English version of this page

Design av informasjonssystemer (DESIGN)

Design-gruppa er opptatt av hvordan brukerne opplever møtet med informasjonsteknologi. Vi forsker på hvordan kunnskap om bruk og brukere gir grunnlag for design av (bedre) teknologiske løsninger som styrker brukernes autonomi og handlingsrom. Vi forsker derfor også på design, og på hvordan designere kan legge til rette for at brukere kan delta i designarbeidet.

Bildet kan inneholde: sykkeldel, kant, nikkel, automatisk del, sykkeldrevdel.

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for å designe alternative og bedre IT-løsninger. Forskingsgruppa Design av informasjonssystem (Design) forsker på hvordan datasystemer konstrueres og brukes, med fokus på samspillet mellom teknologi og brukere. Å forstå og beskrive hvordan IT-bruk foregår i praksis gir et godt grunnlag for å designe IT-løsninger som oppleves som gode for brukerne, på kort og lang sikt. Introduksjon av nye tekniske løsninger kan fundamentalt endre måten organisasjoner og institusjoner arbeider på, samhandler og kommuniserer med klienter og brukere.

Design-gruppa viderefører en lang tradisjon ved instituttet der fokus har vært på brukermedvirkning i design. Ved å etablere samarbeid med brukere kan brukere være med på å designe nye måter å gjøre ting på samtidig som de nye verktøyene som støtter dette blir designet. Nye tekniske muligheter kan gi grunnlag for nytenking og forbedring av brukernes arbeid (og andre aktiviteter), og brukerne kan foreslå nye måtar å gjøre ting på som krever nye typer teknisk støtte.

Gruppas kompetanseprofil ligger i å identifisere brukernes behov og «oversette» disse til brukbare IT-systemer i samarbeid med brukerne. De viktigste forskingsresultatene våre er bedre metoder for og teorier om bruksorientert eller participatory design. Design-eksperimentene resulterer i prototyper som kan demonstrere at og hvordan brukermedvirkning kan gi alternative tekniske løsninger. 

Faglig er Design-gruppa posisjonert innenfor fagområdene Participatory Design, Human-Computer Interaction, Human-Robot Interaction, Computer-Supported Cooperative Work og Information Systems. Vår forskning har i det siste dreid seg om teknologibruk i hjemmet, spesielt innenfor helse & omsorg og offentlige tjenester. Her finner vi mange ulike former for IT, som Internett, mobile enheter (som telefon, nettbrett), sensor-teknologi og roboter, og mange ulike interaksjonsmekanismer, som berøringsskjermer (touch og multitouch), bevegelseskontroll (sensorer) og fysiske grensesnitt. Design-gruppa er tverrfaglig og kombinerer faggrenser innenfor teknologi, samfunnsfag, humaniora, jus og kunst både som gruppe og som enkeltforskere.

Les mer om Design-gruppa
       English      

Emneord: Design, informasjonssystem, interaksjonar
Publisert 4. apr. 2011 11:55 - Sist endra 24. mai 2021 21:31