HighRIB: Høyoppløselig avbildning og stråleforming (avsluttet)

Dette prosjektet vil etablere ny kunnskap innen avbildning og stråleforming for akustiske anvendelser. Forskningen skal være forankret i virkelige data og således basert på målinger i laboratoriet og data fra eksperimenter i felt.

For oppdatert informasjon om resultater av prosjektet og deltakere se Cristin.

 

Prosjektet vil finansiere to PhD-studenter og en Post Doc i tillegg til bidrag for å etablere et avansert laboratorium for målinger i vann.

Målet med prosjektet er å bidra til ny og/eller forbedrede sonarer og andre akustiske systemer ved forskning på følgende ideer:

  • Undersøke og tilpasse høyoppløselig stråleforming til sonar og akustisk overvåking
  • Undersøke og utnytte ikke-lineær akustikk til harmonisk avbildning i sonar
  • Undersøke diffraksjons-arrayer til bruk i sonar og hydroakustisk posisjonering og overvåking
  • Undersøke vektorsensorer og deres potensiale til bruk i undervannsakustikk

Hovedpartner i prosjektet er Kongsberg Maritime. Andre partnere er Squarehead Systems og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Kongsberg Maritime.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 7. mars 2011 13:15 - Sist endret 22. juni 2016 11:55