Hedvig Marie Egeland Nordeng

Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng
English version of this page
Telefon +47 22856604
Mobiltelefon +4745033984
Rom 471
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Legemiddelbruk og -sikkerhet blant gravide, ammende og små barn. Kvinnehelse. 

Jeg har fokusert spesielt på sikkerhet av legemidler i svangerskapet, og har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika. I tillegg er jeg involvert i flere prosjekter hvor vi studerer legemiddeletterlevelse, samt oppfatning av risiko og holdninger til legemidler blant gravide og ammende. 

Et nytt satsingsområde er neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet som del av Enrdingsmiljøet PharmaTox.

Undervisning

Farmasi (master - 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk instiutt, 2012-

Forsker (20%), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse 2005 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk instiutt, 2006 - 2011

Post doktor, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 2005-2006

Stipendiat, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1999-2005

Vitenskapelig assistent, Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen, Rikshospitalet, 1997-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk instiutt, UiO. Hovedfag i analytisk kjemi.

Verv

Leder, Norsk forskerskole i farmasi, 2015 - d.d.

Medlem av Editorial Board, European Journal of Clinical Pharmacology, 2014 – d.d           

Medlem av Editorial Board, Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 2012 – d.d.          

Fagredaktør, Norsk farmaceutisk tidsskrift, 2007 – d.d          

Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 2014 – 2018

Mentor i Mentorordningen for post doctor stipendiater ved UIO. Tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til fast vitenskapelige stillinger ved UIO, 2013 – 2014      

Medlem i komiteen «Ph.d-utdanning for fremtidens behov», MN-fakultetets oppfølging av UiOs rapport «Akademisk, Attraktiv, Allsidig», 2013 – 2014       

Medlem av rangering av tidsskrifter innen “Pharmacology, Toxicology or Pharmacy” for Universitets- og høgskolerådet, 2010 – d.d.          

Styremedlem, Norsk farmasøytisk selskap, 2010 – d.d.           

Medlem av studieplankomiteen for mastergradsstudiet i klinisk farmasi ved UiO, 2006 – 2008       

Medlem av kursutvalg ”Farmakoterapi i allmennpraksis”, Legers videre- og etterutdannelse, 1999 – d.d.          

Medlem i Norges Apotekerforenings Mor-Barn gruppe, 1999 – d.d           .

Varamedlem, PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, 2012 - d.d.

Samarbeid

Dr. Olav Spigset, St Olav’s hospital, Trondheim

Dr. Robert Lyle og Kristina Gervin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Dr. Malin Eberhard-Gran og Eivind Ystrøm, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forsker Gro C. Havnen, RELIS SørØst

Førsteamanuensis Lone Holst og Kristine Heitman, Senter for farmasi, UiB

Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, UiO

IBCLC Elisabeth Tufte og Dr. Gro Nylander, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet

Dr. Adrienne Einarson, Dr. Gideon Koren, Motherrisk, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Kate Lapane og Mollie Wood, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA

Irene Pedersen, UCL London, UK

Lisa Amir og Moni Sana Judith Lumley Center, La Trobe University, Australia

Marleen van Gelder, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands. 

Debra Kennedy, MotherSafe, Royal Hospital for Women and University of NSW, Randwick, Australia

Katri Hameen-Anttila PhD, Finnish Medicines Agency, Helsinki, Finland

Ann-Charlotte Mårdby, PhD, Department of Public Health, Göteborg University, Sweden

