Léon Reubsaet

Professor
Bilde av Léon Reubsaet
English version of this page
Telefon +4722856613
Rom 205
Brukernavn
Postadresse PO Box 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Forskningsinteressen ligger primært i i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger til å bestemme legemidler (og deres metabolitter), peptider og proteiner i komplekse biologiske prøver. Områder det fokuseres på er prøveopparbeidelsen, væskekromatografi og massespektrometri.

Forskningsprosjektene fokusert på bestemmelse av peptider og proteiner har som formål å kunne måle diagnostiske proteiner i 10-12 M nivå i komplekse biologiske matrikser som f.eks. blod, urin eller cellekulturer ved hjelp av avansert prøveopparbeidelse koblet til LC-MS/MS. Med dette kan man oppnå en tidligere, bedre differensiert, og mer presis diagnose (ingen falske positive/negative analyser) sammenliknet med teknikkene som per dags dato brukes i rutineanalyser.

Undervisning

Bakgrunn

Tok hovedfag i molekylær toksikologi ved 'Vrije Universiteit' i Amsterdam (Nederland) og doktorgraden i farmasøytisk analyse ved 'Utrecht University' i Utrecht (Nederland). Flyttet etter utdannelsen til Norge og jobbet ved FoU i Nycomed Imaging AS og Amersham Pharmacia Biotech AS.

Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1999, fra 2005 som professor.

Verv

Medlem, Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO

 

