Hedvig Marie Egeland Nordeng

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng
English version of this page
Telefon +47 22856604
Mobiltelefon +4745033984
Rom 471
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Legemiddelbruk og -sikkerhet blant gravide, ammende og små barn. Kvinnehelse. 

Jeg har fokusert spesielt på sikkerhet av legemidler i svangerskapet, og har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika. I tillegg er jeg involvert i flere prosjekter hvor vi studerer legemiddeletterlevelse, samt oppfatning av risiko og holdninger til legemidler blant gravide og ammende. 

Et nytt satsingsområde er neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet som del av Endringsmiljøet PharmaTox.

Undervisning

Farmasi (master - 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk instiutt, 2012-

Forsker (20%), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse 2005 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk instiutt, 2006 - 2011

Post doktor, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 2005-2006

Stipendiat, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1999-2005

Vitenskapelig assistent, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1997-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk instiutt, UiO. Hovedfag i analytisk kjemi.

Verv

Leder, Norsk forskerskole i farmasi, 2015 - d.d.

Medlem av Editorial Board, European Journal of Clinical Pharmacology, 2014 – d.d           

Medlem av Editorial Board, Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 2012 – d.d.          

Fagredaktør, Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007 – d.d          

Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2014 – 2018

Mentor i Mentorordningen for post doctor stipendiater ved UIO. Tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til fast vitenskapelige stillinger ved UIO, 2013 – 2014      

Medlem i komiteen «Ph.d-utdanning for fremtidens behov», MN-fakultetets oppfølging av UiOs rapport «Akademisk, Attraktiv, Allsidig», 2013 – 2014       

Medlem av rangering av tidsskrifter innen “Pharmacology, Toxicology or Pharmacy” for Universitets- og høgskolerådet, 2010 – d.d.          

Styremedlem, Norsk farmasøytisk selskap, 2010 – d.d.           

Medlem av studieplankomiteen for mastergradsstudiet i klinisk farmasi ved UiO, 2006 – 2008       

Medlem av kursutvalg ”Farmakoterapi i allmennpraksis”, Legers videre- og etterutdannelse, 1999 – d.d.          

Medlem i Norges Apotekerforenings Mor-Barn gruppe, 1999 – d.d           .

Varamedlem, PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, 2012 - d.d.

Samarbeid

Dr. Olav Spigset, St Olav’s hospital, Trondheim

Dr. Robert Lyle og Kristina Gervin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Dr. Malin Eberhard-Gran og Eivind Ystrøm, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forsker Gro C. Havnen, RELIS SørØst

Førsteamanuensis Lone Holst og Kristine Heitman, Senter for farmasi, UiB

Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiO

IBCLC Elisabeth Tufte og Dr. Gro Nylander, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet

Dr. Adrienne Einarson, Dr. Gideon Koren, Motherrisk, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Kate Lapane og Mollie Wood, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA

Irene Pedersen, UCL London, UK

Lisa Amir og Moni Sana Judith Lumley Center, La Trobe University, Australia

Marleen van Gelder, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands. 

Debra Kennedy, MotherSafe, Royal Hospital for Women and University of NSW, Randwick, Australia

Katri Hameen-Anttila PhD, Finnish Medicines Agency, Helsinki, Finland

Ann-Charlotte Mårdby, PhD, Department of Public Health, Göteborg University, Sweden

​Herbert Juch MD, Research Unit Human Teratogens, TIS Graz, Austria

Emneord: Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 6. aug. 2021 08:08