Hedvig Marie Egeland Nordeng

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng
English version of this page
Telefon +47 22856604
Rom 471
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Legemiddelbruk og -sikkerhet blant gravide, ammende og små barn. Kvinnehelse. 

Jeg har fokusert spesielt på sikkerhet av legemidler i svangerskapet, og har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika. I tillegg er jeg involvert i flere prosjekter hvor vi studerer legemiddeletterlevelse, samt oppfatning av risiko og holdninger til legemidler blant gravide og ammende. 

Et nytt satsingsområde er neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet som del av Endringsmiljøet PharmaTox.

Undervisning

Farmasi (master - 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk instiutt, 2012-

Forsker (20%), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse 2005 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk instiutt, 2006 - 2011

Post doktor, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 2005-2006

Stipendiat, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1999-2005

Vitenskapelig assistent, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1997-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk instiutt, UiO. Hovedfag i analytisk kjemi.

Verv

Leder, Norsk forskerskole i farmasi, 2015 - d.d.

Medlem av Editorial Board, European Journal of Clinical Pharmacology, 2014 – d.d           

Medlem av Editorial Board, Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 2012 – d.d.          

Fagredaktør, Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007 – d.d          

Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2014 – 2018

Mentor i Mentorordningen for post doctor stipendiater ved UIO. Tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til fast vitenskapelige stillinger ved UIO, 2013 – 2014      

Medlem i komiteen «Ph.d-utdanning for fremtidens behov», MN-fakultetets oppfølging av UiOs rapport «Akademisk, Attraktiv, Allsidig», 2013 – 2014       

Medlem av rangering av tidsskrifter innen “Pharmacology, Toxicology or Pharmacy” for Universitets- og høgskolerådet, 2010 – d.d.          

Styremedlem, Norsk farmasøytisk selskap, 2010 – d.d.           

Medlem av studieplankomiteen for mastergradsstudiet i klinisk farmasi ved UiO, 2006 – 2008       

Medlem av kursutvalg ”Farmakoterapi i allmennpraksis”, Legers videre- og etterutdannelse, 1999 – d.d.          

Medlem i Norges Apotekerforenings Mor-Barn gruppe, 1999 – d.d           .

Varamedlem, PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, 2012 - d.d.

Samarbeid

Dr. Olav Spigset, St Olav’s hospital, Trondheim

Dr. Robert Lyle og Kristina Gervin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Dr. Malin Eberhard-Gran og Eivind Ystrøm, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forsker Gro C. Havnen, RELIS SørØst

Førsteamanuensis Lone Holst og Kristine Heitman, Senter for farmasi, UiB

Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiO

IBCLC Elisabeth Tufte og Dr. Gro Nylander, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet

Dr. Adrienne Einarson, Dr. Gideon Koren, Motherrisk, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Kate Lapane og Mollie Wood, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA

Irene Pedersen, UCL London, UK

Lisa Amir og Moni Sana Judith Lumley Center, La Trobe University, Australia

Marleen van Gelder, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands. 

Debra Kennedy, MotherSafe, Royal Hospital for Women and University of NSW, Randwick, Australia

Katri Hameen-Anttila PhD, Finnish Medicines Agency, Helsinki, Finland

Ann-Charlotte Mårdby, PhD, Department of Public Health, Göteborg University, Sweden

