Tal og fakta

Institutt for informatikk (IFI) vart etablert i 1977, og var fyrst ute med å tilby undervising i informatikkemner i Noreg.

Instituttet har nærare 1800 bachelorstudentar, nærare 600 masterstudentar og meir enn 240 PhD-studentar. 

Det er eit breitt forskingsmiljø fordelt på 13 forskingsgrupper, samt eit Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI).

Vitskaplege publikasjonar 417
Programstudentar 2400
Tal på kandidatar på Ph.D.-programmet 200
Ansatte 370
Fast vitskapeleg stab, fulle stillingar 75
Masterprogram, av dette eitt erfaringsbasert program 8
Bachelorprogram 5
Publisert 29. nov. 2011 12:30 - Sist endra 16. des. 2020 14:16