Opptak til enkeltemner på masternivå ved MN-fakultetet

Ved MN-fakultetet kan du søke om opptak til enkeltemner på masternivå, det vil si emner med emnekodesiffer på 4000- og 5000-nivå.

1) Søk om å bli enkeltemnestudent innen realfag på masternivå

Du kan søke om å bli enkeltemnestudent i Søknadsweb. For studier høsten 2018 åpner Søknadsweb 15. juni.
Velg søknadsalternativet ”Enkeltemner”, deretter ”Søknad om å bli enkeltemnestudent i realfag på masternivå høsten 2018”.

Du kan selv sjekke i SøknadsWeb om du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) fra før, se veiledning i Søknadsweb for enkeltemnesøkere. Om det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK.

Om du IKKE er registrert med GSK fra før, må du laste inn nødvendig dokumentasjon på dette i SøknadsWeb.

Det er ikke spesielle opptakskrav til realfaglige emner på masternivå, men eventuelle andre forkunnskapskrav må være oppfylt. Noen emner må derfor tas i en bestemt rekkefølge.

Oversikt over emner som tilbys innen de enkelte fagene og oversikt over hvilke krav som stilles, finner du i oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Spørsmål om forkunnskapskrav må rettes direkte til MN-studieinfo.

Frister for høsten 2018:

Frist for å søke og laste opp dokumentasjon: 1. august 2018.

Du kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon. Om du ikke viser frem originaler på forespørsel, vil du få avslag på søknaden.

 

 

2) Meld deg til emner med ledig plass og betal semesteravgift

Frist: 1. september 2018

Publisert 22. feb. 2011 11:12 - Sist endret 23. feb. 2018 10:47