Trine Grønhaug Halvorsen

Bilde av Trine Grønhaug Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22855735
Rom 221
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Forskningsinteressen ligger hovedsakelig i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger til å bestemme legemidler (og deres metabolitter), peptider og proteiner i komplekse biologiske prøver. Områder det fokuseres på er prøveopparbeidelse, væskekromatografi og massespektrometri.  

Forskningsprosjektene fokuserer på bestemmelse av peptider og proteiner, og har som mål å kunne måle diagnostiske proteiner i 10-12 M nivå i komplekse biologiske matrikser som f.eks. blod, urin eller cellekulturer ved hjelp av avansert prøveopparbeidelse koblet til LC-MS/MS. Med dette vil man ha bedre redskaper til å følge opp sykdomsbehandling, og man kan også oppnå en tidligere, bedre differensiert, og mer presis diagnose (ingen falske positive/negative analyser) sammenliknet med teknikkene som per dags dato brukes i rutineanalyser.

Undervisning

Involvert i undervisning i:

Bakgrunn

Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010-2019

Post doktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2008-2010

Forsker, GE Healthcare 2005-2007

PhD, Legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2003

 • Forskningsopphold  "Varian Inc, Sample preparation products", 6 mnd

Cand.pharm., Farmakologi/legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, UiO, 1998

Priser

Publikasjonspris, Farmasøytisk institutt, UiO, for publikasjonen: "Liquid-phase microextraction combined with flow-injection tandem mass spectrometry. Rapid screening of amphetamines from biological matrices", 2001.

