Seismisk avbildning

Til å kartlegge det indre av jorda, benyttes seismiske data. Dette er målinger av trykkbølger som reflekteres fra undergrunnen.

Figur 1: Seismisk avbildning av reservoarsone

Etter avansert prosessering av seismiske data, dannes bilder av de ulike jordlagene. De seismiske bildene blir igjen tolket av spesialiserte fagfolk, for å kartlegge mulige petroleumforekomster.

Det er viktig at de seismiske bildene er så skarpe som mulig. I den virkelige verden blir bildene forvrengt av mange årsaker (den seismiske kilde har en endelig båndbredde, plassering av kilder og mottakere er begrenset i areal, og kjennskap til jordmodellen er begrenset).

Seismikk, forbedret metodeFigur 2: Forbedret bilde, ved bruk av ny avbildningsmetode.

Noe av det vi arbeider med er å utvikle nye metoder for å forbedre bildene.

Figur 1 er delvis forvrengt av støy.

Figur 2 viser et eksempel på den type forbedring man kan oppnå med nyere avbildningsmetoder.

 

 

 


Emneord: signalbehandling, seismisk avbildning, bildeanalyse
Publisert 11. feb. 2011 15:40 - Sist endret 17. mars 2011 14:37