Léon Reubsaet

Professor
Bilde av Léon Reubsaet
English version of this page
Telefon +4722856613
Rom 205
Brukernavn
Postadresse PO Box 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Forskningsinteressen ligger primært i i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger til å bestemme legemidler (og deres metabolitter), peptider og proteiner i komplekse biologiske prøver. Områder det fokuseres på er prøveopparbeidelsen, væskekromatografi og massespektrometri.

Forskningsprosjektene fokusert på bestemmelse av peptider og proteiner har som formål å kunne måle diagnostiske proteiner i 10-12 M nivå i komplekse biologiske matrikser som f.eks. blod, urin eller cellekulturer ved hjelp av avansert prøveopparbeidelse koblet til LC-MS/MS. Med dette kan man oppnå en tidligere, bedre differensiert, og mer presis diagnose (ingen falske positive/negative analyser) sammenliknet med teknikkene som per dags dato brukes i rutineanalyser.

Undervisning

Bakgrunn

Tok hovedfag i molekylær toksikologi ved 'Vrije Universiteit' i Amsterdam (Nederland) og doktorgraden i farmasøytisk analyse ved 'Utrecht University' i Utrecht (Nederland). Flyttet etter utdannelsen til Norge og jobbet ved FoU i Nycomed Imaging AS og Amersham Pharmacia Biotech AS.

Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1999, fra 2005 som professor.

Verv

Medlem, Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO

 

