Informatikk: Design, bruk, interaksjon

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Representanter Varamedlemmer
Programleder  Suhas Govind Joshi  
Representant DESIGN Tone Bratteteig  
Representant DESIGN Jo Herstad  
Representant IS Petter Nielsen  
Representant DIGENT Margunn Aanestad  
Studentrepresentanter

Andreas Truchs (Msc), Rbekka Ågesdatter Heggebø (Msc), Emilie Bauck Dynestøl (Bsc), Jonas Roppestad Olsen (DEFI), Andreas Nyborg Hansen (FUI)

 
Studieadministrasjonen Kristin Bråthen  
Programrådgiver (eks.) Mikael Wiberg  
Publisert 15. nov. 2018 13:56 - Sist endret 22. nov. 2018 11:45