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi

Publikasjoner

 • Johannsen, Christina; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). On the spot immunocapture in targeted biomarker analysis using paper-bound streptavidin as anchor for biotinylated antibodies. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 414(19), s. 5979–5989. doi: 10.1007/s00216-022-04161-w.
 • Reubsaet, Leon; Thiede, Bernd & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Next generation VAMS®–Trypsin immobilization for instant proteolysis in bottom-up protein determination. . Advances in Sample Preparation. ISSN 2772-5820. 3. doi: 10.1016/j.sampre.2022.100027.
 • Nguyen, Minh Thao; Grønhaug Halvorsen, Trine; Thiede, Bernd & Reubsaet, Leon (2022). Smart proteolysis samplers for pre-lab bottom-up protein analysis – Performance of on-paper digestion compared to conventional digestion. Separation Science Plus. ISSN 2573-1815. 5(5), s. 171–183. doi: 10.1002/sscp.202100062.
 • Nielsen, Erik Waage; Miller, Yoav; Brekke, Ole Lars; Grond, Joost; Duong, Anh Hoang & Fure, Hilde [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). A Novel Porcine Model of Ischemia-Reperfusion Injury After Cross-Clamping the Thoracic Aorta Revealed Substantial Cardiopulmonary, Thromboinflammatory and Biochemical Changes Without Effect of C1-Inhibitor Treatment. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 13. doi: 10.3389/fimmu.2022.852119. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pizzi, Eleonora; Halvorsen, Trine Grønhaug; Koehler, Christian & Reubsaet, Leon (2021). Next-Generation Dried Blood Spot Samplers for Protein Analysis: Describing Trypsin-Modified Smart Sampling Paper. Separations. ISSN 2297-8739. 8(5). doi: 10.3390/separations8050066. Fulltekst i vitenarkiv
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2021). On-line duplex molecularly imprinted solid-phase extraction for analysis of low-abundant biomarkers in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1655. doi: 10.1016/j.chroma.2021.462490. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; McKitterick, Nicholas; Kish, Monika & Reubsaet, Leon (2021). Affinity capture in bottom-up protein analysis – overview of current status of proteolytic peptide capture using antibodies and molecularly imprinted polymers . Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1182. doi: 10.1016/j.aca.2021.338714. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rosting, Cecilie; Skjærvø, Øystein & Reubsaet, Leon (2020). Dried Blood Spots in Mass Spectrometry-based Protein Analysis. Recent Developments including Sampling of other Biological Matrices and Novel Sampling Technologies. LC GC Europe. ISSN 1471-6577. 33(5), s. 222–235.
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Facilitating serum determination of neuron specific enolase at clinically relevant levels by coupling on-line molecularly imprinted solid-phase extraction to LC-MS/MS. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1140, s. 210–218. doi: 10.1016/j.aca.2020.10.022.
 • McKitterick, Nicholas; Braathen, Frida; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Magnetic Synthetic Receptors for Selective Clean-Up in Protein Biomarker Quantification. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 19(8), s. 3573–3582. doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00258.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Moe, Areli; Bøe, Sigurd; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Liquid chromatography mass spectrometry based characterization of epitope configurations. Analytical Methods. ISSN 1759-9660. 12(45), s. 5476–5484. doi: 10.1039/d0ay01283a.
 • Reubsaet, Leon; Sweredoski, Michael J.; Moradian, Annie; Lomenick, Brett; Eggleston-Rangel, Roxana & Garbis, Spiros D. (2020). Nano volume fractionation strategy for dilute-and-shoot injections in off-line loss-less proteomic workflows for extensive protein identifications of ultra-low sample amounts. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1609. doi: 10.1016/j.chroma.2019.460507. Fulltekst i vitenarkiv
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Farhat, Bassem; Oulie, Inger; Abdullah, Sazan Salih; Paus, Elisabeth & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Immunocapture sample clean-up in determination of low abundant protein biomarkers-a feasibility study of peptide capture by anti-protein antibodies. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 9(60), s. 34902–34911. doi: 10.1039/c9ra05071j. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Pre-lab proteolysis for dried serum spots – a paper-based sampling concept targeting low abundant biomarkers. Analytical Methods. ISSN 1759-9660. 12(1), s. 97–103. doi: 10.1039/c9ay01976f.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). All-in-one paper-based sampling chip for targeted protein analysis. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1089, s. 56–65. doi: 10.1016/j.aca.2019.08.043.
 • Reubsaet, Leon; Sweredoski, Michael J. & Moradian, Annie (2019). Data-Independent Acquisition for the Orbitrap Q Exactive HF: A Tutorial. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 18(3), s. 803–813. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00845. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Øystein; Solbakk, Eirik Johan Winther; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Paper-based immunocapture for targeted protein analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 195, s. 764–770. doi: 10.1016/j.talanta.2018.12.013.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Brandtzaeg, Ole Kristian; Amundsen, Sunniva Furre; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Halvorsen, Trine Grønhaug [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Selective Fishing for Peptides with Antibody Immobilized Acrylate Monoliths, Coupled Online with NanoLC-MS. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 90. doi: 10.1021/acs.analchem.8b00935.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2018). Smart blood spots for whole blood protein analysis. The Analyst. ISSN 0003-2654. 143(13), s. 3184–3190. doi: 10.1039/c8an00317c.
