COVID-19, gravide og ammende - en internasjonal undersøkelse

Sammen med forskere fra flere europeiske land ønsker Farmasøytisk institutt å undersøke hvordan coronapandemien har påvirket gravide og ammende. 2800 gravide eller ammende norske kvinner har deltatt i undersøkelsen.

Logo for prosjektet

Illustrasjon: www.colourbox.com

Alle over 18 år som var gravide eller ammet under corona-pandemien ble invitert til å svare på spørreundersøkelsen, som foregikk i juni og juli 2020.

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet og vi jobber med å analysere resultatene.

​Totalt har over 2800 norske kvinner deltatt. 

Tusen takk til alle som har bidratt med å dele sine erfaringer og synspunkter med oss!

Hensikten med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å kunne få en bedre forståelse over hvordan corona-pandemien har påvirket gravide og ammende. Dette vil gi oss muligheten til å hjelpe og forbedre omsorgen best mulig for gravide og ammende i denne perioden.

Personlige data og personvern

Alle avgitte svar er anonyme. Svarene er lagret i Nettskjema, en sikker løsning fra Universitetet i Oslo for innsamling og lagring av anonyme data. Tilgang til registrert informasjon vil kun være tilgjengelig for registrerte prosjektmedarbeidere og vil kun bli brukt til formålet som beskrevet på denne siden og i informasjonsbrevet.

Siden undersøkelsen er anonym, er det ikke mulig  å få innsyn i, rette eller slette egne svar etter at de er levert.


Forskningsprosjektet gjennomføres av forskere ved Farmasøytisk Institutt, ved Universitetet i Oslo. Dersom du har noen spørsmål relatert til spørreundersøkelsen, ta kontakt med vår prosjektansvarlig/prosjektmedarbeider:

Hedvig Nordeng Elin Ngo
Professor Hedvig Nordeng
Prosjektansvarlig
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no  
Ph.D. stipendiat Elin Ngo
Prosjektmedarbeider
e.t.p.ngo@farmasi.uio.no
Publisert 11. juni 2020 19:28 - Sist endret 4. aug. 2020 10:47