Programrådene informatikk og entreprenørskap

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Studieprogrammer Programrådsledere
Entreprenørskap Jens Petter Falck
Informatikk: design, bruk, interaksjon Tone Bratteteig
Informatikk: digital økonomi og ledelse  Bendik Bygstad
Informatikk: programmering og systemarkitektur  Eric Juul
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Yngve Hafting
Informatikk: språkteknologi  Jan Tore Lønning 
Informatikk: informasjonssikkerhet  Nils Gruschka
Digitalisering i helsesektoren Johan Ivar Sæbø
IT og ledelse (erfaringsbasert) Katja Hydle
Årsenheten (informatikk)  Kristin Bråthen
Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap  Mari Saua Svalastog

 

 

Emneord: programråd
Publisert 16. jan. 2011 22:15 - Sist endret 7. sep. 2022 15:07