​Herbert Juch MD, Research Unit Human Teratogens, TIS Graz, Austria

Emneord: Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi

Publikasjoner

 1. Nordeng H, van Gelder MM, Spigset O, Koren G, Einarson A, Eberhard-Gran M. Pregnancy outcome after exposure to antidepressants and the role of maternal depression: results from the Norwegian mother and child cohort study. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32:186-94.
 2. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol 2013;42:1702-13 
 3. Koren G, Nordeng H. SSRIs and persistent pulmonary hypertension of the newborn. BMJ 2012; 344: d7642. doi: 10.1136/bmj.d7642.
 4. Nordeng H, Spigset O. Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors in the third trimester of pregnancy: effects on the infant. Drug Saf 2005; 28: 565-81.
 5. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13. 
 6. Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, Zagorodnikova K, Mårdby AC, Moretti ME, Drozd M, Panchaud A, Hameen-Anttila K, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Passier JLM, Björnsdóttir I, Nordeng H. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open 2014;4:e004365.
 • Ngo, Elin Thuy Phuong; Truong, Maria Bich-Thuy; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Wright, David John (2022). Impact of a Mobile Application for Tracking Nausea and Vomiting During Pregnancy (NVP) on NVP Symptoms, Quality of Life, and Decisional Conflict Regarding NVP Treatments: MinSafeStart Randomized Controlled Trial. JMIR mhealth and uhealth. ISSN 2291-5222. 10(7). doi: 10.2196/36226.
 • Hjorth, Sarah; Pottegård, Anton; Broe, Anne; Hemmingsen, Caroline H; Leinonen, Maarit & Hargreave, Marie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Prenatal exposure to nitrofurantoin and risk of childhood leukaemia: A registry-based cohort study in four Nordic countries. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 51(3), s. 778–788. doi: 10.1093/ije/dyab219.
 • Slattery, Jim; Quinten, Chantal; Candore, Gianmario; Pinheiro, Luis; Flynn, Robert & Kurz, Xavier [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Ondansetron use in nausea and vomiting during pregnancy: A descriptive analysis of prescription patterns and patient characteristics in UK general practice. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. doi: 10.1111/bcp.15370.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2022). Association of Maternal Use of Triptans during Pregnancy with Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 5(6). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.15333. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olstad, Emilie Willoch; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Sandve, Geir Kjetil Ferkingstad; Lyle, Robert & Gervin, Kristina (2022). Low reliability of DNA methylation across Illumina Infinium platforms in cord blood: implications for replication studies and meta-analyses of prenatal exposures. Clinical Epigenetics. ISSN 1868-7075. 14(1). doi: 10.1186/s13148-022-01299-3.
 • Trønnes, Johanne Naper; Lupattelli, Angela; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2022). Analysis of Prenatal Exposure to Opioid Analgesics and Scholastic Skills in Children in Fifth Grade in Norway. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 5(7), s. 1–14. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.22425.
 • Gerbier, Eva; Favre, Guillaume; Tauqeer, Fatima; Winterfeld, Ursula; Stojanov, Milos & Oliver, Alison [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Self-Reported Medication Use among Pregnant and Postpartum Women during the Third Wave of the COVID-19 Pandemic: A European Multinational Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(9), s. 1–16. doi: 10.3390/ijerph19095335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grzeskowiak, Luke E.; Saha, Moni R.; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Ystrøm, Eivind & Amir, Lisa H. (2022). Perinatal antidepressant use and breastfeeding outcomes: Findings from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 101(3), s. 344–354. doi: 10.1111/aogs.14324. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thurin, Nicolas H.; Pajouheshnia, Romin; Roberto, Giuseppe; Dodd, Caitlin; Hyeraci, Giulia & Bartolini, Claudia [Vis alle 42 forfattere av denne artikkelen] (2022). From Inception to ConcePTION: Genesis of a Network to Support Better Monitoring and Communication of Medication Safety During Pregnancy and Breastfeeding. Clinical Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0009-9236. 111(1), s. 321–331. doi: 10.1002/cpt.2476.
 • Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula; Pomar, Léo & Lambelet, Valentine [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Self-Reported Medication Use among Pregnant and Breastfeeding Women during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in Five European Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(3). doi: 10.3390/ijerph19031389. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahmed, Seid Mussa; Sundby, Johanne Sommerschild; Aragaw, Yesuf Ahmed & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Medicinal plants used among pregnant women in a tertiary teaching hospital in Jimma, Ethiopia: A cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(8). doi: 10.1136/bmjopen-2020-046495.
