Entreprenørskap

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Representanter Varamedlemmer
Programleder  Jens Petter Falck  
Representant Truls Erikson  
Representant Alexander Woxen   
Representant    
Studentrepresentanter Mzia Popva  
Studieadministrasjonen Kristin Broch Eliassen  
Publisert 25. jan. 2018 12:14 - Sist endret 14. jan. 2021 10:54