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi

Publikasjoner

 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Moe, Areli; Bøe, Sigurd; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Liquid chromatography mass spectrometry based characterization of epitope configurations. Analytical Methods.  ISSN 1759-9660.  12(45), s 5476- 5484 . doi: 10.1039/d0ay01283a
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Facilitating serum determination of neuron specific enolase at clinically relevant levels by coupling on-line molecularly imprinted solid-phase extraction to LC-MS/MS. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1140, s 210- 218 . doi: 10.1016/j.aca.2020.10.022
 • McKitterick, Nicholas; Braathen, Frida; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Magnetic Synthetic Receptors for Selective Clean-Up in Protein Biomarker Quantification. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  19(8), s 3573- 3582 . doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00258
 • Reubsaet, Leon; Sweredoski, Michael J.; Moradian, Annie; Lomenick, Brett; Eggleston-Rangel, Roxana & Garbis, Spiros D. (2020). Nano volume fractionation strategy for dilute-and-shoot injections in off-line loss-less proteomic workflows for extensive protein identifications of ultra-low sample amounts. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1609 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.460507
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Farhat, Bassem; Oulie, Inger; Abdullah, Sazan Salih; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Immunocapture sample clean-up in determination of low abundant protein biomarkers-a feasibility study of peptide capture by anti-protein antibodies. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  9(60), s 34902- 34911 . doi: 10.1039/c9ra05071j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reubsaet, Leon; Sweredoski, Michael J. & Moradian, Annie (2019). Data-Independent Acquisition for the Orbitrap Q Exactive HF: A Tutorial.. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  18(3), s 803- 813 . doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00845 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). All-in-one paper-based sampling chip for targeted protein analysis. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1089, s 56- 65 . doi: 10.1016/j.aca.2019.08.043
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Pre-lab proteolysis for dried serum spots – a paper-based sampling concept targeting low abundant biomarkers. Analytical Methods.  ISSN 1759-9660.  12(1), s 97- 103 . doi: 10.1039/c9ay01976f
 • Skjærvø, Øystein; Solbakk, Eirik Johan Winther; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Paper-based immunocapture for targeted protein analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  195, s 764- 770 . doi: 10.1016/j.talanta.2018.12.013
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Brandtzaeg, Ole Kristian; Amundsen, Sunniva Furre; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa; Halvorsen, Trine Grønhaug & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Selective Fishing for Peptides with Antibody Immobilized Acrylate Monoliths, Coupled Online with NanoLC-MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  90, s 13860 . doi: 10.1021/acs.analchem.8b00935
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2018). Smart blood spots for whole blood protein analysis. The Analyst.  ISSN 0003-2654.  143(13), s 3184- 3190 . doi: 10.1039/c8an00317c
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Antibody based affinity capture LC-MS/MS in quantitative determination of proteins in biological matrices. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  95, s 132- 139 . doi: 10.1016/j.trac.2017.08.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jagadeesan, Kishore Kumar; Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Reubsaet, Leon; Sellergren, Börje; Laurell, Thomas & Ekström, Simon (2017). Filter Plate?Based Screening of MIP SPE Materials for Capture of the Biomarker Pro-Gastrin-Releasing Peptide. SLAS Discovery.  ISSN 2472-5552.  22(10), s 1253- 1261 . doi: 10.1177/2472555216689494
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). To elute or not to elute in immunocapture bottom-up LC?MS. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1055-1056, s 51- 60 . doi: 10.1016/j.jchromb.2017.03.044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409(24), s 5631- 5643 . doi: 10.1007/s00216-017-0520-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rossetti, Cecilia; Switnicka-Plak, Magdalena; Halvorsen, Trine Grønhaug; Cormack, Peter A G; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2017). Automated protein biomarker analysis: On-line extraction of clinical samples by Molecularly Imprinted Polymers. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/srep44298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjærvø, Øystein; Rosting, Cecilie; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Instant on-paper protein digestion during blood spot sampling. The Analyst.  ISSN 0003-2654.  142(20), s 3837- 3847 . doi: 10.1039/c7an01075c Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). The pros and cons of increased trypsin-to-protein ratio in targeted protein analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  123, s 155- 161 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.011
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Dual-immuno-MS technique for improved differentiation power in heterodimeric protein biomarker analysis: determination and differentiation of human chorionic gonadotropin variants in serum. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  408(26), s 7378- 7391 . doi: 10.1007/s00216-016-9818-z
 • Fagerlund, Annette; Smith, Veronika; Kjendseth, Åsmund Røhr; Lindbäck, Toril; Parmer, Marthe Petrine; Andersson, K. Kristoffer; Reubsaet, Leon & Økstad, Ole Andreas Løchen (2016). Cyclic diguanylate regulation of Bacillus cereus group biofilm formation. Molecular Microbiology.  ISSN 0950-382X.  101(3), s 471- 494 . doi: 10.1111/mmi.13405 Vis sammendrag
 • Hildonen, Siri; Skarpen, Ellen; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2016). Isolation and mass spectrometry analysis of urinary extraexosomal proteins. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6 . doi: 10.1038/srep36331 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Determination of very low-abundance diagnostic proteins in serum using immuno-capture LC-MS-MS. LC GC Europe.  ISSN 1471-6577.  29(7) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ringvold, Amund & Reubsaet, Leon (2016). The impact of high-dose acetylcholine on bovine corneal epithelium. Acta Ophthalmologica.  ISSN 1755-375X.  94(2), s 160- 164 . doi: 10.1111/aos.12889
 • Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of affinity-based serum clean-up in mass spectrometric analysis: Plastic vs monoclonal antibodies. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1471, s 19- 26 . doi: 10.1016/j.chroma.2016.09.069
 • Brudal, Espen; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Reubsaet, Leon; Roos, Norbert; Hegna, Ida Kristin; Thrane, Ida Marie; Koppang, Erling Olaf & Winther-Larsen, Hanne C. (2015). Vaccination with outer membrane vesicles from Francisella noatunensis reduces development of francisellosis in a zebrafish model. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  42(1), s 50- 57 . doi: 10.1016/j.fsi.2014.10.025
