Tidligere masteroppgaver

Liste over masteroppgaver jeg har vært veileder for (eller biveileder) + oppgaver som ble veiledet av tidligere kolleger i Design-gruppa (Gisle Hannemyr, Hanne Cecilie Geirbo, Margaret Machniak, Sisse Finken m.fl.).

ferdig

Navn

tema

lenke

veileder

2021

Live Nordli

Stuck in the NAV-Loop: A case study of long-term unemployed youths on benefits

Kommer – presentasjon i desember 2021

Johanne Oskarsen / Tone

2021

Karl Otto Tennøy

”Kan du hjelpe meg å åpne SIM-kortet mitt?” En kvalitativ studie av en chatbot som skal kunne mer enn å svare

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-91760

Tone

2021

Nathalie Dyhr Olimb

Hjelp, hva gjør jeg nå? - En case studie av utfordringer ved bruk av offentlige tjenester under koronasituasjonen

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-89749

Johanne Oskarsen

2020

Siri Dølvik Reder

«Vi vet ikke hva vi skal se etter». Design av et digitalt tannkart for bedre munnhelse hos sykehjemsbeboere

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-91760

 

Tone

2020

Tina Steinstø

Bruk av chatbot i praksis. En kvalitativ studie an utfordringer ved bruk av chatbot i offentlige tjenester.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-82833

Tone

2020

Marte Rimer

A Breath of Fresh Air. Visualizing Air Quality for Young Adults.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-82833

Tone

2020

Jonas Hiorthøy

2020

Kenneth Skipenes Karadas

Spillifisert programveiviser for dokumentutfylling

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-89054

Gisle Hannemyr

2020

Lukas Vannini

A case study on the use of digital learning environments in higher education

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-84316

 

Diana Saplacan

2019

Marius Williamsen 

Disassembling repairability

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73945

 

Rebekka Soma

2019

Kristine Røyneland

«It knows how to not understand us!” A study on what the concept robustness entails in design of conversational agents for preschool children

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72200

 

Hanne-Cecilie Geirbo

2019

Julie Hagen Nilsen

2019

Ingeborg Eilertsen

One Drop in the Ocean? A design inquiry into supporting Children’s and Parents Engagement in Sustainability issues

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72641

Tone

2019

Suzanne Sannes

«Jeg får panikk bare ved tanken på en dag uten» En case-studie av bruken av øyestyrt kommunikasjon hos en ALS-pasient

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72653

Tone

2019

Tan Hung Nguyen

“Jeg blir så sliten i tankene» Innvandreres bruk av offentlige nettbaserte tjenester

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72652

 

Tone

2019

Maria Skogen Stolinski

«Du må skjønne baktanken med det». En case studie om bruk av velferdsteknologi for personer med psykisk utviklingshemming

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72226

 

Tone

2019

Hanne Borgersen

2019

Sverre Norberg-Schulz Hagen

Automation design from situated work. Utilizing concepts from CSCW to investigate approaches to automation design for editorial curation

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72207

 

Tone

2019

Mahasty Assi

“Ok, so what becomes water?” Scaffolding students’ learning by using mediating artifacts in a chemistry classroom

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72247

 

Tone

2019

Anniken Josephson

Brukernes NAV? En deltagende designprosess med en sårbar målgruppe

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-71101

 

Guri

2019

Emil Harald Säll Fuglerud

The complex life of a Smart City initiative

 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72164

Hanne-Cecilie Geirbo

2019

Irene Solberg

2019

Madelen Haugland Ljunggren

Design som støtter nettkunder i å holde jevnere effekt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72242

Hanne-Cecilie Geirbo

2019

Anna Elin Orsen

2019

Andreas Løland Truchs

We only get what we give

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-74197

Hanne-Cecilie Geirbo

2019

Charlotte Buch

A Grounded Theory Study of Open Data From the Perspective of Developers Using Stack Exchange (kort oppgave)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73008

 

Gisle Hannemyr 

2019

Marthe Nikoline Elsrud

Det første møtet med digitale læringsmiljøer

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72206

Diana Saplacan

2019

Linett Simonsen

Når brukerdialogen automatiseres – hva blir vanskelig? (kort oppgave)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-83798

 

Guri Verne

2018

Tina Mordal

”Å, men jeg har en idé!” En forståelse av barns deltakelse i en designprosess

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-68339

 

Tone

2018

Thea Snilsberg Søfting

Designing a solar panel display: information, visualization and personalization

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-68096

 

Tone

2018

Veronica Wachek Hansen

Engaging young adults in more conscious consumption

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-65397

Hanne-Cecilie Geirbo

2018

Pernille Kloster

Design for Awareness

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-65385

Hanne-Cecilie Geirbo

2018

Lone Lægreid

"What can I eat?" Designing to support diabetes self- management in Mitchells Plain, South Africa 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-65398

Hanne-Cecilie Geirbo

2018

Ingrid Smørgrav Viddal

2018

Nabeel Ahmad AnwarQamar

Modulær smarttelefon: Hva vil brukere?

