Masterverksted: Skrivekurs

Design Masterverksted er et pilotprosjekt iverksatt høsten 2020 for å støtte designstudenter ved IFI med å komme i gang å skrive masteroppgavene sine. Innholdet er en videreutvikling av tilsvarende kurs ved MN-fakultetet våren 2020.

Verkstedet høsten 2020 handler primært om skriving av selve masteroppgaven samt noe bruk av verktøy, men ikke behov knyttet til søknader til NSD, datalagring og lignende.

Dette er et pilotkurs og er en videreutvikling av tilsvarende kurs ved MN-fakultetet våren 2020, men mer rettet mot designstudenter.

 

Undervisningen

Undervisningen består av fem samlinger på to til fire timer hver, der deltakerne arbeider med egen masteroppgave gjennom diskusjoner, skriveøvelser, hverandrevurdering og refleksjoner. Det forventes at deltakerne er aktive, og at de deltar på minst fire av fem samlinger.

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt på Masterverksted kan du:

  • Forstå hvordan du posisjonerer deg i ditt fagfelt

  • Ha formulert en problemstilling eller et forskningsspørsmål og tenkt gjennom hvordan dette skal besvares gjennom masterarbeidet ditt

  • Ha tenkt gjennom struktur på din masteroppgave

  • Forstå hva det vil si å analysere data

  • Presentere og diskutere resultatet av analysen

  • Planlegge og bruke relevante verktøy i skriveprosessen

  • Reflektere over dine ferdigheter som masterstudent

Emneord: skrivekurs, masterverksted, masteroppgave
Publisert 7. aug. 2020 10:38 - Sist endret 12. apr. 2022 23:06