Farmasøytisk institutt, administrasjonen

Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for ekspedisjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker og IT-støtte og -drift.

Vi holder til i første etasje i Farmasibygningen på nedre Blindern.

Ekspedisjonskontorets åpningstider:

Mandag til fredag
09.00–11:30 og 12:00–14:30

Kontakt

Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen Telefon: +47-22856585 E-post:

Enhetskoder

Gammel stedkode 152302 Vortex, FS m.m.