Exactus: Nøyaktig biomassekontroll i store merder (avsluttet)

Teknologi, systemer og operasjonsprosedyrer for høy nøyaktighet i biomassekontroll i store merder

Om prosjektet

Vi har en mindre rolle i dette prosjektet der vi har med bruk av akustiske metoder som ekkolodd for biomasselokaliering og biomasseestimering i fiskeoppdrett.

Se SINTEFs side for mer informasjon.

Finansiering

NFR

Emneord: fiskeoppdrett, ekkolodd
Publisert 9. nov. 2011 18:15 - Sist endret 6. juni 2013 11:24