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi

Publikasjoner

 • Eie, Linda Vårdal; Rye, Torstein Kige; Hansen, Frederik; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides and amino acids – status and perspectives. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  13, s 277- 289 . doi: 10.4155/bio-2020-0285
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Rosting, Cecilie (2021). Matrix-Assisted Ionization and Tandem Mass Spectrometry Capabilities in Protein Biomarker Characterization - An Initial Study Using the Small Cell Lung Cancer Biomarker Progastrin Releasing Peptide as a Model Compound. Journal of the American Society for Mass Spectrometry.  ISSN 1044-0305.  32(2), s 611- 614 . doi: 10.1021/jasms.0c00336
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Moe, Areli; Bøe, Sigurd; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Liquid chromatography mass spectrometry based characterization of epitope configurations. Analytical Methods.  ISSN 1759-9660.  12(45), s 5476- 5484 . doi: 10.1039/d0ay01283a
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Facilitating serum determination of neuron specific enolase at clinically relevant levels by coupling on-line molecularly imprinted solid-phase extraction to LC-MS/MS. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1140, s 210- 218 . doi: 10.1016/j.aca.2020.10.022
 • McKitterick, Nicholas; Braathen, Frida; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Magnetic Synthetic Receptors for Selective Clean-Up in Protein Biomarker Quantification. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  19(8), s 3573- 3582 . doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00258
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Farhat, Bassem; Oulie, Inger; Abdullah, Sazan Salih; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Immunocapture sample clean-up in determination of low abundant protein biomarkers-a feasibility study of peptide capture by anti-protein antibodies. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  9(60), s 34902- 34911 . doi: 10.1039/c9ra05071j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). All-in-one paper-based sampling chip for targeted protein analysis. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1089, s 56- 65 . doi: 10.1016/j.aca.2019.08.043
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Pre-lab proteolysis for dried serum spots – a paper-based sampling concept targeting low abundant biomarkers. Analytical Methods.  ISSN 1759-9660.  12(1), s 97- 103 . doi: 10.1039/c9ay01976f
 • Skjærvø, Øystein; Solbakk, Eirik Johan Winther; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Paper-based immunocapture for targeted protein analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  195, s 764- 770 . doi: 10.1016/j.talanta.2018.12.013
 • Skjærvø, Øystein; Trimpin, Sarah & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Matrix‐assisted ionization mass spectrometry in targeted protein analysis – An initial evaluation. Rapid Communications in Mass Spectrometry.  ISSN 0951-4198. . doi: 10.1002/rcm.8437 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Ida Kristine Lysgaard; Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Volumetric absorptive MicroSampling vs. other blood sampling materials in LC-MS-based protein analysis - preliminary investigations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  156, s 239- 246 . doi: 10.1016/j.jpba.2018.04.036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Brandtzaeg, Ole Kristian; Amundsen, Sunniva Furre; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa; Halvorsen, Trine Grønhaug & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Selective Fishing for Peptides with Antibody Immobilized Acrylate Monoliths, Coupled Online with NanoLC-MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  90, s 13860 . doi: 10.1021/acs.analchem.8b00935
 • Rosting, Cecilie; Tran, Elin Vyvy; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Determination of the Low-Abundant Protein Biomarker hCG from Dried Matrix Spots using Immunocapture and Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications.  ISSN 1387-2273.  1077-1078, s 44- 51 . doi: 10.1016/j.jchromb.2018.01.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2018). Smart blood spots for whole blood protein analysis. The Analyst.  ISSN 0003-2654.  143(13), s 3184- 3190 . doi: 10.1039/c8an00317c
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Antibody based affinity capture LC-MS/MS in quantitative determination of proteins in biological matrices. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  95, s 132- 139 . doi: 10.1016/j.trac.2017.08.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). To elute or not to elute in immunocapture bottom-up LC?MS. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1055-1056, s 51- 60 . doi: 10.1016/j.jchromb.2017.03.044 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409(24), s 5631- 5643 . doi: 10.1007/s00216-017-0520-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rossetti, Cecilia; Switnicka-Plak, Magdalena; Halvorsen, Trine Grønhaug; Cormack, Peter A G; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2017). Automated protein biomarker analysis: On-line extraction of clinical samples by Molecularly Imprinted Polymers. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/srep44298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). Expanding the knowledge on dried blood spots and LC-MS-based protein analysis: two different sampling materials and six protein targets. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409(13), s 3383- 3392 . doi: 10.1007/s00216-017-0280-3