​Herbert Juch MD, Research Unit Human Teratogens, TIS Graz, Austria

Emneord: Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi

Publikasjoner

 1. Nordeng H, van Gelder MM, Spigset O, Koren G, Einarson A, Eberhard-Gran M. Pregnancy outcome after exposure to antidepressants and the role of maternal depression: results from the Norwegian mother and child cohort study. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32:186-94.
 2. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol 2013;42:1702-13 
 3. Koren G, Nordeng H. SSRIs and persistent pulmonary hypertension of the newborn. BMJ 2012; 344: d7642. doi: 10.1136/bmj.d7642.
 4. Nordeng H, Spigset O. Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors in the third trimester of pregnancy: effects on the infant. Drug Saf 2005; 28: 565-81.
 5. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13. 
 6. Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, Zagorodnikova K, Mårdby AC, Moretti ME, Drozd M, Panchaud A, Hameen-Anttila K, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Passier JLM, Björnsdóttir I, Nordeng H. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open 2014;4:e004365.
 • Bjørk, Marte-Helene; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Tronvik, Erling Andreas & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Management of cluster headache and other trigeminal autonomic cephalalgias in pregnancy and breastfeeding. European Journal of Neurology.  ISSN 1351-5101.  28(7), s 2443- 2455 . doi: 10.1111/ene.14864 Vis sammendrag
 • Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Ngo, Elin Thuy Phuong; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula; Pomar, Léo; Lambelet, Valentine; Cleary, Brian; O'Shaughnessy, Fergal; Passier, Anneke; Richardson, Jonathan L.; Hompes, Titia & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Mental health status of pregnant and breastfeeding women during the COVID-19 pandemic—A multinational cross-sectional study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  s 1- 11 . doi: 10.1111/aogs.14092
 • Nauwelaerts, Nina; Deferm, Neel; Smits, Anne; Bernardini, Chiara; Lammens, Bart; Gandia, Peggy; Panchaud, Alice; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Bacci, Maria Laura; Forni, Monica; Ventrella, Domenico; Van Calsteren, Kristel; DeLise, Anthony; Huys, Isabelle; Bouisset-Leonard, Michele; Allegaert, Karel & Annaert, Pieter (2021). A comprehensive review on non-clinical methods to study transfer of medication into breast milk – A contribution from the ConcePTION project. Biomedicine and Pharmacotherapy.  ISSN 0753-3322.  136, s 1- 16 . doi: 10.1016/j.biopha.2020.111038
 • Olstad, Emilie Willoch; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Gervin, Kristina (2021). Prenatal medication exposure and epigenetic outcomes: a systematic literature review and recommendations for prenatal pharmacoepigenetic studies. Epigenetics.  ISSN 1559-2294. . doi: 10.1080/15592294.2021.1903376
 • van Gelder, Marleen M.H.J. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2021). Antiemetic prescription fills in pregnancy: A drug utilization study among 762,437 pregnancies in Norway. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  13, s 1- 14 . doi: 10.2147/CLEP.S287892
 • Ahmed, Seid Mussa; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Medication-related problems among hospitalized pregnant women in a tertiary teaching hospital in Ethiopia: a prospective observational study. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  20(1) . doi: 10.1186/s12884-020-03433-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Sarah Hjorth; Wood, Mollie; Tauqeer, Fatima & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Fertility treatment and oral contraceptive discontinuation for identification of pregnancy planning in routinely collected health data – an application to analgesic and antibiotic utilisation. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  20 . doi: 10.1186/s12884-020-03435-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Broek, Sophie van den; Lupattelli, Angela; Frank, Anna-Simone; Haug, Line Småstuen & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Thyroid hormone replacement therapy in pregnancy and motor function, communication skills, and behavior of preschool children: The Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  s 1- 11 . doi: 10.1002/pds.5184 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frank, Anna-Simone; Matteson, David S.; Solvang, Hiroko Kato; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Extending balance assessment for the generalized propensity score under multiple imputation. Epidemiologic Methods.  ISSN 2194-9263.  9(1) . doi: 10.1515/em-2019-0003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Modeling exposures of medications used episodically during pregnancy: Triptans as a motivating example. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  29(9), s 1111- 1119 . doi: 10.1002/pds.5089 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huitfeldt, Anders; Sundbakk, Lene Maria; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Associations of Maternal Use of Benzodiazepines or Benzodiazepine-like Hypnotics During Pregnancy With Immediate Pregnancy Outcomes in Norway. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  3(6) . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.5860 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Barone-Adesi, Francesco & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Prenatal antidepressant use and maternal weight gain in pregnancy: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Reproductive Toxicology.  ISSN 0890-6238.  97, s 4 . doi: 10.1016/j.reprotox.2020.04.032
 • Lupattelli, Angela; Barone-Adesi, Francesco & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Risk of gestational diabetes mellitus after use of antidepressant medication in pregnancy: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Reproductive Toxicology.  ISSN 0890-6238.  97, s 5 . doi: 10.1016/j.reprotox.2020.04.010
