Trine Grønhaug Halvorsen

Bilde av Trine Grønhaug Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22855735
Rom 221
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger som bidrar til bedre oppfølging av sykdom. Dette gjøre jeg ved å utvikle og forbedre analyseverktøy så vi får sikrere analysesvar og/eller raskere analyser. Mitt hovedfokus er på bestemmelse av proteiner i komplekse biologiske prøver. Proteiner er interessante analytter både fordi de er markører for sykdom, legemidler og dopingmidler.

I vår forskning bruker vi massespektrometri i analyse av proteinene. Massespektrometri gir vanligvis et sikrere analysesvar enn tradisjonelle immunometriske metoder.  Utfordringen er at mange diagnostiske proteiner er tilstede i svært lave nivåer (pM-området) i kroppen. For å kunne måle disse sikkert trenger vi effektive prøveopparbeidelsesmetoder som er raske og gir høy grad av opprensing.

Les mer om forskningsgruppen jeg er en del av her.

Undervisning

Involvert i undervisning i:

Bakgrunn

Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010-2019

Post doktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2008-2010

Forsker, GE Healthcare 2005-2007

PhD, Legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2003

  • Forskningsopphold  "Varian Inc, Sample preparation products", 6 mnd

Cand.pharm., Farmakologi/legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, UiO, 1998

Priser

Publikasjonspris, Farmasøytisk institutt, UiO, for publikasjonen: "Liquid-phase microextraction combined with flow-injection tandem mass spectrometry. Rapid screening of amphetamines from biological matrices", 2001.

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 13. aug. 2021 15:25