Avslutning av masterstudiet 2020

 

Innlevering av masteroppgaven våren 2020.

Det er innført nye retningslinjer for innlevering av masteroppgaver våren 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven og en offentlig presentasjon med påfølgende eksaminasjon.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan levere oppgaven følgende være i orden.

  • Semesteravgiften må være betalt og semesterregistreringen fullført for det aktuelle semesteret.
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått semesteret før selve innleveringen av oppgaven.

Oppgaven skal leveres i Studentweb og i Inspera innen fristen.

Fra og med våren 2020 skal alle IFI sine masteroppgaver leveres inn i Inspera.

Dersom du ønsker trykte utgaver av oppgaven din kan du levere den inn til Reprosentralen, men dette er ikke lenger ett krav. Når du sender inn oppgaven til reprosentralen må du oppgi følgende:

Tiltakskode: 649003 Sted: 150500   

Hvordan levere masteroppgaven i Studentweb

Hvordan levere masteroppgaven i Inspera

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet. Hvis du er riktig registrert i Studentweb vil du få en egen epost med instrukser fra instituttet i god tid før innleveringen. Det er studentens plikt å sjekke at opplysningene i Studentweb er riktige.

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 23. mars 2020 14:42