Hedvig Marie Egeland Nordeng

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng
English version of this page
Telefon +47-22856604
Mobiltelefon 45033984
Rom 471
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Legemiddelbruk og -sikkerhet blant gravide, ammende og små barn. Kvinnehelse. 

Jeg har fokusert spesielt på sikkerhet av legemidler i svangerskapet, og har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika. I tillegg er jeg involvert i flere prosjekter hvor vi studerer legemiddeletterlevelse, samt oppfatning av risiko og holdninger til legemidler blant gravide og ammende. 

Et nytt satsingsområde er neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet som del av Enrdingsmiljøet PharmaTox.

Undervisning

Farmasi (master - 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk instiutt, 2012-

Forsker (20%), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse 2005 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk instiutt, 2006 - 2011

Post doktor, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 2005-2006

Stipendiat, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1999-2005

Vitenskapelig assistent, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1997-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk instiutt, UiO. Hovedfag i analytisk kjemi.

Verv

Leder, Norsk forskerskole i farmasi, 2015 - d.d.

Medlem av Editorial Board, European Journal of Clinical Pharmacology, 2014 – d.d           

Medlem av Editorial Board, Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 2012 – d.d.          

Fagredaktør, Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007 – d.d          

Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2014 – 2018

Mentor i Mentorordningen for post doctor stipendiater ved UIO. Tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til fast vitenskapelige stillinger ved UIO, 2013 – 2014      

Medlem i komiteen «Ph.d-utdanning for fremtidens behov», MN-fakultetets oppfølging av UiOs rapport «Akademisk, Attraktiv, Allsidig», 2013 – 2014       

Medlem av rangering av tidsskrifter innen “Pharmacology, Toxicology or Pharmacy” for Universitets- og høgskolerådet, 2010 – d.d.          

Styremedlem, Norsk farmasøytisk selskap, 2010 – d.d.           

Medlem av studieplankomiteen for mastergradsstudiet i klinisk farmasi ved UiO, 2006 – 2008       

Medlem av kursutvalg ”Farmakoterapi i allmennpraksis”, Legers videre- og etterutdannelse, 1999 – d.d.          

Medlem i Norges Apotekerforenings Mor-Barn gruppe, 1999 – d.d           .

Varamedlem, PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, 2012 - d.d.

Samarbeid

Dr. Olav Spigset, St Olav’s hospital, Trondheim

Dr. Robert Lyle og Kristina Gervin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Dr. Malin Eberhard-Gran og Eivind Ystrøm, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forsker Gro C. Havnen, RELIS SørØst

Førsteamanuensis Lone Holst og Kristine Heitman, Senter for farmasi, UiB

Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiO

IBCLC Elisabeth Tufte og Dr. Gro Nylander, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet

Dr. Adrienne Einarson, Dr. Gideon Koren, Motherrisk, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Kate Lapane og Mollie Wood, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA

Irene Pedersen, UCL London, UK

Lisa Amir og Moni Sana Judith Lumley Center, La Trobe University, Australia

Marleen van Gelder, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands. 

Debra Kennedy, MotherSafe, Royal Hospital for Women and University of NSW, Randwick, Australia

Katri Hameen-Anttila PhD, Finnish Medicines Agency, Helsinki, Finland

Ann-Charlotte Mårdby, PhD, Department of Public Health, Göteborg University, Sweden

