English version of this page

Design av informasjonssystemer (DESIGN)

Design-gruppa har fokus på design for demokrati. Vi er opptatt av hvordan brukerne opplever møtet med informasjonsteknologi. Vi forsker på hvordan kunnskap om bruk og brukere gir grunnlag for design av (bedre) teknologiske løsninger som styrker brukernes autonomi og handlingsrom. Vi forsker derfor også på design, og på hvordan designere kan legge til rette for at brukere kan delta i designarbeidet.

Bildet kan inneholde: sykkeldel, kant, nikkel, automatisk del, sykkeldrevdel.

Forskingsgruppa Design av informasjonssystem (Design) forsker på hvordan datasystemer konstrueres og brukes, med fokus på samspillet mellom teknologi og brukere. Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Å forstå og beskrive hvordan IT-bruk foregår i praksis gir et godt grunnlag for å designe IT-løsninger som oppleves som gode for brukerne, på kort og lang sikt. Introduksjon av nye tekniske løsninger kan fundamentalt endre måten organisasjoner og institusjoner arbeider på, samhandler og kommuniserer med klienter og brukere. Kunnskap om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for å designe alternative og bedre IT-løsninger. 

Design-gruppa viderefører en lang tradisjon ved instituttet med fokus på brukermedvirkning i design. Ved å etablere samarbeid med brukere kan de være med på å designe nye måter å gjøre ting på samtidig som de nye verktøyene som støtter dette blir designet. Nye tekniske muligheter kan gi grunnlag for nytenking og forbedring av brukernes arbeid (og andre aktiviteter), og brukerne kan foreslå nye måtar å gjøre ting på som krever nye typer teknisk støtte. 

Gruppas kompetanseprofil er å identifisere brukernes behov og «oversette» dem til brukbare IT-systemer i samarbeid med brukerne. De viktigste forskingsresultatene våre er bedre metoder og teorier for bruksorientert eller participatory design. I tillegg resulterer design-eksperimentene våre i prototyper som kan demonstrere hvordan brukermedvirkning kan gi andre og bedre tekniske løsninger. 

Faglig er Design-gruppa posisjonert innenfor fagområdene Participatory Design, Human-Computer Interaction, Human-Robot Interaction, Computer-Supported Cooperative Work og Information Systems. Vår forskning har i det siste dreid seg om teknologibruk i hjemmet, spesielt innenfor helse & omsorg og offentlige tjenester. Her finner vi mange ulike data-teknologier: Internett, mobile enheter (som telefon, nettbrett), sensor-teknologi og roboter, og mange ulike interaksjonsmekanismer: berøringsskjermer (touch og multitouch), bevegelseskontroll (sensorer) og fysiske, håndfaste grensesnitt. Design-gruppa er tverrfaglig og kombinerer faggrenser innenfor teknologi, samfunnsfag, humaniora, jus og kunst både som gruppe og som enkeltforskere.

Les mer om Design-gruppa
       English      

Emneord: Design, informasjonssystem, interaksjonar
Publisert 4. apr. 2011 11:55 - Sist endra 22. nov. 2022 14:22

Kontakt

Gruppeleder:
Tone Bratteteig