English version of this page

Opptak til enkeltemner på masternivå ved MN-fakultetet

Ved MN-fakultetet kan du søke om opptak til enkeltemner i realfag (inkludert informatikk) på masternivå. Masteremner bygger på faglig kunnskap tilsvarende bachelornivå, og har emnekodesiffer 4000- og 5000.

Det er ikke spesielle opptakskrav til realfaglige emner på masternivå, men eventuelle andre forkunnskapskrav må være oppfylt. Noen emner må derfor tas i en bestemt rekkefølge. Se også oversikt med emner på masternivå innen realfag.

Søknadsprosessen har flere steg:

Steg 1: Sjekk om du må søke innen 3. august

Du kan søke fra 15. juni.

Du må søke i Søknadsweb innan 3. august hvis du:

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Steg 2: Meld deg til ledige emner fra 18. august kl. 9

  • Fra 18. august kl. 9 kan du søke på enkeltemne i realfag i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang.
  • Noen emner har krav til forkunnskaper.
  • Er du interessert i et emne bør du møte opp på første forelesning. I noen emner frigjøres ledige plasser tidligst dagen etter første forelesning.

Logg på Studentweb

Slik søker du på enkeltemner i Studentweb. Gjør deg godt kjent med veiledningen og hvordan du logger inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgiften

  • Registrer deg og betal semesteravgiften. Betalingsopplysningene finner du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2020.
  • Krav om Kopinor-avgiften, kr 100, blir først synlig tidlig i september. Da får du e-post om at du må betale denne.

Logg på Studentweb

Publisert 22. feb. 2011 11:12 - Sist endret 20. feb. 2020 22:50