkelse i arktis, skogens helsetilstand og utbygging av bebyggelse/veier. Dette kalles fjernmåling.

 

 

Seismisk bilde

Utvinningsgraden på norsk sokkel er bare på 46%

I 1996 var den gjennomsnittlige utvinningsgraden på 40%, i 2005 var den 46%. For hver lille prosent mer olje og gass Norge greier å hente ut av sokkelen, sikrer vi milliarder av kroner for fremtidige nordmenn.

Et viktig verktøy for å finne og utvikle mer olje og gass er seismiske bilder. Vi arbeider for å gjøre disse enda bedre!

Sonaravbildning av havbunn

3/4 av jordas overflate består av vann

Vil lever av vann og det havet gir oss. Eksempelvis er nordområdet med Barentshavet Norges største spiskammer og sentrum for ny olje- og gassutvinning. Som nasjon ønsker vi både å kartlegge ressursene samt sikre det mot forurensning og ødeleggelse. For å få til dette må vi kunne se under vann. Vi vil gjerne se bedre, se lenger, se raskere og se på nye måter, alt under vann og ved hjelp av sonaravbildning.

Emneord: ultralydbilder, bildeanalyse, teksturanalyse, fjernmåling, miljøovervåking, seismisk avbildning, sonaravbildning, ultralydavbildning
Publisert 4. feb. 2011 15:49 - Sist endret 17. mars 2011 14:24