Léon Reubsaet

Professor
Bilde av Léon Reubsaet
English version of this page
Telefon +4722856613
Rom 205
Brukernavn
Postadresse PO Box 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Forskningsinteressen ligger primært i i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger til å bestemme legemidler (og deres metabolitter), peptider og proteiner i komplekse biologiske prøver. Områder det fokuseres på er prøveopparbeidelsen, væskekromatografi og massespektrometri.

Forskningsprosjektene fokusert på bestemmelse av peptider og proteiner har som formål å kunne måle diagnostiske proteiner i 10-12 M nivå i komplekse biologiske matrikser som f.eks. blod, urin eller cellekulturer ved hjelp av avansert prøveopparbeidelse koblet til LC-MS/MS. Med dette kan man oppnå en tidligere, bedre differensiert, og mer presis diagnose (ingen falske positive/negative analyser) sammenliknet med teknikkene som per dags dato brukes i rutineanalyser.

Undervisning

Bakgrunn

Tok hovedfag i molekylær toksikologi ved 'Vrije Universiteit' i Amsterdam (Nederland) og doktorgraden i farmasøytisk analyse ved 'Utrecht University' i Utrecht (Nederland). Flyttet etter utdannelsen til Norge og jobbet ved FoU i Nycomed Imaging AS og Amersham Pharmacia Biotech AS.

Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1999, fra 2005 som professor.

Verv

Medlem, Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO

 

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 7. okt. 2019 10:05

Forskergrupper