 • Trinh, Thi Hong Nhung; Andersen, Sarah Hjorth & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Use of interrupted time-series analysis to characterise antibiotic prescription fills across pregnancy: A Norwegian nationwide cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(12). doi: 10.1136/bmjopen-2021-050569. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Barone-Adesi, Francesco & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Association between antidepressant use in pregnancy and gestational diabetes mellitus: Results from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 31(2), s. 247–256. doi: 10.1002/pds.5388. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grzeskowiak, Luke E.; Saha, Moni R.; Ingman, Wendy V.; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Ystrøm, Eivind & Amir, Lisa H. (2021). Incidence, antibiotic treatment and outcomes of lactational mastitis: Findings from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Paediatric and Perinatal Epidemiology. ISSN 0269-5022. 36(2), s. 254–263. doi: 10.1111/ppe.12824. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ngo, Elin Thuy Phuong; Spigset, Olav; Lupattelli, Angela; Panchaud, Alice; Annaert, Pieter & Allegaert, Karel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Antihistamine use during breastfeeding with focus on breast milk transfer and safety in humans: A systematic literature review. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. doi: 10.1111/bcpt.13663. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Palmsten, Kristin; Bandoli, Gretchen; Hurault-Delarue, Caroline & Damase-Michel, Christine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Longitudinal Methods for Modeling Exposures in Pharmacoepidemiologic Studies in Pregnancy. Epidemiologic Reviews. ISSN 0193-936X. 43(1), s. 130–146. doi: 10.1093/epirev/mxab002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Sarah Hjorth; Hemmingsen, Caroline H.; Bénévent, Justine; Broe, Anne; Pottegaard, Anton & Mørch, Lina S. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal Medication Use and Childhood Cancer in Offspring - Systematic Review and Considerations for Researchers. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 190(11), s. 2487–2499. doi: 10.1093/aje/kwab154. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gomes, Julia do Amaral; Olstad, Emilie Willoch; Kowalski, Thayne Woycinck; Gervin, Kristina; Vianna, Fernanda Sales Luiz & Schüler-Faccini, Lavínia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Genetic Susceptibility to Drug Teratogenicity: A Systematic Literature Review. Frontiers in Genetics. ISSN 1664-8021. 12. doi: 10.3389/fgene.2021.645555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula; Pomar, Léo & Lambelet, Valentine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vaccine Willingness and Impact of the COVID-19 Pandemic on Women’s Perinatal Experiences and Practices—A Multinational, Cross-Sectional Study Covering the First Wave of the Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(7). doi: 10.3390/ijerph18073367. Fulltekst i vitenarkiv
 • Morales, Daniel R.; Fonkwen, Lionel & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Antithyroid drug use during pregnancy and the risk of birth defects in offspring: systematic review and meta-analysis of observational studies with methodological considerations. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 87(10), s. 3890–3900. doi: 10.1111/bcp.14805. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lambelet, Valentine; Ceulemans, Michael; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Favre, Guillaume; Horsch, Antje & Stojanov, Milos [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Impact of the covid-19 pandemic on swiss pregnant and breastfeeding women - a cross-sectional study covering the first pandemic wave. Swiss Medical Weekly. ISSN 1424-7860. 151(37). doi: 10.4414/SMW.2021.w30009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Mahic, Milada; Handal, Marte; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children Following Prenatal Exposure to Antidepressants: results from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 128(21), s. 1917–1927. doi: 10.1111/1471-0528.16743. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trønnes, Johanne Naper; Lupattelli, Angela; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Association of Timing and Duration of Prenatal Analgesic Opioid Exposure with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 4(9), s. 1–14. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24324. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Sarah Hjorth; Lupattelli, Angela; Handal, Marte; Spigset, Olav; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Prenatal Exposure to Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - a Follow-Up Study in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 30(10), s. 1380–1390. doi: 10.1002/pds.5250. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustavson, Kristin; Ystrøm, Eivind; Ask, Helga; Torvik, Fartein Ask; Hornig, Mady & Susser, Ezra [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Acetaminophen use during pregnancy and offspring attention deficit hyperactivity disorder - a longitudinal sibling control study. JCPP Advances. ISSN 2692-9384. 1(2). doi: 10.1002/jcv2.12020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stuckelberger, Sarah; Favre, Guillaume; Ceulemans, Michael; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Gerbier, Eva & Lambelet, Valentine [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sars-cov-2 vaccine willingness among pregnant and breastfeeding women during the first pandemic wave: A cross-sectional study in Switzerland. Viruses. ISSN 1999-4915. 13(8). doi: 10.3390/v13071199. