Valg ved Farmasøytisk institutt

Instituttstyrevalg

Se informasjon på nettsiden om instituttstyrevalg.

Studentvalg

Se informasjon på nettsidene til Farmasøytisk fagutvalg.

Valg av verneombod og lokalt arbeidsmiljøutvalg

Se informasjon på nettsidene for valg av verneombud og lokalt arbeidsmiljøutvalg.

Publisert 15. okt. 2015 14:29 - Sist endret 1. okt. 2021 06:52