 • Skjærvø, Øystein; Rosting, Cecilie; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Instant on-paper protein digestion during blood spot sampling. The Analyst.  ISSN 0003-2654.  142(20), s 3837- 3847 . doi: 10.1039/c7an01075c Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  129, s 229- 236 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). The pros and cons of increased trypsin-to-protein ratio in targeted protein analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  123, s 155- 161 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.011
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Dual-immuno-MS technique for improved differentiation power in heterodimeric protein biomarker analysis: determination and differentiation of human chorionic gonadotropin variants in serum. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  408(26), s 7378- 7391 . doi: 10.1007/s00216-016-9818-z
 • Hildonen, Siri; Skarpen, Ellen; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2016). Isolation and mass spectrometry analysis of urinary extraexosomal proteins. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6 . doi: 10.1038/srep36331 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Determination of very low-abundance diagnostic proteins in serum using immuno-capture LC-MS-MS. LC GC Europe.  ISSN 1471-6577.  29(7) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of affinity-based serum clean-up in mass spectrometric analysis: Plastic vs monoclonal antibodies. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1471, s 19- 26 . doi: 10.1016/j.chroma.2016.09.069
 • Rosting, Cecilie; Sæ, Christine Østvik; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of water-soluble DBS for small proteins: A conceptual study using insulin as a model analyte. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  8(10), s 1051- 1065 . doi: 10.4155/bio-2016-0002
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Involvement of covalent interactions in the mode of action of PPARβ/δ antagonists. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  5(93), s 76483- 76490 . doi: 10.1039/c5ra15707b
 • Kaupang, Åsmund; Paulsen, Steinar Martin; Steindal, Calin Constantin; Ravna, Aina Westrheim; Sylte, Ingebrigt; Halvorsen, Trine Grønhaug; Thoresen, G. Hege & Hansen, Trond Vidar (2015). Synthesis, biological evaluation and molecular modeling studies of the PPARβ/δ antagonist CC618. European Journal of Medicinal Chemistry.  ISSN 0223-5234.  94, s 229- 236 . doi: 10.1016/j.ejmech.2015.03.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Sample preparation, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 73 - 121
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Water-Soluble Dried Blood Spot in Protein Analysis: A Proof-of-Concept Study. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(15), s 7918- 7924 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b01735
 • Vestrheim, Anne Cathrine; Moen, Anders; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Bratlie, Diane Bryant; Paulsen, Berit Smestad & Michaelsen, Terje Einar (2014). A pilot study showing differences in glycosylation patterns of IgG subclasses induced by pneumococcal, meningococcal, and two types of influenza vaccines. Immunity,Inflammation and Disease.  ISSN 2050-4527.  2(2), s 76- 91 . doi: 10.1002/iid3.22
 • Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Why less is more when generating tryptic peptides in bottom-up proteomics. Proteomics.  ISSN 1615-9853.  14(17-18), s 2031- 2041 . doi: 10.1002/pmic.201300479
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Berger, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283.  35(2), s 1013- 1022 . doi: 10.1007/s13277-013-1135-y
 • Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Halvorsen, Trine Grønhaug; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2014). Antibody-free biomarker determination: Exploring molecularly imprinted polymers for pro-gastrin releasing peptide. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  86(24), s 12291- 12298 . doi: 10.1021/ac503559c
 • Torsetnes, Silje Bøen; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Multiplexing determination of small cell lung cancer biomarkers and their isovariants in serum by immunocapture LC-MS/MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  86(14), s 6983- 6992 . doi: 10.1021/ac500986t
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Determining ProGRP and isoforms in lung and thyroid cancer patient samples: Comparing an MS method with a routine clinical immunoassay. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(11), s 2733- 2738 . doi: 10.1007/s00216-014-7634-x
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2013). Comparison of newly developed immuno-MS method with existing DELFIA (R) immunoassay for human chorionic gonadotropin determination in doping analysis. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  5(5), s 623- 630 . doi: 10.4155/bio.13.8
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Immunocapture and LC-MS/MS for selective quantification and differentiation of the isozymes of the biomarker neuron-specific enolase in serum. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications.  ISSN 1387-2273.  929, s 125- 132 . doi: 10.1016/j.jchromb.2013.04.010
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Digging Deeper into the Field of the Small Cell Lung Cancer Tumor Marker ProGRP: A Method for Differentiation of Its Isoforms. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  12, s 412- 420 . doi: 10.1021/pr300751j
 • Lund, Hanne; Løvsletten, Karoline; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Immuno-MS Based Targeted Proteomics: Highly Specific, Sensitive, and Reproducible Human Chorionic Gonadotropin Determination for Clinical Diagnostics and Doping Analysis. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  84(18), s 7926- 7932 . doi: 10.1021/ac301418f
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2012). Sports drug testing using immuno-MS: clinical study comprising administration of human chorionic gonadotropin to males. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  405(5), s 1569- 1576 . doi: 10.1007/s00216-012-6566-6