 • Skjærvø, Øystein; Rosting, Cecilie; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Instant on-paper protein digestion during blood spot sampling. The Analyst. ISSN 0003-2654. 142(20), s. 3837–3847. doi: 10.1039/c7an01075c. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jagadeesan, Kishore Kumar; Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Reubsaet, Leon; Sellergren, Börje & Laurell, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Filter Plate?Based Screening of MIP SPE Materials for Capture of the Biomarker Pro-Gastrin-Releasing Peptide. SLAS Discovery. ISSN 2472-5552. 22(10), s. 1253–1261. doi: 10.1177/2472555216689494.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 409(24), s. 5631–5643. doi: 10.1007/s00216-017-0520-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Antibody based affinity capture LC-MS/MS in quantitative determination of proteins in biological matrices. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 95, s. 132–139. doi: 10.1016/j.trac.2017.08.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossetti, Cecilia; Switnicka-Plak, Magdalena; Halvorsen, Trine Grønhaug; Cormack, Peter A G; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2017). Automated protein biomarker analysis: On-line extraction of clinical samples by Molecularly Imprinted Polymers. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 7. doi: 10.1038/srep44298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). To elute or not to elute in immunocapture bottom-up LC?MS. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 1055-1056, s. 51–60. doi: 10.1016/j.jchromb.2017.03.044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of affinity-based serum clean-up in mass spectrometric analysis: Plastic vs monoclonal antibodies. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1471, s. 19–26. doi: 10.1016/j.chroma.2016.09.069.
 • Hildonen, Siri; Skarpen, Ellen; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2016). Isolation and mass spectrometry analysis of urinary extraexosomal proteins. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 6. doi: 10.1038/srep36331. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Dual-immuno-MS technique for improved differentiation power in heterodimeric protein biomarker analysis: determination and differentiation of human chorionic gonadotropin variants in serum. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 408(26), s. 7378–7391. doi: 10.1007/s00216-016-9818-z.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Determination of very low-abundance diagnostic proteins in serum using immuno-capture LC-MS-MS. LC GC Europe. ISSN 1471-6577. 29(7). Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). The pros and cons of increased trypsin-to-protein ratio in targeted protein analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 123, s. 155–161. doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.011.
 • Fagerlund, Annette; Smith, Veronika; Kjendseth, Åsmund Røhr; Lindbäck, Toril; Parmer, Marthe Petrine & Andersson, K. Kristoffer [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Cyclic diguanylate regulation of Bacillus cereus group biofilm formation. Molecular Microbiology. ISSN 0950-382X. 101(3), s. 471–494. doi: 10.1111/mmi.13405.
 • Ringvold, Amund & Reubsaet, Leon (2016). The impact of high-dose acetylcholine on bovine corneal epithelium. Acta Ophthalmologica. ISSN 1755-375X. 94(2), s. 160–164. doi: 10.1111/aos.12889.
 • Reubsaet, Leon (2015). High-performance liquid chromatography (HPLC) and high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). I Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (Red.), Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell. ISSN 978-111871682-3. s. 123–172. doi: 10.1002/9781118716830.ch7.
 • Reubsaet, Leon (2015). Physicochemical properties of drug substances. I Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (Red.), Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell. ISSN 978-111871682-3. s. 9–22. doi: 10.1002/9781118716830.ch2.
 • Brudal, Espen; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Reubsaet, Leon; Roos, Norbert; Hegna, Ida Kristin & Thrane, Ida Marie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Vaccination with outer membrane vesicles from Francisella noatunensis reduces development of francisellosis in a zebrafish model. Fish and Shellfish Immunology. ISSN 1050-4648. 42(1), s. 50–57. doi: 10.1016/j.fsi.2014.10.025.
 • Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Halvorsen, Trine Grønhaug; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2014). Antibody-free biomarker determination: Exploring molecularly imprinted polymers for pro-gastrin releasing peptide. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 86(24), s. 12291–12298. doi: 10.1021/ac503559c.
 • Qader, Abed Abdel; Urraca, Javier; Torsetnes, Silje Bøen; Tønnesen, Finn; Reubsaet, Leon & Sellergren, Börje (2014). Peptide imprinted receptors for the determination of the small cell lung cancer associated biomarker progastrin releasing peptide. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1370, s. 56–62. doi: 10.1016/j.chroma.2014.10.023.
 • Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Why less is more when generating tryptic peptides in bottom-up proteomics. Proteomics. ISSN 1615-9853. 14(17-18), s. 2031–2041. doi: 10.1002/pmic.201300479.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Determining ProGRP and isoforms in lung and thyroid cancer patient samples: Comparing an MS method with a routine clinical immunoassay. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 406(11), s. 2733–2738. doi: 10.1007/s00216-014-7634-x.
 • Vestrheim, Anne Cathrine; Moen, Anders; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Bratlie, Diane Bryant [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). A pilot study showing differences in glycosylation patterns of IgG subclasses induced by pneumococcal, meningococcal, and two types of influenza vaccines. Immunity,Inflammation and Disease. ISSN 2050-4527. 2(2), s. 76–91. doi: 10.1002/iid3.22.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Multiplexing determination of small cell lung cancer biomarkers and their isovariants in serum by immunocapture LC-MS/MS. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 86(14), s. 6983–6992. doi: 10.1021/ac500986t.
