Styrevalg 2015

I 2015 ble det valgt nye representanter i gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte.

For gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte ble følgende representanter valgt for perioden 2015:

Publisert 6. aug. 2015 14:24 - Sist endret 15. okt. 2015 10:07