Tal og fakta

Institutt for informatikk (IFI) vart etablert i 1977, og var fyrst ute med å tilby undervising i informatikkemner i Noreg.

Instituttet har nærare 1200 bachelorstudentar, 700 masterstudentar og meir enn 200 PhD-studentar. 

Det er eit breitt forskingsmiljø fordelt på 12 forskingsgrupper, samt eit Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI).

Vitskaplege publikasjonar 328
Programstudentar 2000
Tal på kandidatar på Ph.D.-programmet 214
Vitskapelege årsverk 203,55
Administrative årsverk * 21,8
Tekniske årsverk ** 39,35
Økonomi 316 mill
Masterprogram, av dette eitt erfaringsbasert program 7
Bachelorprogram 5

*  17,8 ved instituttadministrasjonen og 4 tilknytta forskargrupper
** 11 ved IT-drift og 28,35 tilknytta forskargrupper

Publisert 29. nov. 2011 12:30 - Sist endra 12. des. 2018 15:55