Forskningsseksjoner

Sist endret 9. mars 2021 13:05 av Ingrid Chieh Yu

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Sist endret 7. jan. 2021 10:51 av Eli Berge

Denne seksjonen består av tre forskningsgrupper hvis overordnede forskningstema er datakommunikasjon og datasikkerhet.

Sist endret 18. nov. 2020 13:01 av Eli Berge

HISP er et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av Universitetet i Oslos største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvaren DHIS2 – et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata.

Sist endret 22. jan. 2021 08:39 av root@localhost

Maskinlæring er en retning innen informatikk som virkelig har skutt fart på utviklingen de siste årene, blant annet innen data science og kunstig intelligens. Kort oppsummert bidrar maskinlæring til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, utlede generaliseringer, samt gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder.

Sist endret 22. jan. 2021 08:39 av root@localhost

Programvare utgjør kjernen i alle IT-systemer. Seksjon for Programmering forsker og underviser i hvordan man utvikler programvare av høy kvalitet som løser samfunnsbehov og som er nyttige for både enkeltindivider og organisasjoner.