Forskningsseksjoner

Sist endret 6. jan. 2022 17:40 av Eli Berge

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Sist endret 22. sep. 2021 17:40 av Eli Berge

Denne seksjonen består av tre forskningsgrupper hvis overordnede forskningstema er datakommunikasjon og datasikkerhet.

Sist endret 18. mai 2021 14:54 av Eli Berge

Maskinlæring er en retning innen informatikk som virkelig har skutt fart på utviklingen de siste årene, blant annet innen data science og kunstig intelligens. Kort oppsummert bidrar maskinlæring til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, utlede generaliseringer, samt gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder.

Sist endret 22. jan. 2021 08:39 av root@localhost

Programvare utgjør kjernen i alle IT-systemer. Seksjon for Programmering forsker og underviser i hvordan man utvikler programvare av høy kvalitet som løser samfunnsbehov og som er nyttige for både enkeltindivider og organisasjoner.