Forskningssentre og satsinger

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI-ordningen er iverksatt av Norges forskningsråd og skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

  • SIRIUS - Centre for Scalable Data Access vil utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data") som er tilgjengelig. Forskningen i senteret vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi. Vertsinstitusjonen Universitetet i Oslo (Institutt for informatikk) og senteret ledes av professor Arild Waaler.
  • C3 - Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations skal etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. Forskere fra Digital innovasjon (DIN) deltar.
  • CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries skal etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner. Forskere fra Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB) deltar.
  • Big Insight, Statistics for the knowledge economy skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett ("big data") for privat og offentlig sektor. Forskere fra Biomedisinsk informatikk (BMI) deltar.

Sentre for fremragende forskning

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.

Senter for bioinformatikk

Senteret er en hub for bioinformatikk og beregningsbiologi. Vår kompetanse spenner fra presisjonsmedisin i alle aspekter av genomikk, uavhengig av arter og populasjoner, til proteinstruktur.

SIMULA

Simula research laboratory AS (Simula) ble etablert på Fornebu i 2001  basert på tre forskningsaktiviteter ved Institutt for informatikk  (Ifi). Siden starten har Simula utviklet seg til forskningsinstitusjon  som leverer forskning på meget høyt internasjonalt nivå. Simula er instituttets mest betydningsfulle samarbeidspartner, både innen forskning og utdanning.