​Herbert Juch MD, Research Unit Human Teratogens, TIS Graz, Austria

Emneord: Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi

Publikasjoner

 1. Nordeng H, van Gelder MM, Spigset O, Koren G, Einarson A, Eberhard-Gran M. Pregnancy outcome after exposure to antidepressants and the role of maternal depression: results from the Norwegian mother and child cohort study. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32:186-94.
 2. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol 2013;42:1702-13 
 3. Koren G, Nordeng H. SSRIs and persistent pulmonary hypertension of the newborn. BMJ 2012; 344: d7642. doi: 10.1136/bmj.d7642.
 4. Nordeng H, Spigset O. Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors in the third trimester of pregnancy: effects on the infant. Drug Saf 2005; 28: 565-81.
 5. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13. 
 6. Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, Zagorodnikova K, Mårdby AC, Moretti ME, Drozd M, Panchaud A, Hameen-Anttila K, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Passier JLM, Björnsdóttir I, Nordeng H. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open 2014;4:e004365.
 • Amundsen, Siri; Gudmestad, Torunn; Amble, Netta Marie Skretteberg; Poole, Anne Christine & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Risk perception, beliefs about medicines and medical adherence among pregnant and breastfeeding women with migraine: findings from a cross-sectional study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(2) . doi: 10.1136/bmjopen-2018-026690 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ceulemans, Michael; Lupattelli, Angela; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Odalovic, Marina; Twigg, Michael J. & Foulon, Veerle (2019). Women’s Beliefs About Medicines and Adherence to Pharmacotherapy in Pregnancy: Opportunities for Community Pharmacists. Current pharmaceutical design.  ISSN 1381-6128.  25(5), s 469- 482 . doi: 10.2174/1381612825666190321110420
 • Havnen, Gro Cecilie; Truong, Maria Bich-Thuy; Huynh Do, Mai-Linh; Heitmann, Kristine; Holst, Lone & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Women’s perspectives on the management and consequences of hyperemesis gravidarum – a descriptive interview study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  37(1), s 30- 40 . doi: 10.1080/02813432.2019.1569424 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjorth, Sarah; Bromley, Rebecca; Ystrom, Eivind; Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Use and validity of child neurodevelopment outcome measures in studies on prenatal exposure to psychotropic and analgesic medications – A systematic review. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14:e0219778(7), s 1- 37 . doi: 10.1371/journal.pone.0219778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Chambers, Christina D.; Bandoli, Gretchen; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Association of Maternal Use of Benzodiazepines and Z-Hypnotics During Pregnancy With Motor and Communication Skills and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Preschoolers. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  2(4) . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.1435 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Seid, Selamawit; Bekele, Hiwot Moges; Meles, Gebremeskel Gebremichael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Medicinal Plants and Concomitant Use with Pharmaceutical Drugs Among Pregnant Women. Journal of Alternative and Complementary Medicine.  ISSN 1075-5535.  25(4), s 427- 434 . doi: 10.1089/acm.2018.0062
 • Sundbakk, Lene Maria; Wood, Mollie; Gran, Jon Michael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Impact of prenatal exposure to benzodiazepines and z-hypnotics on behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0217830 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svensberg, Karin; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Gaffari, Sahar; Faasse, Kate; Horne, Rob & Lupattelli, Angela (2019). Perceived sensitivity to medicines: a study among chronic medicine users in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  41(3), s 804- 812 . doi: 10.1007/s11096-019-00826-2
 • Truong, Maria Bich-Thuy; Ngo, Elin Thuy Phuong; Ariansen, Hilde; Tsuyuki, Ross & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Community pharmacist counseling in early pregnancy—Results from the SafeStart feasibility study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(7), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0219424 Vis sammendrag
 • van Gelder, Marleen M.H.J.; Rog, Annemarije; Bredie, Sebastian JH; Kievit, Wietske; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & van de Belt, Tom H. (2019). Social media monitoring on the perceived safety of medication use during pregnancy: A case study from the Netherlands. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251. . doi: 10.1111/bcp.14083
 • Waaseth, Marit; Adan, Abdifatah; Røen, Ingrid Landfald; Eriksen, Karoline; Stanojevic, Tijana; Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Holst, Lone; Ulshagen, Karen Marie; Blix, Hege Salvesen; Ariansen, Hilde Louise & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  19(66), s 1- 12 . doi: 10.1186/s12889-019-6409-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahmed, Seid Mussa; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & de Boer, Hugo (2018). The use of medicinal plants by pregnant women in Africa: A systematic review. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  224, s 297- 313 . doi: 10.1016/j.jep.2018.05.032
 • Bergene, Elin Høien; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Rø, Torstein Baade & Steinsbekk, Aslak (2018). Register-based study showed that the age when children were prescribed antibiotic tablets and capsules instead of liquids increased from 2004 to 2016. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.14550
