Farmasøytisk fagutvalg

Vi representerer studentene i de ulike organene ved instituttet. Hvor vi ønsker å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker. Vi er studentenes stemme!

Far masøytisk fagutvalgs logo

Vi arrangerer faglige møter og seminarer som utfyller pensum. Våre arrangementer er alltid åpen og gratis for alle farmasistudenter. Vi inviterer foredragsholdere som er gode på sitt fagfelt og gir et spennende innblikk i farmasi utenom instituttet.

Se Facebook-siden vår for arrangementer.

Fagutvalget har et eget kontor i kjelleren i Farmasibygningen.

Dersom du har noe du ønsker å ta opp eller spørre om:

  • Henvend deg til en av studentene som sitter i fagutvalget.
  • Legg en lapp i postkassen vår som ligger i 1. etg, i gangen mot heisen.
  • Send oss en melding på Facebook eller Instagram.
  • Eller send en e-post til fagutvalg@farmasi.uio.no.

Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du ønsker å ta opp eller om du har forslag til tema for faglige møter. HUSK: Vi taler studentenes sak!

 

Farmasøytisk fagutvalg 2021/2022:

Farmasøytisk fagutvalg består av 2-4 studentrepresentanter som representerer hvert sitt årskull på Farmasøytisk institutt.

Studentrepresentanter for hvert kull:

2026: Tyra Berge Aspenes

2025: Elise Stenstad, Nora Lødøen, Elisabeth Leite

2024: Marthe Lislevand, Emilie Eriksen, Kristine Hagen, Anne Lise Doan.

2023: Martine Narum, Karoline Sandbakken, Anne Marte Baarset.

2022: Teresa Teruel Sandnes

Er du interessert i å bli med? Ta kontakt med fagutvalget!

Av studentrepresentantene oppnevnes et eget styre for fagutvalget:

Styret av Farmasøytisk Fagutvalg 2021/2022

Leder: Elise Stenstad (kull 2025)

Nestleder: Marthe Lislevand (kull 2024)

Sekretær: Kristine Hagen (kull 2024)

Økonomiansvarlig: Nora Lødøen (kull 2025)

Medieansvarlig: (Ledig verv)

Arrangementsansvarlig: Anne Lise Doan (kull 2024)

Verv som tilhører Farmasøytisk Fagutvalg:

For å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker har Farmasøytisk Fagutvalg flere verv i andre organer. Vervene fordeles mellom alle studentrepresentantene fra hvert kull.

Våre verv er:

Instituttstyret: Elise Stenstad, Marthe Lislevand, Emilie Eriksen (vara)

Utdanningsutvalget: Emilie Eriksen, Kristine Hagen, Marthe Lislevand (vara)

Programrådet 1. avdeling: Emilie Eriksen, Marthe Lislevand, Kristine Hagen (vara)

Programrådet 2. avdeling: Karoline Sandbakken, Martine Narum (vara)

Profileringsutvalget: Karoline Sandbakken, Martine Narum

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU): Anne Marte Baarset

MN-fakultetets studentutvalg (MNSU): Anne Lise Doan, Martine Narum (vara)

Tilsettingsutvalget: Elise Stenstad

Epistyret: Elisabeth Leite

Publisert 27. sep. 2021 09:40 - Sist endret 3. nov. 2021 13:19