Hedvig Marie Egeland Nordeng

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng
English version of this page
Telefon +47-22856604
Mobiltelefon 45033984 45033984
Rom 471
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Legemiddelbruk og -sikkerhet blant gravide, ammende og små barn. Kvinnehelse. 

Jeg har fokusert spesielt på sikkerhet av legemidler i svangerskapet, og har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika. I tillegg er jeg involvert i flere prosjekter hvor vi studerer legemiddeletterlevelse, samt oppfatning av risiko og holdninger til legemidler blant gravide og ammende. 

Et nytt satsingsområde er neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet som del av Enrdingsmiljøet PharmaTox.

Undervisning

Farmasi (master - 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk instiutt, 2012-

Forsker (20%), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse 2005 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk instiutt, 2006 - 2011

Post doktor, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 2005-2006

Stipendiat, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1999-2005

Vitenskapelig assistent, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1997-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk instiutt, UiO. Hovedfag i analytisk kjemi.

Verv

Leder, Norsk forskerskole i farmasi, 2015 - d.d.

Medlem av Editorial Board, European Journal of Clinical Pharmacology, 2014 – d.d           

Medlem av Editorial Board, Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 2012 – d.d.          

Fagredaktør, Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007 – d.d          

Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2014 – 2018

Mentor i Mentorordningen for post doctor stipendiater ved UIO. Tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til fast vitenskapelige stillinger ved UIO, 2013 – 2014      

Medlem i komiteen «Ph.d-utdanning for fremtidens behov», MN-fakultetets oppfølging av UiOs rapport «Akademisk, Attraktiv, Allsidig», 2013 – 2014       

Medlem av rangering av tidsskrifter innen “Pharmacology, Toxicology or Pharmacy” for Universitets- og høgskolerådet, 2010 – d.d.          

Styremedlem, Norsk farmasøytisk selskap, 2010 – d.d.           

Medlem av studieplankomiteen for mastergradsstudiet i klinisk farmasi ved UiO, 2006 – 2008       

Medlem av kursutvalg ”Farmakoterapi i allmennpraksis”, Legers videre- og etterutdannelse, 1999 – d.d.          

Medlem i Norges Apotekerforenings Mor-Barn gruppe, 1999 – d.d           .

Varamedlem, PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, 2012 - d.d.

Samarbeid

Dr. Olav Spigset, St Olav’s hospital, Trondheim

Dr. Robert Lyle og Kristina Gervin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Dr. Malin Eberhard-Gran og Eivind Ystrøm, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forsker Gro C. Havnen, RELIS SørØst

Førsteamanuensis Lone Holst og Kristine Heitman, Senter for farmasi, UiB

Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiO

IBCLC Elisabeth Tufte og Dr. Gro Nylander, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet

Dr. Adrienne Einarson, Dr. Gideon Koren, Motherrisk, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Kate Lapane og Mollie Wood, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA

Irene Pedersen, UCL London, UK

Lisa Amir og Moni Sana Judith Lumley Center, La Trobe University, Australia

Marleen van Gelder, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands. 

Debra Kennedy, MotherSafe, Royal Hospital for Women and University of NSW, Randwick, Australia

Katri Hameen-Anttila PhD, Finnish Medicines Agency, Helsinki, Finland

Ann-Charlotte Mårdby, PhD, Department of Public Health, Göteborg University, Sweden

​Herbert Juch MD, Research Unit Human Teratogens, TIS Graz, Austria

Emneord: Klinisk farmasi, Legemiddelepidemiologi, Farmakovigilance, Samfunnsfarmasi, Gravide, Etterlevelse, Kvinnehelse, Ammende