 • Bergene, Elin Høien; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Rø, Torstein Baade & Steinsbekk, Aslak (2018). Requests for new oral antibiotic prescriptions in children within 2 days: a Norwegian population-based study. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  35(6), s 690- 697 . doi: 10.1093/fampra/cmy033 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cohen, Jacqueline M.; Wood, Mollie; Hernandez-Diaz, Sonia & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Agreement between paternal self-reported medication use and records from a national prescription database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  27(4), s 413- 421 . doi: 10.1002/pds.4411 Vis sammendrag
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal use of thyroid hormone replacement therapy before, during, and after pregnancy: agreement between self-report and prescription records and group-based trajectory modeling of prescription patterns. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  10, s 1801- 1816 . doi: 10.2147/CLEP.S175616
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Risk factors for discontinuation of thyroid hormone replacement therapy in early pregnancy: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  97(7), s 852- 860 . doi: 10.1111/aogs.13339
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Prenatal triptan exposure and neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children: Follow-up from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology.  ISSN 0269-5022.  32(3), s 247- 255 . doi: 10.1111/ppe.12461
 • Lupattelli, Angela; Rønningen, Elke; Krogsrud, Stine Kleppe; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Ystrøm, Eivind (2018). Personality and its relation to the use of alcohol and cigarettes during pregnancy: A multinational study. Journal of Health Psychology.  ISSN 1359-1053. . doi: 10.1177/1359105318775194
 • Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Learning the effects of psychotropic drugs during pregnancy using real-world safety data: a paradigm shift toward modern pharmacovigilance. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  40(4), s 783- 786 . doi: 10.1007/s11096-018-0672-2
 • Lupattelli, Angela; Twigg, Michael J; Zagorodnikova, Ksenia; Moretti, Myla Emily; Drozd, Mariola; Panchaud, Alice; Rieutord, Andre; Juraski, Romana Gjergia; Odalovic, Marina; Kennedy, Debra; Rudolf, Gorazd; Juch, Herbert & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Self-reported perinatal depressive symptoms and postnatal symptom severity after treatment with antidepressants in pregnancy: a cross-sectional study across 12 European countries using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  10, s 655- 669 . doi: 10.2147/CLEP.S156210 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Aged Children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  57(3), s 200- 208 . doi: 10.1016/j.jaac.2017.12.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wood, Mollie; Chrysanthopoulou, Stavroula; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Lapane, Kate L. (2018). The impact of nondifferential exposure misclassification on the performance of propensity scores for continuous and binary outcomes: a simulation study. Medical Care.  ISSN 0025-7079.  56(8), s e46- e53 . doi: 10.1097/MLR.0000000000000800 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2017). Does progestin-only contraceptive use after pregnancy affect recovery from pelvic girdle pain? A prospective population study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0184071 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Hernandez-Diaz, Sonia; Skurtveit, Svetlana; Selmer, Randi; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0181042 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gervin, Kristina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Eskeland, Ragnhild; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Lyle, Robert (2017). Farmakoepigenetikk: Samspillet mellom legemidler og epigenetikk. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  125(8), s 30- 34 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gervin, Kristina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted & Lyle, Robert (2017). Long-term prenatal exposure to paracetamol is associated with DNA methylation differences in children diagnosed with ADHD. Clinical Epigenetics.  ISSN 1868-7075.  9 . doi: 10.1186/s13148-017-0376-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin; LUNDQVIST, CHRISTOFER & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Patterns and predictors of analgesic use in pregnancy: a longitudinal drug utilization study with special focus on women with migraine. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  17 . doi: 10.1186/s12884-017-1399-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heitmann, Kristine; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Havnen, Gro Cecilie; Solheimsnes, Anja & Holst, Lone (2017). The burden of nausea and vomiting during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to become pregnant again – results from a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  17 . doi: 10.1186/s12884-017-1249-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Torgersen, Leila; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ystrøm, Eivind; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Skurtveit, Svetlana (2017). Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported survey data and prescription registry data. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice.  ISSN 2052-3211.  10:28, s 1- 8 . doi: 10.1186/s40545-017-0117-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kaplan, Yusuf Cem; Karadas, Baris; Kksolak, Gozde; Ediz, Bartu; Demir, Omer; Sozmen, Kaan & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Counselling pregnant women at the crossroads of Europe and Asia: effect of Teratology Information Service in Turkey. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  39(4), s 783- 790 . doi: 10.1007/s11096-017-0496-5
