English version of this page

Sensur av masteroppgave

Sensuren skal være klar før presentasjonen, men vil ikke bli offentliggjort før den muntlige delen er gjennomført. Presentasjonen kan virke justerende på karakteren.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver

Veiledende retningslinjer for sensur av masteroppgaver i informatikk. Ved sensur bør en ta hensyn til følgende momenter:

  • Evnen til å trenge inn i et problemområde
  • Evnen til selvstendig behandling av stoffet
  • Evnen til å formidle, herunder disposisjon av stoffet, skriftlig framstilling og bruk av referanser.
  • Originalitet. Med originalitet siktes det her til idérikdom, snedighet, uventet eleganse o.l. altså ikke nødvendigvis publiseringsverdige resultater.

Ikke bestått oppgave

Hvis innlevert oppgave med muntlig presentasjon vurderes til ikke bestått kan oppgaven innleveres på ny i revidert og/eller supplert form, med tilhørende avsluttende presentasjon. Det forutsettes at veileder og ekstern sensor i en skriftlig vurdering fastslår at dette er mulig med normal arbeidsinnsats innen 6 uker for oppgave på 30 studiepoeng og innen 3 måneder for oppgave på 60 studiepoeng. Det fastsettes i så fall en frist for innlevering. Oppgaver med karakterer A-E kan ikke innleveres på ny.

Hvis oppgaven i revidert og/eller supplert form fortsatt vurderes til stryk (eller ikke blir levert innen fristens utløp) mister studenten studieretten på masterstudiet, og må eventuelt søke opptak på nytt for å få ny oppgave. Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum.

Eksamen i det teoretiske pensumet må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. Nytt forsøk for et emne i dette pensum følger de regler som gjelder for fakultetes emner. Karakterforbedring for ett eller flere pensumemner oppnådd etter avsluttende mastergradseksamen får ingen innvirkning på vitnemålet for mastergraden, men blir dokumentert ved karakterutskrift på vanlig måte.

Publisert 24. feb. 2011 15:13 - Sist endret 30. juni 2022 13:26