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Nielsen, Erik Waage; Landrø, Linn Aina Ysland & Reubsaet, Leon (2014). Bradykinin analysis revived - A validated method for determination of its stable metabolite in whole blood by LC-MS/MS. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 947-948, s. 139–144. doi: 10.1016/j.jchromb.2013.12.033.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Berger, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara & Halvorsen, Trine Grønhaug [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology. ISSN 1010-4283. 35(2), s. 1013–1022. doi: 10.1007/s13277-013-1135-y.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Hemmersbach, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara & Grønhaug Halvorsen, Trine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology. ISSN 1010-4283. doi: 10.1007/s13277-013-1135-y.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Røgeberg, Magnus; Misaghian, Dorna; Torsetnes, Silje Bøen & Greibrokk, Tyge [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Integrated enzyme reactor and high resolving chromatography in ‘‘sub-chip’’ dimensions for sensitive protein mass spectrometry. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 3:3511. doi: 10.1038/srep03511. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Immunocapture and LC-MS/MS for selective quantification and differentiation of the isozymes of the biomarker neuron-specific enolase in serum. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. ISSN 1387-2273. 929, s. 125–132. doi: 10.1016/j.jchromb.2013.04.010.
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2013). Comparison of newly developed immuno-MS method with existing DELFIA (R) immunoassay for human chorionic gonadotropin determination in doping analysis. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 5(5), s. 623–630. doi: 10.4155/bio.13.8.
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Digging Deeper into the Field of the Small Cell Lung Cancer Tumor Marker ProGRP: A Method for Differentiation of Its Isoforms. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 12, s. 412–420. doi: 10.1021/pr300751j.
 • Lund, Hanne; Løvsletten, Karoline; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Immuno-MS Based Targeted Proteomics: Highly Specific, Sensitive, and Reproducible Human Chorionic Gonadotropin Determination for Clinical Diagnostics and Doping Analysis. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 84(18), s. 7926–7932. doi: 10.1021/ac301418f.
 • Loftheim, Håvard; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Falck, Pål & Holdaas, Hallvard [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Urinary proteomic shotgun approach for identification of potential acute rejection biomarkers in renal transplant recipients. Transplantation Research. ISSN 2047-1440. 1(9). doi: 10.1186/2047-1440-1-9.
 • Balchen, Marte; Lund, Hanne; Reubsaet, Leon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Fast, selective, and sensitive analysis of low-abundance peptides in human plasma by electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 716, s. 16–23. doi: 10.1016/j.aca.2011.02.058.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). A critical review of trypsin digestion for LC-MS based proteomics. I Lueng, Eastwood (Red.), Proteomics / book2. IntechOpen. ISSN 979-953-307-693-4. doi: 10.5772/29326.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). 100 years of hCG. Elsevier. ISBN 978-0-12-820050-6. 331 s.
 • Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2013). Chromatography, basic principles, sample preparation and related methods. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-33620-3. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Samplers for LC-MS based protein analysis. .
 • Reubsaet, Leon (2022). Hvordan vedlikeholder jeg LC-MS instrumentet.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Samplers for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Sampler for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart samplers for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon (2022). Smart Sampler for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon (2022). Smart Sampler for LC-MS based protein analysis.
 • Vik, Anders; Halvorsen, Trine Grønhaug; Primdahl, Karoline Gangestad; Hansen, Trond Vidar; Wangensteen, Helle & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Grunnkurs i farmasøytisk kjemi på UiO moderniseres kontinuerlig. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 33–34.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2021). Advances in sampling and sample preparation for mass spectrometric determination of protein biomarkers.
 • Bakketeig, Eris Aas; Olsen, Christine; Berg, Henriette Engen; Nyman, Tuula Anneli; Thiede, Bernd & Lundanes, Elsa [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Optimization of concatenation of fractions in comprehensive two dimensional liquid chromatography bottom-up proteomics.
 • Reubsaet, Leon (2020). Ekstremt små blodprøvar kan analyserast utan tap av informasjon. [Internett]. Titan.uio.no.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Affinity based sample clean-up prior to LC-MS/MS for determination of low abundance proteins.
 • Reubsaet, Leon (2019). Forsker på ny teknologi for diagnostikk i Los Angeles. [Avis]. Dagens Medisin.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood spot sampling for MS tased bottom-up protein analysis.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood-spot sampling for MS based bottom-up protein analysis.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Røen, Bent Tore & Vehus, Tore [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Online sample processing systems for targeted nano liquid chromatography mass spectrometry bioanalysis.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Correction to: Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers (Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2017), 409, 24, (5631-5643), 10.1007/s00216-017-0520-6). Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 410(5), s. 1607–1608. doi: 10.1007/s00216-017-0797-5.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Reubsaet, Leon (2016). The Impact of Sample Clean-up Technique in Bottom-up based LC-MS Analysis of Low Abundance Serum Biomarkers .
