Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven og en offentlig presentasjon med påfølgende eksaminasjon.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan levere oppgaven følgende være i orden.

  • Semesteravgiften må være betalt og semesterregistreringen fullført for det aktuelle semesteret.
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått semesteret før selve innleveringen av oppgaven.

Oppgaven skal leveres i Studentweb og til Reprosentralen innen fristen. Når du sender inn oppgaven til reprosentralen må du oppgi følgende:

Tiltakskode: 649003 Sted: 150500   

Hvordan levere masteroppgaven i Studentweb

Prøveprosjekt høsten 2019: innlevering av masteroppgaver i Inspera og Studentweb (gjelder IN5960)

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet. Hvis du er riktig registrert i Studentweb vil du få en egen epost med instrukser fra instituttet i god tid før innleveringen. Det er studentens plikt å sjekke at opplysningene i Studentweb er riktige.

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 3. des. 2019 10:34