COVID-19, gravide og ammende - en internasjonal undersøkelse

Sammen med forskere fra flere europeiske land ønsker Farmasøytisk institutt å undersøke hvordan koronapandemien har påvirket gravide og ammende. 

Logo for prosjektet

Illustrasjon: www.colourbox.com

Undersøkelsen er nå avsluttet! Tusen takk til alle gravide og småbarnsmødre for deltagelse. Vi vil publisere resultatene fra studien på denne nettsiden i løpet av høsten 2021/våren 2022.

Prosjektinformasjonen om deltagelse i spørreundersøkelsen

1. Hensikten med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å kunne få en bedre forståelse for hvordan korona-pandemien har påvirket gravide og ammende. Dette vil gi oss mulighet til å hjelpe og forbedre omsorgen for gravide og ammende i denne perioden.

2. Personlige data og personvern

Alle avgitte svar er anonyme. Svarene er lagret i Nettskjema, en sikker løsning fra Universitetet i Oslo for innsamling og lagring av anonyme data. Tilgang til registrert informasjon vil kun være tilgjengelig for registrerte prosjektmedarbeidere og vil kun bli brukt til formålet som beskrevet på denne siden og i informasjonsbrevet.

Siden undersøkelsen er anonym, er det ikke mulig  å få innsyn i, rette eller slette egne svar etter at de er levert.

Internasjonalt samarbeid

Dette er den andre korona-studien Farmasøytisk institutt bidrar til. I den første studien (juni og juli 2020) bidro over 2800 norske gravide og ammende kvinner.

Studien er nå publisert her:

Ceulemans M, Foulon V, Ngo E, Panchaud A, Winterfeld U, Pomar L, Lambelet V, Cleary B, O'Shaughnessy F, Passier A, Richardson JL, Hompes T, Nordeng H. Mental health status of pregnant and breastfeeding women during the COVID-19 pandemic-A multinational cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Jan 21:10.1111/aogs.14092.

Ceulemans M, Foulon V, Panchaud A, Winterfeld U, Pomar L, Lambelet V, Cleary B, O'Shaughnessy F, Passier A, Richardson JL, Allegaert K, Nordeng H. Vaccine Willingness and Impact of the COVID-19 Pandemic on Women's Perinatal Experiences and Practices-A Multinational, Cross-Sectional Study Covering the First Wave of the Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 24;18(7):3367.

Hør Professor Nordeng i samtale med Elise Koppang Frøjd som er gravid og som har hatt covid-19

Universitetsplassen Podcast (in Norwegian).


Forskningsprosjektet gjennomføres av forskere ved Farmasøytisk Institutt, ved Universitetet i Oslo. Dersom du har noen spørsmål relatert til spørreundersøkelsen, ta kontakt med vår prosjektansvarlig, Hedvig Nordeng, eller prosjektmedarbeider Fatima Tauqeer.

Hedvig Nordeng

Fatima Tauqeer

Elin Ngo
Professor Hedvig Nordeng
Prosjektansvarlig
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no  

Fatima Tauqeer Prosjektmedarbeider fatima.tauqueer@farmasi.uio.no

 

Ph.D. stipendiat Elin Ngo
Prosjektmedarbeider
e.t.p.ngo@farmasi.uio.no
Publisert 11. juni 2020 19:28 - Sist endret 9. mai 2022 08:46