 • Reubsaet, Leon (2015). High-performance liquid chromatography (HPLC) and high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 123 - 172
 • Reubsaet, Leon (2015). Physicochemical properties of drug substances, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 9 - 22
 • Vestrheim, Anne Cathrine; Moen, Anders; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Bratlie, Diane Bryant; Paulsen, Berit Smestad & Michaelsen, Terje Einar (2014). A pilot study showing differences in glycosylation patterns of IgG subclasses induced by pneumococcal, meningococcal, and two types of influenza vaccines. Immunity,Inflammation and Disease.  ISSN 2050-4527.  2(2), s 76- 91 . doi: 10.1002/iid3.22
 • Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Why less is more when generating tryptic peptides in bottom-up proteomics. Proteomics.  ISSN 1615-9853.  14(17-18), s 2031- 2041 . doi: 10.1002/pmic.201300479
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Berger, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283.  35(2), s 1013- 1022 . doi: 10.1007/s13277-013-1135-y
 • Qader, Abed Abdel; Urraca, Javier; Torsetnes, Silje Bøen; Tønnesen, Finn; Reubsaet, Leon & Sellergren, Börje (2014). Peptide imprinted receptors for the determination of the small cell lung cancer associated biomarker progastrin releasing peptide. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1370, s 56- 62 . doi: 10.1016/j.chroma.2014.10.023
 • Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Halvorsen, Trine Grønhaug; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2014). Antibody-free biomarker determination: Exploring molecularly imprinted polymers for pro-gastrin releasing peptide. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  86(24), s 12291- 12298 . doi: 10.1021/ac503559c
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Nielsen, Erik Waage; Landrø, Linn Aina Ysland & Reubsaet, Leon (2014). Bradykinin analysis revived - A validated method for determination of its stable metabolite in whole blood by LC-MS/MS. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  947-948, s 139- 144 . doi: 10.1016/j.jchromb.2013.12.033
 • Torsetnes, Silje Bøen; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Multiplexing determination of small cell lung cancer biomarkers and their isovariants in serum by immunocapture LC-MS/MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  86(14), s 6983- 6992 . doi: 10.1021/ac500986t
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Determining ProGRP and isoforms in lung and thyroid cancer patient samples: Comparing an MS method with a routine clinical immunoassay. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(11), s 2733- 2738 . doi: 10.1007/s00216-014-7634-x
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Røgeberg, Magnus; Misaghian, Dorna; Torsetnes, Silje Bøen; Greibrokk, Tyge; Reubsaet, Leon; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2013). Integrated enzyme reactor and high resolving chromatography in ‘‘sub-chip’’ dimensions for sensitive protein mass spectrometry. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  3:3511 . doi: 10.1038/srep03511 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Hemmersbach, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara; Grønhaug Halvorsen, Trine & Reubsaet, Leon (2013). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283. . doi: 10.1007/s13277-013-1135-y
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2013). Comparison of newly developed immuno-MS method with existing DELFIA (R) immunoassay for human chorionic gonadotropin determination in doping analysis. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  5(5), s 623- 630 . doi: 10.4155/bio.13.8
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Immunocapture and LC-MS/MS for selective quantification and differentiation of the isozymes of the biomarker neuron-specific enolase in serum. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications.  ISSN 1387-2273.  929, s 125- 132 . doi: 10.1016/j.jchromb.2013.04.010
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Digging Deeper into the Field of the Small Cell Lung Cancer Tumor Marker ProGRP: A Method for Differentiation of Its Isoforms. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  12, s 412- 420 . doi: 10.1021/pr300751j
 • Balchen, Marte; Lund, Hanne; Reubsaet, Leon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Fast, selective, and sensitive analysis of low-abundance peptides in human plasma by electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  716, s 16- 23 . doi: 10.1016/j.aca.2011.02.058
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). A critical review of trypsin digestion for LC-MS based proteomics, In Eastwood Lueng (ed.),  Proteomics / book2.  IntechOpen.  ISBN 979-953-307-693-4.  Chapter X.
 • Loftheim, Håvard; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Falck, Pål; Holdaas, Hallvard; Jenssen, Trond Geir; Reubsaet, Leon & Åsberg, Anders (2012). Urinary proteomic shotgun approach for identification of potential acute rejection biomarkers in renal transplant recipients. Transplantation Research.  ISSN 2047-1440.  1(9) . doi: 10.1186/2047-1440-1-9
 • Lund, Hanne; Løvsletten, Karoline; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Immuno-MS Based Targeted Proteomics: Highly Specific, Sensitive, and Reproducible Human Chorionic Gonadotropin Determination for Clinical Diagnostics and Doping Analysis. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  84(18), s 7926- 7932 . doi: 10.1021/ac301418f
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2012). Sports drug testing using immuno-MS: clinical study comprising administration of human chorionic gonadotropin to males. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  405(5), s 1569- 1576 . doi: 10.1007/s00216-012-6566-6
 • Balchen, Marte; Hatterud, Anne Guro; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2011). Fundamental studies on the electrokinetic transfer of net cationic peptides across supported liquid membranes. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  34(2), s 186- 195 . doi: 10.1002/jssc.201000703
 • Barratt-Due, Andreas; Johansen, Harald Thidemann; Sokolov, Andrey; Thorgersen, Ebbe Billmann; Hellerud, Bernt C; Reubsaet, Leon; Seip, Knut Fredrik; Tønnessen, Tor Inge; Lindstad, Julie Katrine; Pharo, Anne Margrethe; Castellheim, Albert; Mollnes, Tom Eirik & Nielsen, Erik Waage (2011). The Role of Bradykinin and the Effect of the Bradykinin Receptor Antagonist Icatibant in Porcine Sepsis. Shock.  ISSN 1073-2322.  36(5), s 517- 523 . doi: 10.1097/SHK.0b013e3182336a34
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Reubsaet, Leon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Malerød, Helle (2011). Critical assessment of accelerating trypsination methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  56(5), s 1069- 1078 . doi: 10.1016/j.jpba.2011.08.013
 • Winther, Bjørn; Hoem, Nils-Ove; Berge, Kjetil & Reubsaet, Leon (2011). Elucidation of phosphatidylcholine composition in krill oil extracted from euphausia superba. Lipids.  ISSN 0024-4201.  46(1), s 25- 36 . doi: 10.1007/s11745-010-3472-6
 • Balchen, Marte; Jensen, Henrik; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2010). Potential-driven peptide extractions across supported liquid membranes: Investigation of principal operational parameters. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  33(11), s 1665- 1672 . doi: 10.1002/jssc.201000025