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69723

Hanne-Cecilie Geirbo

2018

Johanne Svanes Oskarsen

Human-supported robot work. A case study on mobile robots in hospital environments

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-65378

 

Tone

2017

Håkon Antonsen

Platform infrastructure as a driver of smart city development 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60157

Hanne-Cecilie Geirbo

2017

Tigran Bagdasaryan

Empowering communities as co-providers of electricity

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-61941

 

Hanne-Cecilie Geirbo

2017

Tony Mathiessen

Erfaringsoverføring mellom Operative ledere i ambulansetjenesten

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-61973

 

Tone

2017

Alexandra Novikova

Design of feedback and visualization of complex and invisible information system: tax paying for entrepreneurs (sole proprietorships)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58163

 

Tone

2017

Alisa Odincova

Using Gamification to Motivate Self-Regulated Learning in Adults. Research through Design: Developing a Quiz-Based Learning Tool

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-64146

Gisle Hannemyr

2017

Martin Kolbeinsvik

Innovation as a process: A study of the processes involved in integrating an app with healthcare systems

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-59581

 

Gisle Hannemyr

2017

Ronja Rogerdatter Knudtsen

User-Centered Design and Development of a Gamified Hybrid Mobile Application With the Goal of Encouraging eCar Owners to Share Charging Points

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-59600

Gisle Hannemyr

2017

Ida Herigstad Lothe

2017

Silje Klevstul

Deltakende design med jenter - for en dypere forståelse av jenters forhold til helse- og livsstil-applikasjoner

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-59655

Margaret Mackniak

2016

Ingvild Eide

Arbeid og kvalitet i hjemmesykepleien. En auto-etnografisk studie

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56920

 

Tone

2016

Martine Eklund

”Hæ? Hvorfor har ingen fortalt meg dette?” En analyse av IT-løsningene ved UiO i et tjeneste-designperspektiv

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56425

 

Tone

 

Seline Tomt

2016

Peter Havgar

Designing for Intellectual Disability

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56328

Tone

2016

Bente Karin Nordbø

Kompetanse og parprogrammering. Påvirker kompetansenivået i et par samarbeidet og løsninger i parprogrammering?

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-55068

 

Tone

2016

Rebekka Soma

Creating vision-independent representations using a phenomenological approach to tangible and embodied interaction

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-55052

 

Tone

2016

Tina Renate Vedal

Trygghet og forutsigbarhet i hjemmebasert omsorg. En studie av teknologi for å støtte samarbeid og informa-sjonsdeling

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-55048

 

Tone

2016

Robin Pettersen

Participatory Design & Aphasia: The Digital Food Diary Sunnere – Design with and for Patients with Aphasia at Sunnaas Hospital

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54578

 

Tone

2016

Jeong Yun Choi Doksrød 

Understanding the complexity of error detection in smart homes. Why smart home users lose control and how to get it back.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54637

15

Tone

2016

Karoline Helene Stark

”Du må vite hvor du skal lete”. Eldres bruk av nettbaserte tjenester.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54624

 

Tone

2016

Mona Isabelle Yari

”Hvem, hva, hvor?” Et studie om informasjons-deling og kommunikasjon ved et helseforetak. 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54638

 

Tone

2016

Magdalini Fotiadou

Designing Semantic Enrichment for non-expert users in a News Outlet website

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56330

 

Gisle Hannemyr 

2016

John Arnljot Nergård Rongved

Reproduserbarhet i bioinformatikk: Et case study av batch-korrigeringsverktøyet ComBat

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53050

 

Gisle Hannemyr

2016

Espen Andreassen

Designing and evaluating OA-search: A crowdsourced search engine for scholarly OA publications, gamified to enhance user motivation