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tauqeer, Fatima; Wood, Mollie; Andersen, Sarah Hjorth; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig (2021). Perinatal use of triptans and other drugs for migraine - A nationwide drug utilization study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(8). doi: 10.1371/journal.pone.0256214. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khalil, Nebghouha El; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Antithyroid drug treatment and pregnancy outcomes among women with hyperthyroidism in pregnancy: A Norwegian population-based registry-linkage study. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 71–84. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ilic, Miljana; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Lupattelli, Angela (2021). Medical care contact for infertility and related medication use during pregnancy – a European, cross-sectional web-based study. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 97–106. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4051. Fulltekst i vitenarkiv
 • van Gelder, Marleen M.H.J. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Antiemetic prescription fills in pregnancy: A drug utilization study among 762,437 pregnancies in Norway. Clinical Epidemiology. ISSN 1179-1349. 13, s. 161–174. doi: 10.2147/CLEP.S287892. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olstad, Emilie Willoch; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Gervin, Kristina (2021). Prenatal medication exposure and epigenetic outcomes: a systematic literature review and recommendations for prenatal pharmacoepigenetic studies. Epigenetics. ISSN 1559-2294. doi: 10.1080/15592294.2021.1903376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Siri; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Fuskevåg, Ole Martin; Nordmo, Elisabet N; Sager, Georg & Spigset, Olav (2021). Transfer of triptans into human breast milk and estimation of infant drug exposure through breastfeeding. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 128(6), s. 795–804. doi: 10.1111/bcpt.13579. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørk, Marte-Helene; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Tronvik, Erling Andreas & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Management of cluster headache and other trigeminal autonomic cephalalgias in pregnancy and breastfeeding. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 28(7), s. 2443–2455. doi: 10.1111/ene.14864. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nauwelaerts, Nina; Deferm, Neel; Smits, Anne; Bernardini, Chiara; Lammens, Bart & Gandia, Peggy [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). A comprehensive review on non-clinical methods to study transfer of medication into breast milk – A contribution from the ConcePTION project. Biomedicine and Pharmacotherapy. ISSN 0753-3322. 136. doi: 10.1016/j.biopha.2020.111038.
 • Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Ngo, Elin Thuy Phuong; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula & Pomar, Léo [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mental health status of pregnant and breastfeeding women during the COVID-19 pandemic—A multinational cross-sectional study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 100(7), s. 1219–1229. doi: 10.1111/aogs.14092. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vallee, Jennifer; Wong, Yih; Mannino, Eline; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Lupattelli, Angela (2020). Association between Antidepressant Treatment during Pregnancy and Postpartum Self-Harm Ideation in Women with Psychiatric Disorders: A Cross-Sectional, Multinational Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(1), s. 1–15. doi: 10.3390/ijerph18010046. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Picinardi, Marta; Cantarutti, Anna & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Use and intentional avoidance of prescribed medications in pregnancy: A cross-sectional, web-based study among 926 women in Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 17(11). doi: 10.3390/ijerph17113830. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Barone-Adesi, Francesco & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Prenatal antidepressant use and maternal weight gain in pregnancy: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 97. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.04.032.
 • Lupattelli, Angela; Barone-Adesi, Francesco & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Risk of gestational diabetes mellitus after use of antidepressant medication in pregnancy: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 97. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.04.010.