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). 100 years of hCG. Elsevier.  ISBN 978-0-12-820050-6.  331 s.
 • Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2013). Chromatography, basic principles, sample preparation and related methods. Wiley-VCH Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-527-33620-3.  224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon (2020, 27. januar). Ekstremt små blodprøvar kan analyserast utan tap av informasjon. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Reubsaet, Leon (2019, 14. mai). Forsker på ny teknologi for diagnostikk i Los Angeles.  Dagens Medisin.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood spot sampling for MS tased bottom-up protein analysis.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood-spot sampling for MS based bottom-up protein analysis.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Røen, Bent Tore; Vehus, Tore; da Silva, Meire Ribeiro; Røberg-Larsen, Hanne; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Online sample processing systems for targeted nano liquid chromatography mass spectrometry bioanalysis.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon; Krauss, Stefan & Martinsen, Ørjan Grøttem (2018). Online sample Preparation Platforms for Targeted Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry Bioanalysis. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1968.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Correction to: Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers (Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2017), 409, 24, (5631-5643), 10.1007/s00216-017-0520-6). Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  410(5), s 1607- 1608 . doi: 10.1007/s00216-017-0797-5
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Reubsaet, Leon (2016). The Impact of Sample Clean-up Technique in Bottom-up based LC-MS Analysis of Low Abundance Serum Biomarkers.
 • Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Greibrokk, Tyge; Krauss, Stefan; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2015). On-line protein digestion and peptide separation using “ultra-nano” LC-MS.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Egeland, Siri Valen & Reubsaet, Leon (2015). Dual immunocapture combined with targeted LC-MS/MS for increased differentiation power in protein biomarker determination.
 • Myhrer, Marthe; Krogstad, Veronica; Christensen, Hege Staaland; Reubsaet, Leon & Hermann, Monica (2015). Kvantifisering av P-glykoprotein i lymfocytter ved bruk av LC-MS/MS.
 • Reubsaet, Leon (2015). Targeted Proteomics - Immunoaffinity sample preparation and isoform differentiation.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Analysis of Peptide and Protein Drugs in Biological Fluids, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  10.  s 261 - 282
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2014). Immunoaffinity + LC-MS/MS: An alternative approach for antibody selectivity evaluation?.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Torsetnes, Silje Bøen; Greibrokk, Tyge; Reubsaet, Leon; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2014). Development of a nanoproteomic platform with integrated immunocapture and enzymatic digestion for on-line detection of the low abundant cancer biomarker PROGRP.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2014). Accelerating enzymatic protein digestion and on-line nano liquid chromatography-mass spectrometry based proteomics.
 • Reubsaet, Leon (2014). Bestemmelse av proteiner ved hjelp av LC-MS.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2013). Targeted biomarker analysis by combined immunoaffinity and LC-MS/MS.Potential and possibilities.
 • Jensen, Ben Andre; Hermann, Monica; Reubsaet, Leon & Christensen, Hege Staaland (2013). Utvikling av kvantitativ proteomikkmetodefor P-glykoprotein i mononukleære celler fra perifert blod.
 • Jensen, Ben Andre; Reubsaet, Leon; Christensen, Hege Staaland; Åsberg, Anders & Hermann, Monica (2013). Utvikling av kvantitativ proteomikkmetode for måling av P-glykoprotein i lymfocytter isolert fra pasienter.
 • Røgeberg, Magnus; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Reubsaet, Leon (2013). Monolithic and porous layer open tubular nano columns for peptide and protein separation in liquid chromatography - mass spectrometry..