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56337

Gisle Hannemyr 

2016

Johannes Andreas Akse

Applying client-side state management on server-generated web pages

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54702

Gisle Hannemyr

2015

Aleksander Rem

Intuitive balance-based mobility interfaces – A framework for understanding balance as input in personal mobility devices

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53262

 

Joshi

2015

Thomas Iversen

Exploring tangible interaction: Alternative interfaces for assisting elderly users

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-51691

 

Joshi

2015

Ida Bråten

Doing Participatory Design in a school setting

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-48158

Guri Verne

2015

Kristian Saksvik Munkvold

The Design of Educational Games: Enki

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-51827

Gisle Hannemyr

2015

Trine Frimannslund

Linked Open Data Utilization in a Major Digital News Publisher

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-49053

Gisle Hannemyr

2015

Iben Johanne Aspelien

Design av personvernerklæringer innen norsk banksektor: Utforming og test av designretningslinjer

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-49489

Gisle Hannemyr

2014

Ole Kristian Rolstad

The life and death of design ideas. An analysis of the Oslo ColorTable Workshop

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-44120

 

Tone

2014

Behnaz Saemi

Use Cases Application in Practice: A Case Study

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-46465

Tone

2014

Jan Ole Gustavsen

Unge pasienter og sikre nettverk

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-46092

Tone

2014

Tiril Margrethe Sommerfeldt Syversen

Selvstendighet, verdighet og livskvalitet; evaluering av teknologiske hjelpemidler for demensrammede.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-46463

 

Tone

2014

Christina Haug

Tablets and elderly users: Designing a guidebook

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-46442

Sisse Finken

2014

Fredrikke Holte Kvam

2014

Julie Dalen Holmøy

Trygghetsalarm i en Omsorg+-bolig: Hvem tar ansvaret?

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-46023

 

 

Sisse Finken

2014

Agnethe Stensrud Heggelund

2013

Camilla Jørmeland

Displacements in Care Technology Design

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39695

Sisse Finken

2013

Wilhelm Damsleth

Filling the Holes with Workarounds: Watching Maps Work in the Terrain

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39021

 

Tone

2013

Daniel Grøtting

Designe med kresne brukere: liten tid, forankring og konflikter (kort oppgave)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-38821

 

Tone

2013

Inger-Lin Skjerve

Innovasjon gjennom sosiale medier

 

Tone

2012

Gunn Kristin Breien Johansen

Mobile Ideagoras: Brukermedvirket Helseinnovasjon på Smarttelefoner

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39053

Sisse Finken

2012

Lill Francis M. Reyes

Participatory Design through Social Media: the translation of a Future Workshop

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-31861

Sisse Finken

2012

Terese Skavhaug

Typiske iPhone- og Android-brukere og smarttelefonen som kulturelt og personlig artefakt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-40799

Sisse Finken

2012

Christine Hørven

Hvilke behov og problemer kan løses og ikke løses med multitouch

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-32842

 

Tone

2011

Trine Helene Paulsrud

A discussion of Technological Frames applied at a Usability Test

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-29244

 

Tone

2011

Guro Johansen 

Sosiale mediers bidrag til det psykososiale studentmiljøet ved Institutt for Informatikk

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-28110

 

Tone

2011

Anita Woll 

Developing health information mash ups system for thoracic surgery patients: A patient - participatory design study

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-28094

 

Tone

2009

Chiu Wai Mickey Yip

Kinesisk perspektiv på ytringsfrihet og Internettkontroll: En analyse av kinesiske akademiske artikler

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-21852

 

Tone

2008

Geir Ole Hansen

Utfordringer for ambulansepersonell og systembruk

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-21044

 

Tone

2008

Ole Petter Åvik 

Utvikling av et virtuelt simuleringsmiljø for utrykningskjøretøy

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19128

 

Tone

2007

Damir Nedic

Customizing an Open Source Web Portal Framework in a Business Context: Integrating Participatory Design with an Agile Approach

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-19100

 

Tone

2006

Ingvild Hardeng

Oversettelse i og rundt store datasystemer: : Endringer og tolkninger hos aktører

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-12377

 

Tone

2005

Kristian Svantorp

Development of event security systems: an object oriented approach

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-11151

 

Tone

2005

 

Reidun Husby

Information exchange for the book industry in Norway

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-10487

 

Tone

2005

 

Kjetil Laumann

Men er det kreativt?

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-10727

 

Tone

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. des. 2021 11:38 - Sist endret 7. jan. 2022 17:02