Tone Bratteteig

Professor - DIG Digitalisering
Bilde av Tone Bratteteig
English version of this page
Telefon +47 22852427
Rom 7164
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

Faglige interesser

- brukermedvirkning i design (participatory design)

- design av informasjonssystemer / design med digitalt materiale

- brukspraksis, bruk av informasjonssystemer, effekter av tekniske løsninger

- IT-støttet samarbeid (computer supported cooperative work)

- samspillet mellom mennesker og teknologi (individ, gruppe, organisasjon, samfunn)

 

Undervisning

IN1060 - Bruksorientert design

IN3220/4220 - Å forstå bruk før bruk

Har også undervist

IN5500 - Computer-supported cooperative work

IN5510 - Participatory experimental design

Veileder master-studenter (se oppgaver)

Verv

- leder for programrådet for Informatikk: design, bruk, interaksjon, bachelor og master

- medlem i Undervisningsutvalget ved Ifi

- medlem programrådet for forvaltningsinformatiske studier DRI og Forvaltningsinformatikk, Jus, UiO

- medlem NordiCHI steering committee

- medlem advisory board Scandinavian Journal of Information Systems, Participatory Design ConferencesScandinavian Conference on Information Systems

- medlem editorial board Journal of Computer Supported Cooperative Work, FORMakademisk

- medlem (founding member) EUSSET

Priser

- 2016: UiOs utdanningspris

- 2018: Olav Thons pris for fremragende undervisning 

Emneord: design, use, interaction, participatory design, autonomy and automation
Publisert 4. nov. 2010 13:47 - Sist endret 7. juli 2021 12:52