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Helsing, Per; Reubsaet, Leon & Nielsen, Erik Waage (2013). Investigating bradykinin exposure in hereditary angioedema through the metabolite BK1-5.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby & Levernæs, Maren C. S. (2013). ”Breaking barriers in cancer marker determination, Simultaneous differentiation of ProGRP isoforms and NSE isoenzymes by bottom-up immuno-LC-MS/MS”, M. C. S. Levernæs, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. NCMS (Nordic NSMS), Hafjell, 2013.
 • Bjerknes, Kari Christiane; Seip, Knut Fredrik; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Nielsen, Erik Waage & Reubsaet, Leon (2012). Bradykinins rolle ved arvelig angiødemanfall – LC-MS/MS bestemmelse via metabolitten BK1-5 i fullblod.
 • Bjerknes, Kari Christiane; Seip, Knut Fredrik; Reubsaet, Leon; Nielsen, Erik Waage & Johansen, Harald Thidemann (2012). The role of Bradykinin in attacks of angioedema - Development of a method for measuring the stable metabolite BK1-5.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Torsetnes, Silje & Reubsaet, Leon (2012). Immunoaffinity based sample preparation combined with LC-MS/MS in targeted proteomics – a match of high sensitivity and differentiation power.
 • Johnsen, Elin Follaug; Reubsaet, Leon; Stenmark, Harald; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). PLOT kolonner med utskiftbar overflate-funksjonalitet basert på gullnanopartikler.
 • Løvbak, Sandra G.; Torsetnes, Silje Bøen; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Nordlund, Marianne Sparby (2012). “Hvordan én LC-MS-analyse avdekker biomarkørens diversitet – NSE-differensiering i SCLC”, S. G. Løvbak, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. 20. Norske Symposium i Kromatografi, Sandefjord, 2012.
 • Malerød, Helle; Hustoft, Hanne Kolsrud; Reubsaet, Leon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2012). Kan proteiner bli enzymatisk klippet i løpet av minutter med nye og akselererte metoder?.
 • Midtvedt, Karsten; Loftheim, Håvard; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Falck, Pål; Holdaas, Hallvard; Jenssen, Trond Geir; Reubsaet, Leon & Åsberg, Anders (2012). Urinary Proteomic Shotgun Approach for a Noninvasive Diagnosis of Acute Rejection of Renal Allografts. American Journal of Transplantation.  ISSN 1600-6135.  12(supp. 3), s 195- 195
 • Reubsaet, Leon (2012). Quantification of proteins in biological samples using MS.
 • Reubsaet, Leon (2012). Valg av massespektrometer for LC.
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Helsing, Per; Reubsaet, Leon & Nielsen, Erik Waage (2012). Investigating bradykinin exposure in hereditary angioedema through the metabolite BK1-5.
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Digging deeper into samll cell lung cancer. Can targeted LC-MS reveal tomorrows diagnostic level?.
 • Balchen, Marte; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2011). Electromembrane extraction – a novel and promising approach for micro scale sample preparation of peptides from complex matrices.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell & Reubsaet, Leon (2011). Immunocapture combined with tandem-MS detection for differentiation between hCG isoforms in clinical relevant samples.
 • Loftheim, Håvard; Midtvedt, Karsten; Falck, Pål; Hartmann, Anders; Reubsaet, Leon & Åsberg, Anders (2011). Urinary Proteomics – A Potential Method for Characterization of Acute Rejection Biomarkers.
 • Malerød, Helle; Hustoft, Hanne Kolsrud; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2011). Evaluating accelerating methods for trypsin digestion in LC-MS based proteomics.
 • Reubsaet, Leon (2011). 18O-labeling in urinary proteomics.
 • Reubsaet, Leon (2011). Kan vi diagnostisere sykdom ved hjelp av massespektrometri?.
 • Reubsaet, Leon (2011). Quantification of proteins in biological samples using mass spectrometry.
 • Reubsaet, Leon; Lund, Hanne; Grønhaug Halvorsen, Trine & Løvsletten, Karoline (2011). Determination of hCG using immunoaffnity extraction and MS detection.
 • Balchen, Marte; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2010). Electromembrane extraction – a novel and promising approach for micro scale sample preparation of peptides from complex matrices.
 • Balchen, Marte; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2010). Potential Driven Peptide Extraction Rapid isolation of angiotensin 2 from plasma by electromembrane extraction.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge & Reubsaet, Jan Leo (2010). Multidimensjonale nanoLC-MS/MS metoder i jakten på kreftstamcelle markører.
 • Loftheim, Håvard; Malerød, Helle; Lundanes, Elsa; Åsberg, Anders & Reubsaet, Jan Leo (2010). Accelerated 18O/16O labeling in urinary proteomics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 7. okt. 2019 10:05

Forskergrupper