English version of this page

MinSafeStart – Ny mobilapplikasjon for svangerskapskvalme

MinSafeStart er en patient-sentrert mobilapplikasjon (app) for å gi bedre kunnskap, kartlegging og kommunikasjon med helsepersonell ved svangerskapskvalme. 

Prosjektets målsetting 

Hensikten med prosjektet er å undersøke om en pasient-sentrert app kan redudere kvalmesymptomer og gi bedre livskvalitet ved å: 

  • Styrke kvinnens kunnskap om svangerskapskvalme. 
  • Være et hjelpeverktøy ved kommunikasjon med helsepersonell om svangerskapskvalme.
  • Fremme optimal behandling av svangerskapskvalme. 

Bakgrunn

Kvalme og oppkast (NVP) er en av de mest vanlige svangerskapsrelaterte plagene og rammer opptil 80 % av gravide kvinner. Likevel er svangerskapskvalme en av de mest feilhåndterte svangerskapsrelaterte plagene. Studier har vist at NVP kan ha en stor påvirkning på den gravides velbefinnende, og at selv milde kvalmesymptomer kan ha en betydelig effekt på hennes livskvalitet. Siden NVP ofte opptrer i den første perioden av svangerskapet hvor svangerskapsomsorgen enda ikke har blitt etablert, er det viktig at gravide selv får nok kunnskap og styrke til å håndtere denne tilstanden.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Samarbeid

Prosjektet utføres av Farmasøytisk intitutt, Universitet i Oslo i samarbeid med Universitets Senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo.

Publisert 26. juni 2019 09:14 - Sist endret 17. sep. 2019 14:00