 • Wangensteen, Helle; Phan, Thi Thanh; Rise, Frode; Halvorsen, Trine Grønhaug & Malterud, Karl Egil (2012). New labdane diterpenes from Solidago canadensis. Natural Product Research.  ISSN 1478-6419.  26(14), s 1348- 1354 . doi: 10.1080/14786419.2011.565005
 • Balchen, Marte; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2009). Rapid isolation of angiotensin peptides from plasma by electromembrane extraction. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1216(41), s 6900- 6905 . doi: 10.1016/j.chroma.2009.08.037
 • Lund, Hanne; Torsetnes, Silje; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell; Reubsaet, Jan Leo & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Exploring the Complementary Selectivity of Immunocapture and MS Detection for the Differentiation between hCG Isoforms in Clinically Relevant Samples. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  8(11), s 5241- 5252 . doi: 10.1021/pr900580n
 • Winther, Bjørn; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Jan Leo & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Immuno-capture as ultimate sample cleanup in LC-MS/MS determination of the early stage biomarker ProGRP. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  32(17), s 2937- 2943 . doi: 10.1002/jssc.200900233
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Brekke, Anders; Si Ho, Tung & Halvorsen, Trine Grønhaug (2005). Liquid-phase microextraction of basic drugs - Selection of extraction mode based on computer calculated solubility data. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  28, s 1195- 1203
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Tanum, Lars & Refsum, Helge (2003). Stereospecific determination of citalopram and desmethylcitalopram by capillary electrophoresis and liquid-phase microextraction. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  33, s 263- 273
 • Bjørhovde, Anett; Halvorsen, Trine Grønhaug; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2003). Liquid-phase microextraction of drugs from human breast milk. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  491, s 155- 161
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Reubsaet, Jan Leo & Rasmussen, Knut Einar (2003). Liquid-phase microextraction combined with liquid chromatography-mass spectrometry. Extraction from small volumes of biological samples. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  26(17), s 1520- 1526 Vis sammendrag
 • Ho, Si Tung; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2003). Liquid-phase microextraction of hydrophilic drugs by carrier-mediated transport. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  998, s 61- 72
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Liquid-phase microextraction combined with capillary electrophoresis, a promising tool for the determination of chiral drugs in biological matrices. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  963, s 303- 312 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2001). Liquid-Phase Microextraction and capillary electrophoresis of citalopram, an antidepressant drug. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  909, s 87- 93 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2001). Reduction of extraction times in liquid-phase microextraction. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  760(2), s 219- 226 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Reubsaet, Jan Leo & Rasmussen, Knut Einar (2001). Liquid-phase microextraction combined with flow-injection tandem mass spetrometry. Rapid screening of amphetamines from biological matrices. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  24, s 615- 622 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). 100 years of hCG. Elsevier.  ISBN 978-0-12-820050-6.  331 s.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gammelgaard, Bente & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, 2nd Edition. Wiley-Blackwell.  ISBN 9781119362722.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood spot sampling for MS tased bottom-up protein analysis.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood-spot sampling for MS based bottom-up protein analysis.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Røen, Bent Tore; Vehus, Tore; da Silva, Meire Ribeiro; Røberg-Larsen, Hanne; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Online sample processing systems for targeted nano liquid chromatography mass spectrometry bioanalysis.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Vehus, Tore; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Krauss, Stefan; Halvorsen, Trine Grønhaug & Morth, Jens Preben (2018). Nano Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Platforms for Determination of Low Abundant Wnt/Beta-Catenin Proteins in Cancer Research. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1962.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Correction to: Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers (Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2017), 409, 24, (5631-5643), 10.1007/s00216-017-0520-6). Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  410(5), s 1607- 1608 . doi: 10.1007/s00216-017-0797-5
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Hva er viktig når jeg lager mobilfase til LC-MS?.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Reubsaet, Leon (2016). The Impact of Sample Clean-up Technique in Bottom-up based LC-MS Analysis of Low Abundance Serum Biomarkers.
 • Ask, Kristine Skoglund; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Phospholipid removal from human plasma samples by Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Egeland, Siri Valen & Reubsaet, Leon (2015). Dual immunocapture combined with targeted LC-MS/MS for increased differentiation power in protein biomarker determination.
