English version of this page

SmartProteinAnalysis@UiO

Vi har fokus på smart prøvetaking og prøveopparbeidelse av proteiner for pålitelig bestemmelse med massespektrometri (MS).

Vi er en blanding av unge (og ikke fullt så unge) kreative og fornøyde forskere. Vår historie går langt tilbake i tid.

Om du er masterstudent, utvekslingsstudent, ph.d.-student, postdoktor eller etablert forsker, ta kontakt med oss om du vil være en del av laget!

Våre forskningsområder

Per dags dato jobber vi med

  • Selektiv prøveopparbeidelse for bestemmelse av proteiner som forekommer i veldig lav konsentrasjon
  • Smart mikroprøvetaking i proteinanalyse

Selv om vi gjerne vil se våre metoder, strategier og innovative konsepter implementert i rutineanalyser, er vår forskning hovedsakelig utført for å forstå grunnleggende prinsipper.

Hva er langtidsmålet vårt?

Vårt langtidsmål er å bringe MS-basert diagnostikk av proteinmarkører samt MS-basert bestemmelse av biofarmaka nærmere klinikken. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle innovative løsninger for prøvehåndtering og -bearbeidelse. Både leger og pasienter vil dra nytte av dette.

Vår ambisjon er å utføre internasjonalt anerkjent forskning samt å gjøre våre konsepter for blodbasert diagnostikk og bestemmelse av biofarmaka bredt tilgjengelig.

I tillegg ønsker vi å tiltrekke oss unge forskere, for å utdanne og veilede dem til gode karrieremuligheter innenfor analytisk kjemi.

Les mer om oss på våre engelske sider!

 

Publisert 18. mars 2019 14:24 - Sist endret 7. feb. 2022 12:42