English version of this page

MinSafeStart fase 2

MinSafeStart fase 2 (2021-2025) - Utvikling av en norsk standardkurve for svangerskapskvalme

Prosjektets målsetting 

Hensikten med MinSafeStart fase 2 er å utarbeide en norsk standard kurve over kvalmesymptomer i svangerskapet. Dette gjøres ved å kartlegge SUKK-skåren blant norske gravide kvinner i en tidsperiode på 5 år. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for kvinner som opplever svangerskapskvalme å sammenligne sine SUKK-skår med den gravide populasjonen som også opplever svangerskapskvalme. I tillegg vil det gi bedre forutsetninger for helsepersonell som rådgiver/behandler kvinner med svangerskapskvalme.

Bakgrunn

Kvalme og oppkast (NVP) er en av de mest vanlige svangerskapsrelaterte plagene og rammer opptil 80 % av gravide kvinner. Likevel er svangerskapskvalme en av de mest feilhåndterte svangerskapsrelaterte plagene. Studier har vist at NVP kan ha en stor påvirkning på den gravides velbefinnende, og at selv milde kvalmesymptomer kan ha en betydelig effekt på hennes livskvalitet. Bruk av mobil applikasjoner kan være svært hensiktsmessig å bruke i studier blant kvinner i reproduktiv alder, får å gi mer pasient-sentrert oppfølging, samt gi kvinner en mer aktiv rolle i egenomsorgsbehandling under svangerskapet.

Samarbeid

Prosjektet utføres av Farmasøytisk intitutt, Universitet i Oslo i samarbeid med Universitets Senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo og Helseoversikt. 

Publisert 16. feb. 2022 14:27 - Sist endret 16. feb. 2022 14:33