Instituttstyrevalg 2012

I 2012 ble det valgt nye representanter i gruppene fast vitenskapelig tilsatte, midlertidig ansatte og teknisk-administrativt tilsatte.

Fast vitenskapelig tilsatte

For perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 er følgende representanter valgt:

Professor Jan Leo Reubsaet
Professor Ragnhild Elisabeth Paulsen

1. vara: Professor Harald Thidemann Johansen
2. vara: Førsteamanuensis Marianne Hiorth

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

For perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013 er følgende representanter valgt:

Postdoktor Eili Tranheim Kase

1. vara: Stipendiat Lars-Erik Eng Eibak
2. vara: Stipendiat Hilde-Gunn Meland

Teknisk administrativt tilsatte

For perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 er følgende representanter valgt:

Overingeniør Tove Larsen

1. vara: Avdelingsingeniør Marthe Petrine Parmer
2. vara: Førstekonsulent Tom Arild Caspersen

Publisert 12. nov. 2012 08:43 - Sist endret 14. okt. 2015 10:42