Publikasjoner

 1. Nordeng H, van Gelder MM, Spigset O, Koren G, Einarson A, Eberhard-Gran M. Pregnancy outcome after exposure to antidepressants and the role of maternal depression: results from the Norwegian mother and child cohort study. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32:186-94.
 2. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol 2013;42:1702-13 
 3. Koren G, Nordeng H. SSRIs and persistent pulmonary hypertension of the newborn. BMJ 2012; 344: d7642. doi: 10.1136/bmj.d7642.
 4. Nordeng H, Spigset O. Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors in the third trimester of pregnancy: effects on the infant. Drug Saf 2005; 28: 565-81.
 5. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13. 
 6. Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, Zagorodnikova K, Mårdby AC, Moretti ME, Drozd M, Panchaud A, Hameen-Anttila K, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Passier JLM, Björnsdóttir I, Nordeng H. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open 2014;4:e004365.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal Use of Thyroid Hormone Replacement Therapy: Group-Based Trajectory Modeling of Adherence and Agreement Between Self-Reporting and Prescription Records During Pregnancy.
 • Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Dr. Lupattelli et al. Reply. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  57(9), s 699- 700 . doi: 10.1016/j.jaac.2018.06.011
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Tett nese hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Barn og sol: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd mot sure oppstøt og halsbrann hos gravide og ammende.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd om barn og sol.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Sure oppstøt og halsbrann hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd om barn og søvn.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Søvn og små barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Bleieutslett: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har bleieutslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har puss i øyet.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har tørr hud.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har utslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Puss i øyet hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Tørr hud: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Utslett: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Sundbakk, Lene Maria; Wood, Mollie; Gran, Jon Michael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Does prenatal exposure to benzodiazepines or z-hypnotics increase the risk of behavioral problems at 5 years?.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children and the role of unmeasured confounding.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). PATTERNS AND PREDICTORS OF HYPOTHYROID MEDICATION USE IN RELATION TO PREGNANCY: A DRUG UTILIZATION STUDY.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Patterns and Predictors of Hypothyroid Medication Use in Relation to Pregnancy: A Drug Utilization Study.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Risk factors for discontinuation of hypothyroid medication in early pregnancy -- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Medical Birth Registry of Norway.
 • Holmsen, Solveig Thorp; Havnen, Gro Cecilie; Nordmo, Elisabet N; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Spigset, Olav (2017). Re: Familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(1), s 9- 9 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1082
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt har feber.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt hoster.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt skal ha medisin.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når spedbarnet er urolig og gråter mye.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd om svangerskapskvalme.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd ved forstoppelse hos gravide og ammende.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lupattelli, Angela & Wood, Mollie (2017). Prenatal exposure to antidepressants and increased risk of psychiatric disorders. BMJ (British Medical Journal).  ISSN 0959-8146.  358 . doi: 10.1136/bmj.j3950
 • Sundbakk, Lene Maria; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Wood, Mollie & Gran, Jon Michael (2017). Prenatal exposure to benzodiazepines or z-hypnotics and behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child cohort study..
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Eilertsen, Espen Moen & Hernandez-Diaz, Sonia (2017). Mediation analysis in sibling studies.
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lapane, Kate L. & Chrysanthopoulou, Stavroula (2017). The impact of differential exposure misclassification on performance of propensity score methods for binary outcome models.
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lapane, Kate L. & Chrysanthopoulou, Stavroula (2017). The impact of differential exposure misclassification on performance of propensity score methods for binary outcome models.
 • Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Susser, Ezra; Davey Smith, George; Stoltenberg, Camilla; Surén, Pål; Håberg, Siri Eldevik; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Acetaminophen exposure in pregnancy and offspring ADHD: familial risk and confounding by indication.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Gaffari, Sahar; Svensberg, Karin Anna Evelina; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). PSM- et verktøy for å måle pasienters egenopplevelse av følsomhet for medisiner?.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and predictors of analgesic use in pregnant women with migraine.
 • Ichoutene, laila; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Etterlevelse av legemidler for behandling av astma og allergi i svangerskapet – en multinasjonal studie.
 • Lupattelli, Angela; Milanovic, Djordje & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and factors associated with sick-leave during pregnancy: a European multinational perspective.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Lapane, Kate L.; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Gestational exposure to SSRIs and risk of preeclampsia in pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child cohort study accounting for time-varying severity of depressive and anxiety symptoms.
 • Lyle, Robert & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 15. september). Navlestreng-analyser hjelper gravide til tryggere medisinbruk. [Internett].  titan.uio.no.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2016). Gode råd når barnet ditt har akutt magesyke (diaré/oppkast).
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2016). Gode råd når du har såre brystknopper.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Antibiotikabehandling til gravide/ammende.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Building bridges over disciplinary boundaries - Experiences with the PharmaTox Strategic Research Initiative at the MN faculty..
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). DRUG UTILIZATION IN PREGNANT WOMEN, In  Drug Utilization Research: Methods and Applications.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-118-94978-8.  23.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Endringsmiljøet PharmaTox.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskapet og postpartum.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 10. juni). Fars medisinbruk kan fortelle om mors medisinbruk er trygg. [Internett].  titan.uio.no.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 01. mars). Fastelavnsris finansierer svangerskapsforskning. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 12. april). Fire av ti gravide hadde legemiddelproblemer.  Dagens medisin.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 13. april). Fire av ti gravide hadde legemiddelproblemer. [Internett].  Titan.uio.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 21. jan. 2016 09:09