Avslutning av masterstudiet 2020

Innlevering av masteroppgaven våren 2020

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven og en offentlig presentasjon med påfølgende eksaminasjon.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan levere oppgaven følgende være i orden.

  • Semesteravgiften må være betalt og semesterregistreringen fullført for det aktuelle semesteret.
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått semesteret før selve innleveringen av oppgaven.

Levering av oppgaven

Masteroppgaven skal leveres i Studentweb og i Inspera innen fristen. Dette gjelder alle masteroppgaver ved IFI.

Det er ikke et krav, men dersom du ønsker trykte utgaver av oppgaven din kan du levere den inn til Reprosentralen. Når du sender inn oppgaven til Reprosentralen må du oppgi følgende:

Tiltakskode: 649003 Sted: 150500   

Hvordan levere masteroppgaven i Studentweb

Hvordan levere masteroppgaven i Inspera

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet. Hvis du er riktig registrert i Studentweb vil du få en egen epost med instrukser fra instituttet i god tid før innleveringen. Det er studentens plikt å sjekke at opplysningene i Studentweb er riktige.

Masterpresentasjon på Zoom

Våren 2020 foregår masterpresentasjoner på IFI over Zoom. Les fremgangsmåten for digital eksamen og mastereksaminasjon ved UiO.

Nyttige lenker

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 16. juni 2020 10:39