English version of this page

Seksjon for farmasøytisk kjemi

Seksjon for farmasøytisk kjemi driver undervisning innen generell kjemi og forskning innen legemiddelkjemi, legemiddel- og bioanalyse og farmakognosi.

Kontakt

Postadresse Pb. 1068 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 0371 Oslo Telefon: 22 85 65 85

Enhetskoder

Gammel stedkode 152320 Vortex, FS m.m.