 • Ahmed, Seid Mussa; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Medication-related problems among hospitalized pregnant women in a tertiary teaching hospital in Ethiopia: a prospective observational study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 20(1). doi: 10.1186/s12884-020-03433-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Truong, Maria Bich-Thuy; Ngo, Elin Thuy Phuong; Ariansen, Hilde; Tsuyuki, Ross T. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). The effect of a pharmacist consultation on pregnant women’s quality of life with a special focus on nausea and vomiting: an intervention study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 20, s. 1–12. doi: 10.1186/s12884-020-03472-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Broek, Sophie van den; Lupattelli, Angela; Frank, Anna-Simone; Haug, Line Småstuen & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Thyroid hormone replacement therapy in pregnancy and motor function, communication skills, and behavior of preschool children: The Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. s. 1–11. doi: 10.1002/pds.5184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Sarah Hjorth; Wood, Mollie; Tauqeer, Fatima & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Fertility treatment and oral contraceptive discontinuation for identification of pregnancy planning in routinely collected health data – an application to analgesic and antibiotic utilisation. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 20. doi: 10.1186/s12884-020-03435-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Modeling exposures of medications used episodically during pregnancy: Triptans as a motivating example. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 29(9), s. 1111–1119. doi: 10.1002/pds.5089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roldan Munoz, Sonia; Lupattelli, Angela; De Vries, Sieta T; Mol, Peter & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Differences in medication beliefs between pregnant women using medication, or not, for chronic diseases: A cross-sectional, multinational, web-based study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 10(2), s. 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2019-034529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ngo, Elin Thuy Phuong; Truong, Maria Bich-Thuy & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Use of Decision Support Tools to Empower Pregnant Women: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 22(9). doi: 10.2196/19436. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huitfeldt, Anders; Sundbakk, Lene Maria; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Associations of Maternal Use of Benzodiazepines or Benzodiazepine-like Hypnotics During Pregnancy With Immediate Pregnancy Outcomes in Norway. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 3(6). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.5860. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frank, Anna-Simone; Matteson, David S.; Solvang, Hiroko Kato; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Extending balance assessment for the generalized propensity score under multiple imputation. Epidemiologic Methods. ISSN 2194-9263. 9(1). doi: 10.1515/em-2019-0003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stoltenberg, Emil Aas; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Ystrøm, Eivind & Samuelsen, Sven Ove (2020). The cure model in perinatal epidemiology. Statistical Methods in Medical Research. ISSN 0962-2802. 29(10), s. 2783–2794. doi: 10.1177/0962280220904092. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Analyzing Missing Data in Perinatal Pharmacoepidemiology Research: Methodological Considerations to Limit the Risk of Bias. Clinical Therapeutics. ISSN 0149-2918. 41(12), s. 2477–2487. doi: 10.1016/j.clinthera.2019.11.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frank, Anna-Simone; Lupattelli, Angela; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Maternal thyroid hormone replacement therapy exposure and language and communication skills of offspring at 8 years of age. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 2(10), s. 1–15. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.12424. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frank, Anna-Simone; Lupattelli, Angela; Matteson, David S.; Meltzer, Helle Margrete & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Thyroid hormone replacement therapy patterns in pregnant women and perinatal outcomes in the offspring. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 29(1), s. 111–121. doi: 10.1002/pds.4927. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cohen, Jacqueline Mallory; Wood, Mollie; Hernandez-Diaz, Sonia; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Paternal antidepressant use as a negative control for maternal use: assessing familial confounding on gestational length and anxiety traits in offspring. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 48(5), s. 1665–1672. doi: 10.1093/ije/dyz170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Prenatal paracetamol exposure and neurodevelopmental outcomes in preschool-aged children. Paediatric and Perinatal Epidemiology. ISSN 0269-5022. 34(3), s. 247–256. doi: 10.1111/ppe.12568. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ceulemans, Michael; Sillis, Laure; Foulon, Veerle; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula & Pomar, Léo [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Comment to “Pregnancy and COVID-19, focus on vaccine and pharmacological treatment”. Journal of Reproductive Immunology. ISSN 0165-0378. 152. doi: 10.1016/j.jri.2022.103639.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin Marie Cecilia; Lundqvist, Christofer & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2022). Correction to: Patterns and predictors of analgesic use in pregnancy: a longitudinal drug utilization study with special focus on women with migraine (BMC Pregnancy and Childbirth, (2017), 17, 1, (224), 10.1186/s12884-017-1399-0). BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 22. doi: 10.1186/s12884-022-04525-1.
