English version of this page

Opptak til enkeltemner på masternivå ved MN-fakultetet

Ved MN-fakultetet kan du søke om opptak til enkeltemner i realfag (inkludert informatikk) på masternivå. Masteremner bygger på faglig kunnskap tilsvarende bachelornivå, og har emnekodesiffer 4000- og 5000.

Det er ikke spesielle opptakskrav til realfaglige emner på masternivå, men eventuelle andre forkunnskapskrav må være oppfylt. Noen emner må derfor tas i en bestemt rekkefølge. Se også oversikt med emner på masternivå innen realfag.

Søknadsprosessen har flere steg:

Steg 1: Sjekk om du må søke innen 1. august

Det er mulig å søke fra 15. juni.

Du må søke i Søknadsweb innen 1. august hvis du:

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Steg 2: Søk på ledige emner i Studentweb fra 23. august kl. 9

  • Fra 23. august kl. 9 kan du søke på enkeltemne i informatikk og realfag.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang.
  • Noen emner har krav til forkunnskaper.
  • Er du interessert i et emne bør du møte opp på første forelesning. I noen emner frigjøres ledige plasser tidligst dagen etter første forelesning.

Logg på Studentweb

Slik søker du på enkeltemner i Studentweb. Gjør deg godt kjent med veiledningen og hvordan du logger inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgiften

  • Registrer deg og betal semesteravgiften. Betalingsopplysningene finner du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2022.
  • Krav om Kopinor-avgiften, kr 100, blir først synlig tidlig i september. Da får du e-post om at du må betale denne.

Logg på Studentweb

Steg 4: Få brukernavn og opprett passord til UiO sine tjenester

Når du har registrert deg og betalt semesteravgiften, får du brukernavn på sms og kan opprette passord til UiO sine tjenester. Du bør derfor registrere deg og betale semesteravgiften så raskt som mulig etter at du har meldt deg til emner.

Når du har fått brukernavn og opprettet passord, kan du blant annet: 

Publisert 22. feb. 2011 11:12 - Sist endret 2. feb. 2022 12:32