 • Lupattelli, Angela; Picinardi, Marta; Cantarutti, Anna & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Use and intentional avoidance of prescribed medications in pregnancy: A cross-sectional, web-based study among 926 women in Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  17(11) . doi: 10.3390/ijerph17113830 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ngo, Elin Thuy Phuong; Truong, Maria Bich-Thuy & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Use of Decision Support Tools to Empower Pregnant Women: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  22(9) . doi: 10.2196/19436 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roldan Munoz, Sonia; Lupattelli, Angela; De Vries, Sieta T; Mol, Peter & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Differences in medication beliefs between pregnant women using medication, or not, for chronic diseases: A cross-sectional, multinational, web-based study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  10(2), s 1- 11 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-034529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stoltenberg, Emil Aas; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Ystrøm, Eivind & Samuelsen, Sven Ove (2020). The cure model in perinatal epidemiology. Statistical Methods in Medical Research.  ISSN 0962-2802.  29(10), s 2783- 2794 . doi: 10.1177/0962280220904092 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Truong, Maria Bich-Thuy; Ngo, Elin Thuy Phuong; Ariansen, Hilde; Tsuyuki, Ross T. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). The effect of a pharmacist consultation on pregnant women’s quality of life with a special focus on nausea and vomiting: an intervention study. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  20, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12884-020-03472-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vallee, Jennifer; Wong, Yih; Mannino, Eline; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Lupattelli, Angela (2020). Association between Antidepressant Treatment during Pregnancy and Postpartum Self-Harm Ideation in Women with Psychiatric Disorders: A Cross-Sectional, Multinational Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  18(1), s 1- 15 . doi: 10.3390/ijerph18010046 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cohen, Jacqueline Mallory; Wood, Mollie; Hernandez-Diaz, Sonia; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Paternal antidepressant use as a negative control for maternal use: assessing familial confounding on gestational length and anxiety traits in offspring. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  48(5), s 1665- 1672 . doi: 10.1093/ije/dyz170 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Analyzing Missing Data in Perinatal Pharmacoepidemiology Research: Methodological Considerations to Limit the Risk of Bias. Clinical Therapeutics.  ISSN 0149-2918.  41(12), s 2477- 2487 . doi: 10.1016/j.clinthera.2019.11.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sundbakk, Lene Maria; Wood, Mollie; Gran, Jon Michael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Impact of prenatal exposure to benzodiazepines and z-hypnotics on behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0217830 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Prenatal paracetamol exposure and neurodevelopmental outcomes in preschool-aged children. Paediatric and Perinatal Epidemiology.  ISSN 0269-5022. . doi: 10.1111/ppe.12568 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Amundsen, Siri; Gudmestad, Torunn; Håkonsen, Netta Marie S.; Poole, Anne Christine & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Risk perception, beliefs about medicines and medical adherence among pregnant and breastfeeding women with migraine: findings from a cross-sectional study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(2) . doi: 10.1136/bmjopen-2018-026690 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ceulemans, Michael; Lupattelli, Angela; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Odalovic, Marina; Twigg, Michael J. & Foulon, Veerle (2019). Women’s Beliefs About Medicines and Adherence to Pharmacotherapy in Pregnancy: Opportunities for Community Pharmacists. Current pharmaceutical design.  ISSN 1381-6128.  25(5), s 469- 482 . doi: 10.2174/1381612825666190321110420 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frank, Anna-Simone; Lupattelli, Angela; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Maternal thyroid hormone replacement therapy exposure and language and communication skills of offspring at 8 years of age. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  2(10), s 1- 15 . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.12424 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frank, Anna-Simone; Lupattelli, Angela; Matteson, David S.; Meltzer, Helle Margrete & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Thyroid hormone replacement therapy patterns in pregnant women and perinatal outcomes in the offspring. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  29(1), s 111- 121 . doi: 10.1002/pds.4927 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Havnen, Gro Cecilie; Truong, Maria Bich-Thuy; Do, Mai-Linh Huynh; Heitmann, Kristine; Holst, Lone & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Women’s perspectives on the management and consequences of hyperemesis gravidarum – a descriptive interview study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  37(1), s 30- 40 . doi: 10.1080/02813432.2019.1569424 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjorth, Sarah; Bromley, Rebecca; Ystrom, Eivind; Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Use and validity of child neurodevelopment outcome measures in studies on prenatal exposure to psychotropic and analgesic medications – A systematic review. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(7), s 1- 37 . doi: 10.1371/journal.pone.0219778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Chambers, Christina D.; Bandoli, Gretchen; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Association of Maternal Use of Benzodiazepines and Z-Hypnotics During Pregnancy With Motor and Communication Skills and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Preschoolers. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  2(4) . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.1435 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Seid, Selamawit; Bekele, Hiwot Moges; Meles, Gebremeskel Gebremichael & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Medicinal Plants and Concomitant Use with Pharmaceutical Drugs Among Pregnant Women. Journal of Alternative and Complementary Medicine.  ISSN 1075-5535.  25(4), s 427- 434 . doi: 10.1089/acm.2018.0062
