Forskningsseksjoner

Sist endret 5. feb. 2020 15:39 av Eli Berge

HISP er et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av Universitetet i Oslos største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvaren DHIS2 – et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata. Systemet har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i utviklingsland. DHIS2 ble opprinnelig laget for helsesektoren, men benyttes i dag også på andre områder, som vann, sanitær- og hygiene, logistikk, utdanning og landbruk.

Sist endret 10. feb. 2020 13:46 av lenkeretter@localhost

Denne seksjonen består av tre forskningsgrupper hvis overordnede forskningstema er datakommunikasjon og datasikkerhet.

Sist endret 12. sep. 2020 11:20 av Maja Van Der Velden

Seksjonen forsker på digital innovasjon, digital design, digitalt entreprenørskap, samt designens rolle i bærekraften til digitale artefakter. Forskningen legger vekt på den sosio-tekniske kompleksiteten til digitalisering og de individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvensene av slike prosesser.

Sist endret 15. mai 2020 19:06 av Stephan Oepen

Maskinlæring er en retning innen informatikk som virkelig har skutt fart på utviklingen de siste årene, blant annet innen data science og kunstig intelligens. Kort oppsummert bidrar maskinlæring til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, utlede generaliseringer, samt gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder.

Sist endret 4. mars 2020 10:53 av Dag Sjøberg

Programvare utgjør kjernen i alle IT-systemer. Seksjon for Programmering forsker og underviser i hvordan man utvikler programvare av høy kvalitet som løser samfunnsbehov og som er nyttige for både enkeltindivider og organisasjoner.