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Investigations on the covalent antagonistic modulation of PPARβ/δ.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Analysis of Peptide and Protein Drugs in Biological Fluids, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  10.  s 261 - 282
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2014). Mobilfaser i HPLC - Ti uvaner du bør unngå.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2014). Immunoaffinity + LC-MS/MS: An alternative approach for antibody selectivity evaluation?.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2013). Targeted biomarker analysis by combined immunoaffinity and LC-MS/MS.Potential and possibilities.
 • Lund, Hanne; Reubsaet, Léon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Lundanes, Elsa (2013). Targeted Proteomics Applied in Clinical Diagnostics and Doping Analysis - Immuno-MS based Determination of Human Chorionic Gonadotropin..
 • Torsetnes, Silje Bøen; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby & Levernæs, Maren C. S. (2013). ”Breaking barriers in cancer marker determination, Simultaneous differentiation of ProGRP isoforms and NSE isoenzymes by bottom-up immuno-LC-MS/MS”, M. C. S. Levernæs, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. NCMS (Nordic NSMS), Hafjell, 2013.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2012). Mobilfaser i omvendt fase HPLC.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Torsetnes, Silje & Reubsaet, Leon (2012). Immunoaffinity based sample preparation combined with LC-MS/MS in targeted proteomics – a match of high sensitivity and differentiation power.
 • Løvbak, Sandra G.; Torsetnes, Silje Bøen; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Nordlund, Marianne Sparby (2012). “Hvordan én LC-MS-analyse avdekker biomarkørens diversitet – NSE-differensiering i SCLC”, S. G. Løvbak, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. 20. Norske Symposium i Kromatografi, Sandefjord, 2012.
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Digging deeper into samll cell lung cancer. Can targeted LC-MS reveal tomorrows diagnostic level?.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2011). Immunoekstraksjon og LC-MS/MS - et hjelpemiddel for mer presis diagnose av sykdommer.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell & Reubsaet, Leon (2011). Immunocapture combined with tandem-MS detection for differentiation between hCG isoforms in clinical relevant samples.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2010). Valg og tillaging av mobilfaser i HPLC.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Léon (2010). Immuno-MS as s reference method for the evaluation of the selectivity of antibodies used for hCG detection in clinical diagnostics.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Winther, Bjørn & Reubsaet, Jan Leo (2009). Efficient immuno-capture based sample clean-up and LC-MS/MS analysis of the early stage small cell lung cancer biomarker ProGRP.
 • Reubsaet, Jan Leo; Lund, Hanne; Winther, Bjørn & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Immunocapture as ultimate sample clean-up in LC-MS/MS of biomarkers.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2003). Liquid-phase microextraction of drugs in biological matrices.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2003). Liquid-Phase Microextraction - Efficient and Simple Sample Preparation of Biological Matrices.
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Kiral terapikontroll vha. væskefasemikroekstraksjon og kapillærelektroforese. Enantiomer bestemmelse av mianserin i plasma hos psykiatriske pasienter. Vis sammendrag
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Tanum, Lars & Refsum, Helge (2002). CHIRAL ANALYSIS OF MIANSERIN IN PLASMA BY LIQUID-PHASE MICROEXTRACTION AND CAPILLARY ELECTROPHORESIS. Vis sammendrag
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Tanum, Lars & Refsum, Helge (2002). STEREOSPECIFIC DRUG MONITORING OF ANTIDEPRESSANT DRUGS. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Andersen, Solveig Norheim; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2002). Chiral analysis of drugs at the low ng/ml level in human plasma by liquid-phase microextraction and capillary electrophoresis. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Ho, Si Tung; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2002). Liquid-phase microextraction: Efficient sample clean-up and superior enrichment of drugs in biological matrices. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Simple and selective sample preparation of biological matrices by liquid-phase microextraction. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Væskefasemikroekstraksjon - Enkel og effektiv prøveopparbeidelse av legemidler i biologiske prøver. Vis sammendrag
 • Ho, Si Tung; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Ion-pair Liquid Phase Microextraction of Hydrophilic Drugs.
 • Ho, Si Tung; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2002). Ion-pair Liquid Phase Microextraction of Hydrophilic Drugs.
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2001). Kiral analyse av mianserin i plasma hos psykiatriske pasienter Bestemmelse ved hjelp av væskefasemikroekstraksjon og kapillærelektroforese. Vis sammendrag
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2001). Liquid-phase microextraction combined with capillary electrophoresis for the determination of mianserin enantiomers in plasma. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2001). Væskefasemikroekstraksjon - hva er det?.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2001). Liquid-phase microextraction as a sample preparation technique in bioanalysis. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 22. feb. 2021 15:37