 • Svensberg, Karin; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Gaffari, Sahar; Faasse, Kate; Horne, Rob & Lupattelli, Angela (2019). Perceived sensitivity to medicines: a study among chronic medicine users in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  41(3), s 804- 812 . doi: 10.1007/s11096-019-00826-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Truong, Maria Bich-Thuy; Ngo, Elin Thuy Phuong; Ariansen, Hilde Louise; Tsuyuki, Ross & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Community pharmacist counseling in early pregnancy—Results from the SafeStart feasibility study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(7), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0219424 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • van Gelder, Marleen M.H.J.; Rog, Annemarije; Bredie, Sebastian JH; Kievit, Wietske; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & van de Belt, Tom H. (2019). Social media monitoring on the perceived safety of medication use during pregnancy: A case study from the Netherlands. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  85, s 2580- 2590 . doi: 10.1111/bcp.14083
 • Waaseth, Marit; Adan, Abdifatah Bashi; Røen, Ingrid Landfald; Eriksen, Karoline; Stanojevic, Tijana; Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Holst, Lone; Ulshagen, Karen Marie; Blix, Hege Salvesen; Ariansen, Hilde Louise & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  19, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12889-019-6409-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Prenatal triptan exposure and neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children: Follow-up from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology.  ISSN 0269-5022.  32(3), s 247- 255 . doi: 10.1111/ppe.12461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahmed, Seid Mussa; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & de Boer, Hugo (2018). The use of medicinal plants by pregnant women in Africa: A systematic review. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  224, s 297- 313 . doi: 10.1016/j.jep.2018.05.032
 • Bergene, Elin Høien; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Rø, Torstein Baade & Steinsbekk, Aslak (2018). Register-based study showed that the age when children were prescribed antibiotic tablets and capsules instead of liquids increased from 2004 to 2016. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.14550
 • Bergene, Elin Høien; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Rø, Torstein Baade & Steinsbekk, Aslak (2018). Requests for new oral antibiotic prescriptions in children within 2 days: a Norwegian population-based study. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  35(6), s 690- 697 . doi: 10.1093/fampra/cmy033 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cohen, Jacqueline M.; Wood, Mollie; Hernandez-Diaz, Sonia & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Agreement between paternal self-reported medication use and records from a national prescription database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  27(4), s 413- 421 . doi: 10.1002/pds.4411 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal use of thyroid hormone replacement therapy before, during, and after pregnancy: agreement between self-report and prescription records and group-based trajectory modeling of prescription patterns. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  10, s 1801- 1816 . doi: 10.2147/CLEP.S175616 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Risk factors for discontinuation of thyroid hormone replacement therapy in early pregnancy: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  97(7), s 852- 860 . doi: 10.1111/aogs.13339
 • Lupattelli, Angela; Rønningen, Elke; Krogsrud, Stine Kleppe; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Ystrøm, Eivind (2018). Personality and its relation to the use of alcohol and cigarettes during pregnancy: A multinational study. Journal of Health Psychology.  ISSN 1359-1053. . doi: 10.1177/1359105318775194 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Learning the effects of psychotropic drugs during pregnancy using real-world safety data: a paradigm shift toward modern pharmacovigilance. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  40(4), s 783- 786 . doi: 10.1007/s11096-018-0672-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Twigg, Michael J; Zagorodnikova, Ksenia; Moretti, Myla Emily; Drozd, Mariola; Panchaud, Alice; Rieutord, Andre; Juraski, Romana Gjergia; Odalovic, Marina; Kennedy, Debra; Rudolf, Gorazd; Juch, Herbert & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Self-reported perinatal depressive symptoms and postnatal symptom severity after treatment with antidepressants in pregnancy: a cross-sectional study across 12 European countries using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  10, s 655- 669 . doi: 10.2147/CLEP.S156210 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lupattelli, Angela; Wood, Mollie; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Aged Children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  57(3), s 200- 208 . doi: 10.1016/j.jaac.2017.12.010 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lupattelli, Angela; Spigset, Olav & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2020). Correction to: Learning the effects of psychotropic drugs during pregnancy using real‑world safety data: a paradigm shift toward modern pharmacovigilance (International Journal of Clinical Pharmacy, (2018), 40, 4, (783-786), 10.1007/s11096-018-0672-2). International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703. . doi: 10.1007/s11096-020-01104-2
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD om flaskemating.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Feber hos barn. Fordypningsstoff for helsepersonell..
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Flaskemating. Fordypningsstoff for helsepersonell..