 • Kjeldgaard, Helena; Eberhard-Gran, Malin; Saltyte Benth, Jurate; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Vikanes, Åse Vigdis (2017). History of depression and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study. Archives of Women's Mental Health.  ISSN 1434-1816.  20(3), s 397- 404 . doi: 10.1007/s00737-016-0713-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Lapane, Kate L; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Risk of preeclampsia after gestational exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants: A study from The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  26(10), s 1266- 1276 . doi: 10.1002/pds.4286 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mårdby, Ann-Charlotte; Lupattelli, Angela; Hensing, Gunnel & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Consumption of alcohol during pregnancy?A multinational European study. Women and Birth.  ISSN 1871-5192.  30(4), s e207- e213 . doi: 10.1016/j.wombi.2017.01.003
 • Salvatore, Stefania; Domanska, Diana Ewa; Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Sandve, Geir Kjetil (2017). Complex patterns of concomitant medication use: A study among Norwegian women using paracetamol during pregnancy. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0190101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Kristian; Wood, Mollie; Olsson, Erika & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Reported time to onset of neurological adverse drug reactions among different age and gender groups using metoclopramide: an analysis of the global database Vigibase®.. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970. . doi: 10.1007/s00228-017-2407-z
 • Truong, Bich Thuy Ha; Lupattelli, Angela; Kristensen, Petter & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(8) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-014934 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trønnes, Johanne Naper; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Safety profile of medication used during pregnancy: results of a multinational European study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  26(7), s 802- 811 . doi: 10.1002/pds.4213
 • Wood, Mollie; Lapane, Kate L; van Gelder, Marleen MHJ; Rai, Dheeraj & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Making fair comparisons in pregnancy medication safety studies: An overview of advanced methods for confounding control. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  27(2), s 140- 147 . doi: 10.1002/pds.4336 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Andrade, Susan; Toh, Sengwee; Berard, Anick & van Gelder, Marlene (2017). Administrative Claims Data Versus Augmented Pregnancy Data for the Study of Pharmaceutical Treatments in Pregnancy. Current Epidemiology Reports.  ISSN 2196-2995. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Susser, Ezra; Smith, George Davey; Stoltenberg, Camilla; Surén, Pål; Håberg, Siri Eldevik; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Prenatal exposure to acetaminophen and risk of ADHD. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  140:20163840(5), s 1- 11 . doi: 10.1542/peds.2016-3840 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Amundsen, Siri; Øvrebø, Torunn Gudmestad; Håkonsen, Netta Marie S.; Poole, Anne Christine & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Use of antimigraine medications and information needs during pregnancy and breastfeeding: a cross-sectional study among 401 Norwegian women. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  72(12), s 1525- 1535 . doi: 10.1007/s00228-016-2127-9
 • Gervin, Kristina; Page, Christian; Aass, Hans Christian; Jansen, Michelle A; Fjeldstad, Heidi; Andreassen, Bettina Kulle; Duijts, Liesbeth; van Meurs, Joyce B; van Zelm, Menno C; Jaddoe, Vincent W; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Nystad, Wenche; Staff, Anne Cathrine; Felix, Janine F & Lyle, Robert (2016). Cell type specific DNA methylation in cord blood: a 450K-reference data set and cell count-based validation of estimated cell type composition. Epigenetics.  ISSN 1559-2294.  11(9), s 690- 698 . doi: 10.1080/15592294.2016.1214782
 • Guérin, Aurélie; Rieutord, Andre; Cuche, Laurie; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Médicaments et grossesse : une enquête menée auprès de 374 femmes en France Drugs and pregnancy: A survey of 374 women in France. The´rapie (Paris).  ISSN 0040-5957.  71(6), s 613- 623 . doi: 10.1016/j.therap.2016.04.005
 • Heitmann, Kristine; Havnen, Gro Cecilie; Holst, Lone & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  72(5), s 623- 630 . doi: 10.1007/s00228-016-2021-5
 • Heitmann, Kristine; Solheimsnes, Anja; Havnen, Gro Cecilie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Holst, Lone (2016). Treatment of nausea and vomiting during pregnancy - A cross-sectional study among 712 Norwegian women. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  72(5), s 593- 604 . doi: 10.1007/s00228-016-2012-6
 • Juch, Herbert; Lupattelli, Angela; Ystrøm, Eivind; Verheyen, Sarah & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Medication adherence among pregnant women with hypothyroidism—missed opportunities to improve reproductive health? A cross-sectional, web-based study. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  99(10), s 1699- 1707 . doi: 10.1016/j.pec.2016.04.006
 • Kennedy, D A; Lupattelli, Angela; Koren, G & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Safety classification of herbal medicines used in pregnancy in a multinational study. BMC Complementary and Alternative Medicine.  ISSN 1472-6882.  16(1) . doi: 10.1186/s12906-016-1079-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nezvalova-Henriksen, Katerina; Spigset, Olav; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Koren, Gideon & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  45(6), s 2018- 2029 . doi: 10.1093/ije/dyw049
 • Nezvalova-Henriksen, Katerina; Wood, Mollie; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Association of Prenatal Ibuprofen Exposure with Birth Weight and Gestational Age: A Population-Based Sibling Study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0166971 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal Use of Thyroid Hormone Replacement Therapy: Group-Based Trajectory Modeling of Adherence and Agreement Between Self-Reporting and Prescription Records During Pregnancy.
 • Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Dr. Lupattelli et al. Reply. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  57(9), s 699- 700 . doi: 10.1016/j.jaac.2018.06.011
