Programrådene informatikk og entreprenørskap

Fra høsten 2018 har alle studieprogrammene ved Institutt for informatikk egne programråd.

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Studieprogram Programrådsledere
Entreprenørskap  Jens Petter Falck
Informatikk: design, bruk, interaksjon  Suhas Govind Joshi
Informatikk: digital økonomi og ledelse   Bendik Bygstad
Informatikk: programmering og systemarkitektur   Stein Gjessing
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Yngve Hafting
Informatikk: språkteknologi   Jan Tore Lønning 
Nettverk og systemadministrasjon (NSA) (nedlagt)  Dag Langmyhr
It og ledelse (EVU)  Knut Rolland
Årsenheten (informatikk) Kristin Bråthen
Grunderskolen Mari Saua Svalastog

 

 

Emneord: programråd
Publisert 16. jan. 2011 22:15 - Sist endret 12. des. 2019 12:54