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt har feber.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt har omgangssyke.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når barnet ditt skal ha medisin.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når du har såre brystknopper.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD når spedbarnet er urolig og gråter mye.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). GODE RÅD til gravide om medisinbruk.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Gravide og medisiner. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Medisiner til barn. Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Omgangssyke hos barn. Fordypningsstoff for helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Spedbarnskolikk. Fordypningsstoff for helsepersonell..
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Havnen, Gro Cecilie (2020). Svangerskapskvalme. Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Wood, Mollie; Cohen, Jacqueline Mallory; Ystrøm, Eivind; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Hernandez-Diaz, Sonia (2020). Response to: Modelling paternal exposure as a negative control. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  49(3), s 1054- 1055 . doi: 10.1093/ije/dyaa055
 • Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana; Odsbu, Ingvild; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Öztürk, Buket; Lupatelli, Angela; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lund, Ingunn Olea; Hernandez-Diaz, Sonia; Wood, Mollie & Mahic, Milada (2019). In utero opioid exposure and risk of ADHD in childhood: A Scandinavian registry study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569. . doi: 10.1002/pds.4864
 • Lundqvist, Christofer; Russell, Michael Bjørn; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Eberhard-Gran, Malin (2019). The course of chronic and non-chronic headaches during pregnancy. A population based prospective study from a large pregnancy cohort: The Akershus Birth Cohort- ABC study. Cephalalgia.  ISSN 0333-1024.  39, s 84- 84
 • Lupattelli, Angela; Mahic, Milada; Handal, Marte; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2019). Risk of attention deficit hyperactivity disorder in childhood after exposure to serotonergic antidepressants in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Hotvedt, Ilona (2019). Gode råd om kosttilskudd.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Falck, Mari & Hotvedt, Ilona (2019). Kosttilskudd til spedbarn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brænd, Anja Maria & Falck, Mari (2019). Gode råd om tett nese og forkjølelse hos gravide.
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Sure oppstøt og halsbrann hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2019). Tett nese hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Forstoppelse hos barn: Fordypningsstoff til apotek og helsestasjon.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd når barnet ditt har forstoppelse.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd når du har såre brystknopper.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd: Jern og gravide.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Jern og gravide: Fordypningsstoff til apotek og helsestasjon.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Såre brystknopper: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Barnemark hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Gode råd når barnet ditt har barnemark.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Falck, Mari; Brænd, Anja Maria & Midtsund, Astrid (2019). Tett nese og forkjølelse hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children.
 • Trønnes, Johanne Naper; Wood, Mollie; Lupattelli, Angela; Ystrom, Eivind & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Association of prenatal paracetamol exposure with neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children and the role of unmeasured confounding.
 • Frank, Anna-Simone Josefine; Lupattelli, Angela; Matteson, David S. & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal Use of Thyroid Hormone Replacement Therapy: Group-Based Trajectory Modeling of Adherence and Agreement Between Self-Reporting and Prescription Records During Pregnancy.
 • Lupattelli, Angela; Chambers, Christina; Bandoli, Gretchen; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Maternal use of benzodiazepines and z‐hypnotics during pregnancy and developmental outcomes in offspring at 5 years of age. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  27(S2), s 173- 173 . doi: 10.1002/pds.4629
 • Lupattelli, Angela & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2018). Dr. Lupattelli et al. Reply. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  57(9), s 699- 700 . doi: 10.1016/j.jaac.2018.06.011
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd når barnet ditt har tett nese.
 • Misvær, Nina; Midtsund, Astrid; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Tett nese hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Barn og sol: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd mot sure oppstøt og halsbrann hos gravide og ammende.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Gode råd om barn og sol.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin & Brænd, Anja Maria (2018). Sure oppstøt og halsbrann hos gravide: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd om barn og søvn.
 • Misvær, Nina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Søvn og små barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Bleieutslett: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har bleieutslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har puss i øyet.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har tørr hud.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Gode råd når barnet ditt har utslett.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Puss i øyet hos barn: Fordypningsstoff til helsepersonell.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Brigtsen, Anne Karin; Brænd, Anja Maria; Midtsund, Astrid & Waka, Marthe Sætre (2018). Tørr hud: Fordypningsstoff til helsepersonell.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 7. okt. 2019 07:28