 • Morales, Daniel R. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Commentary: Obstetric oxytocin exposure and risk of attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder in offspring-case closed. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 50(2), s. 457–458. doi: 10.1093/ije/dyab025.
 • Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Does antidepressant use in pregnancy increase the risk of ADHD in children? BestPractice nordic.
 • Christensen, Jacob Juel; Bogsrud, Martin Prøven; Holven, Kirsten Bjørklund; Retterstøl, Kjetil; Veierød, Marit Bragelien & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Maternal use of statins in pregnancy: a population based registry study.
 • Christensen, Jacob Juel; Bogsrud, Martin P.; Holven, Kirsten B.; Retterstøl, Kjetil; Veierød, Marit B. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Maternal use of statins in pregnancy: a population-based registry study.
 • Midtsund, Astrid; Brænd, Anja Maria; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari & Havnen, Gro Cecilie (2021). Kosttilskudd til spedbarn. Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Havnen, Gro Cecilie (2021). Gode råd om kosttilskudd.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2021). Gode råd ved treg mage og forstoppelse hos gravide. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2021). Gode råd ved treg mage og forstoppelse hos gravide.
 • Falck, Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2021). Gode råd når barnet ditt har bleieutslett. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Falck, Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2021). Gode råd når barnet ditt har bleieutslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Ystrøm, Eivind (2021). Forskere: – Har kostet mange gravide og barselkvinner dyrt. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Svangerskapskvalme. Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når du har såre brystknopper.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Medisiner til barn. Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt skal ha medisin.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Omgangssyke hos barn. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt har omgangssyke.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Spedbarnskolikk. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når spedbarnet er urolig og gråter mye.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Feber hos barn. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt har feber.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Flaskemating. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD om flaskemating.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Gravide og medisiner. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD til gravide om medisinbruk.
 • Wood, Mollie; Cohen, Jacqueline Mallory; Ystrøm, Eivind; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Hernandez-Diaz, Sonia (2020). Response to: Modelling paternal exposure as a negative control. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 49(3), s. 1054–1055. doi: 10.1093/ije/dyaa055.
 • Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Correction to: Learning the effects of psychotropic drugs during pregnancy using real‑world safety data: a paradigm shift toward modern pharmacovigilance (International Journal of Clinical Pharmacy, (2018), 40, 4, (783-786), 10.1007/s11096-018-0672-2). International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. doi: 10.1007/s11096-020-01104-2.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Tett nese og forkjølelse hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria & Falck, Mari (2019). Gode råd om tett nese og forkjølelse hos gravide.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Barnemark hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd når barnet ditt har barnemark.
 • Lundqvist, Christofer; Russell, Michael Bjørn; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Eberhard-Gran, Malin (2019). The course of chronic and non-chronic headaches during pregnancy. A population based prospective study from a large pregnancy cohort: The Akershus Birth Cohort- ABC study. Cephalalgia. ISSN 0333-1024. 39, s. 84–84.
 • Lupattelli, Angela; Mahic, Milada; Handal, Marte; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Risk of attention deficit hyperactivity disorder in childhood after exposure to serotonergic antidepressants in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569.
 • Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette & Öztürk, Buket [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). In utero opioid exposure and risk of ADHD in childhood: A Scandinavian registry study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. doi: 10.1002/pds.4864.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Tett nese hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Såre brystknopper: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Hotvedt, Ilona (2019). Kosttilskudd til spedbarn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Jern og gravide: Fordypningsstoff til apotek og helsestasjon.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Sure oppstøt og halsbrann hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Forstoppelse hos barn: Fordypningsstoff til apotek og helsestasjon.
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd når du har såre brystknopper.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Hotvedt, Ilona (2019). Gode råd om kosttilskudd.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd: Jern og gravide.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 2. sep. 2022 10:51