Bildeanalyse

Bildeanalyse består i å analysere, tolke og manipulere digitale bilder.

Digitale bilder benyttes i stadig flere sammenhenger, som f.eks. digital TV, satelittovervåkning, sortering av post, gjenkjenning av tomflasker og kvalitetskontroll av industriprodukter.

Hovedhensikten med å digitalisere bilder er at dette gjør det vesentlig enklere å bearbeide bildene. F.eks. kan en forbedre bildekvaliteten på uskarpe bilder eller gjenkjenne objekter i et bilde. Et eksempel på det er gjenkjenning av tomflasker for automatisk beregning av pant. De digitale bildene er imidlertid tunge å overføre i datanettverk, og derfor er bildekomprimering også et av de viktige områdene innen bildeanalyse.

Vår gruppe arbeider hovedsaklig med medisinsk bildeanalyse, fjernmåling og analyse av seismiske bilder og sonardata. Vi har et samarbeidsprosjekt med Det Norske Radiumhospital der vi analyserer mikroskopbilder av kreftceller for å oppnå bedre behandling av kreftpasienter. Vi bruker satellittbilder til miljøovervåkning. Sonarbilder brukes til å kartlegge havbunnen, og i seismiske bilder jobber vi med å lokalisere saltstrukturer.


Emneord: medisinsk bildeanalyse, miljøovervåkning, bildeanalyse, bildekomprimering, sonarbilder, seismiske bilder, kreft
Publisert 11. feb. 2011 14:58 - Sist endret 17. mars 2011 13:46