 • Myhrer, Marthe; Krogstad, Veronica; Christensen, Hege Staaland; Reubsaet, Leon & Hermann, Monica (2015). Kvantifisering av P-glykoprotein i lymfocytter ved bruk av LC-MS/MS.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Analysis of Peptide and Protein Drugs in Biological Fluids. I Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (Red.), Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell. ISSN 978-111871682-3. s. 261–282.
 • Reubsaet, Leon (2015). Targeted Proteomics - Immunoaffinity sample preparation and isoform differentiation.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Egeland, Siri Valen & Reubsaet, Leon (2015). Dual immunocapture combined with targeted LC-MS/MS for increased differentiation power in protein biomarker determination.
 • Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Greibrokk, Tyge; Krauss, Stefan & Reubsaet, Leon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). On-line protein digestion and peptide separation using “ultra-nano” LC-MS .
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2014). Immunoaffinity + LC-MS/MS: An alternative approach for antibody selectivity evaluation?
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Torsetnes, Silje Bøen; Greibrokk, Tyge; Reubsaet, Leon & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Development of a nanoproteomic platform with integrated immunocapture and enzymatic digestion for on-line detection of the low abundant cancer biomarker PROGRP.
 • Reubsaet, Leon (2014). Bestemmelse av proteiner ved hjelp av LC-MS.
 • Jensen, Ben Andre; Reubsaet, Leon; Christensen, Hege Staaland; Åsberg, Anders & Hermann, Monica (2013). Utvikling av kvantitativ proteomikkmetode for måling av P-glykoprotein i lymfocytter isolert fra pasienter.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2013). Targeted biomarker analysis by combined immunoaffinity and LC-MS/MS.Potential and possibilities.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby & Levernæs, Maren C. S. (2013). ”Breaking barriers in cancer marker determination, Simultaneous differentiation of ProGRP isoforms and NSE isoenzymes by bottom-up immuno-LC-MS/MS”, M. C. S. Levernæs, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. NCMS (Nordic NSMS), Hafjell, 2013.
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Helsing, Per & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Investigating bradykinin exposure in hereditary angioedema through the metabolite BK1-5.
 • Midtvedt, Karsten; Loftheim, Håvard; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Falck, Pål & Holdaas, Hallvard [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Urinary Proteomic Shotgun Approach for a Noninvasive Diagnosis of Acute Rejection of Renal Allografts. American Journal of Transplantation. ISSN 1600-6135. 12(supp. 3), s. 195–195.
 • Seip, Knut Fredrik; Bjerknes, Kari Christiane; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Helsing, Per & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Investigating bradykinin exposure in hereditary angioedema through the metabolite BK1-5.
 • Reubsaet, Leon (2012). Quantification of proteins in biological samples using MS.
 • Reubsaet, Leon (2012). Valg av massespektrometer for LC.
 • Bjerknes, Kari Christiane; Seip, Knut Fredrik; Reubsaet, Leon; Nielsen, Erik Waage & Johansen, Harald Thidemann (2012). The role of Bradykinin in attacks of angioedema - Development of a method for measuring the stable metabolite BK1-5.
 • Bjerknes, Kari Christiane; Seip, Knut Fredrik; Johansen, Harald Thidemann; Landrø, Linn Aina Ysland; Nielsen, Erik Waage & Reubsaet, Leon (2012). Bradykinins rolle ved arvelig angiødemanfall – LC-MS/MS bestemmelse via metabolitten BK1-5 i fullblod.
 • Johnsen, Elin Follaug; Reubsaet, Leon; Stenmark, Harald; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). PLOT kolonner med utskiftbar overflate-funksjonalitet basert på gullnanopartikler.
 • Malerød, Helle; Hustoft, Hanne Kolsrud; Reubsaet, Leon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2012). Kan proteiner bli enzymatisk klippet i løpet av minutter med nye og akselererte metoder?
 • Løvbak, Sandra G.; Torsetnes, Silje Bøen; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Nordlund, Marianne Sparby (2012). “Hvordan én LC-MS-analyse avdekker biomarkørens diversitet – NSE-differensiering i SCLC”, S. G. Løvbak, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. 20. Norske Symposium i Kromatografi, Sandefjord, 2012.
 • Bakketeig, Eris Aas; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Berg, Henriette Engen; Olsen, Christine & Reubsaet, Leon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). The setup and optimization of a complete global proteomics two-dimensional liquid chromatography system, using Spider Fractionation. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon; Krauss, Stefan & Martinsen, Ørjan Grøttem (2018). Online sample Preparation Platforms for Targeted Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry Bioanalysis. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1968).
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2014). Accelerating enzymatic protein digestion and on-line nano liquid chromatography-mass spectrometry based proteomics. Universitetet i Oslo.
 • Røgeberg, Magnus; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Reubsaet, Leon (2013). Monolithic and porous layer open tubular nano columns for peptide and protein separation in liquid chromatography - mass spectrometry. Universitetet i Oslo.
 • Jensen, Ben Andre; Hermann, Monica; Reubsaet, Leon & Christensen, Hege Staaland (2013). Utvikling av kvantitativ proteomikkmetodefor P-glykoprotein i mononukleære celler fra perifert blod. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 2. sep. 2022 16:03

Forskergrupper