Forskningsområder

Institutt for informatikk er organisert i fire forskningsseksjoner med ulike forskningsgrupper som favner en rekke fagretninger innen informatikk.

Image may contain: Smile, Jeans, Microphone, Videographer, Social group.

Digital infrastruktur og sikkerhet

Hullbånd med teksten Forskning i grønn boks.

Innen kommunikasjon omhandles alt fra overføring av meldinger (både trådløst og trådforbundet) til høynivå programvare som gjør at applikasjoner kan kommunisere på en hensiktsmessig og sikker måte. Innen sikkerhet spenner forskningstemaene et vidt område innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet.

Digitalisering

Hullbånd med teksten Forskning i oransje boks.

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Maskinlæring

Hullbånd med teksten Forskning i blå boks.Maskinlæring bidrar til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, generalisere, gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder. Seksjonen har anerkjent ekspertise innen biomedisinsk informatikk, bilde- og signalbehandling, språkteknologier, nanoelektronikk og robotikk.

Programmering

Hullbånd med teksten Forskning i rosa boks.Programvare utgjør kjernen i alle IT-systemer. Seksjon for Programmering forsker og underviser i hvordan man utvikler programvare av høy kvalitet som løser samfunnsbehov og som er nyttige for både enkeltindivider og organisasjoner.