Styrevalg

Tilsatte og studenter ved Farmasøytisk institutt velger interne medlemmer til instituttstyret. Ordinære styrevalg gjennomføres hvert fjerde år, mens representantene for de midlertidig vitenskapelige tilsatte og studentene velges hvert år.

Styrevalg av midlertidig vitenskapelige ansatte for 2017

Se valgresultatet

Styrevalget 2016

Ordinært styrevalg for styreperioden 01.01.2017 - 31.12.2020

Se valgside

Styrevalg av midlertidig vitenskapelige ansatte for 2015

Se valgresultatet

Styrevalget 2012

Ordinært styrevalg for styreperioden 01.01.2013 - 31.12.2016.

Se valgresultatet

Sammensetning av instituttstyret

Kategori

Funksjonstid

Instituttleder/styreleder

(En av de fast vitenskapelige tilsatte er vararepresentant)

Fire år

To representanter for fast vitenskapelige tilsatte

(To vararepresentanter)

Fire år

En representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte

(To vararepresentanter)

Ett år

En representant for teknisk og administrativt tilsatte

(To vararepresentanter)

Fire år

To eksterne representanter

(En vararepresentant)

Fire år

To representanter for studentene

(To vararepresentanter)

Ett år

Eksterne styremedlemmer oppnevnes av fakultetsstyret.

Valgene er regulerte av Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Publisert 14. okt. 2015 10:35 - Sist endret 3. aug. 2018 14:23