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Tett nese hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Barn og sol: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd mot sure oppstøt og halsbrann hos gravide og ammende.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd om barn og sol.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Sure oppstøt og halsbrann hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd om barn og søvn.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Søvn og små barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Bleieutslett: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har bleieutslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har puss i øyet.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har tørr hud.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har utslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Puss i øyet hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Tørr hud: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Utslett: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Sundbakk, Lene Maria; Wood, Mollie; Gran, Jon Michael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Does prenatal exposure to benzodiazepines or z-hypnotics increase the risk of behavioral problems at 5 years?.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children and the role of unmeasured confounding.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). PATTERNS AND PREDICTORS OF HYPOTHYROID MEDICATION USE IN RELATION TO PREGNANCY: A DRUG UTILIZATION STUDY.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Patterns and Predictors of Hypothyroid Medication Use in Relation to Pregnancy: A Drug Utilization Study.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Røysland, Kjetil & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2017). Risk factors for discontinuation of hypothyroid medication in early pregnancy -- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Medical Birth Registry of Norway.
 • Holmsen, Solveig Thorp; Havnen, Gro Cecilie; Nordmo, Elisabet N; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Spigset, Olav (2017). Re: Familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(1), s 9- 9 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1082
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt har feber.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt hoster.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når barnet ditt skal ha medisin.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd når spedbarnet er urolig og gråter mye.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd om svangerskapskvalme.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2017). Gode råd ved forstoppelse hos gravide og ammende.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lupattelli, Angela & Wood, Mollie (2017). Prenatal exposure to antidepressants and increased risk of psychiatric disorders. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 0959-8146.  358 . doi: 10.1136/bmj.j3950
 • Sundbakk, Lene Maria; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Wood, Mollie & Gran, Jon Michael (2017). Prenatal exposure to benzodiazepines or z-hypnotics and behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child cohort study..
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Eilertsen, Espen Moen & Hernandez-Diaz, Sonia (2017). Mediation analysis in sibling studies.
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lapane, Kate L. & Chrysanthopoulou, Stavroula (2017). The impact of differential exposure misclassification on performance of propensity score methods for binary outcome models.
 • Wood, Mollie; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lapane, Kate L. & Chrysanthopoulou, Stavroula (2017). The impact of differential exposure misclassification on performance of propensity score methods for binary outcome models.
 • Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Susser, Ezra; Davey Smith, George; Stoltenberg, Camilla; Surén, Pål; Håberg, Siri Eldevik; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Acetaminophen exposure in pregnancy and offspring ADHD: familial risk and confounding by indication.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Gaffari, Sahar; Svensberg, Karin Anna Evelina; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). PSM- et verktøy for å måle pasienters egenopplevelse av følsomhet for medisiner?.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and predictors of analgesic use in pregnant women with migraine.
 • Ichoutene, laila; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Etterlevelse av legemidler for behandling av astma og allergi i svangerskapet – en multinasjonal studie.
 • Lupattelli, Angela; Milanovic, Djordje & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and factors associated with sick-leave during pregnancy: a European multinational perspective.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Lapane, Kate L.; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Gestational exposure to SSRIs and risk of preeclampsia in pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child cohort study accounting for time-varying severity of depressive and anxiety symptoms.
 • Lyle, Robert & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016, 15. september). Navlestreng-analyser hjelper gravide til tryggere medisinbruk. [Internett].  titan.uio.no.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2016). Gode råd når barnet ditt har akutt magesyke (diaré/oppkast).
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Bekkevold, Silje Veslemøy (2016). Gode råd når du har såre brystknopper.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Antibiotikabehandling til gravide/ammende.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Building bridges over disciplinary boundaries - Experiences with the PharmaTox Strategic Research Initiative at the MN faculty..
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). DRUG UTILIZATION IN PREGNANT WOMEN, In  Drug Utilization Research: Methods and Applications.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-118-94978-8.  23.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 7. okt. 2019 07:28