English version of this page

Masteroppgave ved IFI

Tema for masteroppgaven avtales med veileder.

De ulike programmene kan tilby både kort og lang oppgave, eller også kun en av disse. Dette kommer frem på programsidene.

Fremgangsmåte for å skaffe seg masteroppgave

I løpet av første semester skal du ha bestemt deg for sammensetning av teoretisk pensum, tema for oppgaven og veileder. Det arrangeres informasjonsmøter i september/oktober hvert år hvor instituttets forskningsgrupper presenterer sin forskning og ledige masteroppgaver. Når du har funnet oppgave og veileder skal studieplanen fylles ut og prosjektbeskrivelsen skrives. Den andre uken med intensivundervisning (masteruken i januar) skal sette deg i stand til å gå i gang med oppgaven.

Lang masteroppgave (60 sp)

Arbeidet med en lang masteroppgave fordeles over to eller tre semestre, men bør igangsettes i løpet av andre semester. Den teoretiske delen av masterstudiet er på 60 studiepoeng og kan fordeles mellom de tre første semestrene. Du velger selv om du ønsker en forhåndsdefinert oppgave, eller om du vil definere en egen oppgave i samarbeid med veileder. Flere studenter kan også samarbeide om en oppgave.Essay skal utarbeides i løpet av andre semester.

Omfanget av en lang oppgave er normalt 100 (+/- 20) sider.

Instituttet har to faste frister i året for lange masteroppgaver. Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp, og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, vurderes oppgaven til stryk.

Se frister for lang masteroppgave.

Kort masteroppgave (30 sp)

En kort masteroppgave utføres i siste semester av masterstudiet, etter at alle teoretiske emner er bestått. Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av 17 uker. Oppgaven har en endelig start- og sluttdato. Se frister for kort masteroppgave.

Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen, vurderes oppgaven til stryk. Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.

Omfanget av en kort oppgave er normalt 70 (+/- 20) sider.

Under arbeidet med en kort oppgave vil du normalt kunne forvente å få to timers veiledning per uke.

Deltidsstudenter eller studenter som av ulike årsaker ikke kan følge full studieprogresjon det aktuelle semesteret bør ikke velge en kort oppgave

Fremgangsmåte ved bruk av personvernopplysninger i masteroppgaven

At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD),

se: Personvernombudets retningslinjer for forskning.

Les også UiOs grunnprinsipper for behandling av personopplysninger som ledd i forskning - herunder også studenters forskning.

 

Vil du skrive oppgaven din i Overleaf finner du mer informasjon her.


 

Publisert 14. des. 2010 10:24 - Sist endret 5. feb. 2021 11:32