Trine Grønhaug Halvorsen

Bilde av Trine Grønhaug Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22855735
Rom 221
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i å finne innovative analytisk kjemiske løsninger som bidrar til bedre oppfølging av sykdom. Dette gjøre jeg ved å utvikle og forbedre analyseverktøy så vi får sikrere analysesvar og/eller raskere analyser. Mitt hovedfokus er på bestemmelse av proteiner i komplekse biologiske prøver. Proteiner er interessante analytter både fordi de er markører for sykdom, legemidler og dopingmidler.

I vår forskning bruker vi massespektrometri i analyse av proteinene. Massespektrometri gir vanligvis et sikrere analysesvar enn tradisjonelle immunometriske metoder.  Utfordringen er at mange diagnostiske proteiner er tilstede i svært lave nivåer (pM-området) i kroppen. For å kunne måle disse sikkert trenger vi effektive prøveopparbeidelsesmetoder som er raske og gir høy grad av opprensing.

Les mer om forskningsgruppen jeg er en del av her.

Undervisning

Involvert i undervisning i:

Bakgrunn

Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010-2019

Post doktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2008-2010

Forsker, GE Healthcare 2005-2007

PhD, Legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2003

 • Forskningsopphold  "Varian Inc, Sample preparation products", 6 mnd

Cand.pharm., Farmakologi/legemiddelanalyse, Farmasøytisk institutt, UiO, 1998

Priser

Publikasjonspris, Farmasøytisk institutt, UiO, for publikasjonen: "Liquid-phase microextraction combined with flow-injection tandem mass spectrometry. Rapid screening of amphetamines from biological matrices", 2001.

Emneord: Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi

Publikasjoner

 • Johannsen, Christina; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). On the spot immunocapture in targeted biomarker analysis using paper-bound streptavidin as anchor for biotinylated antibodies. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 414(19), s. 5979–5989. doi: 10.1007/s00216-022-04161-w.
 • Reubsaet, Leon; Thiede, Bernd & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Next generation VAMS®–Trypsin immobilization for instant proteolysis in bottom-up protein determination. . Advances in Sample Preparation. ISSN 2772-5820. 3. doi: 10.1016/j.sampre.2022.100027.
 • Pizzi, Eleonora; Halvorsen, Trine Grønhaug; Koehler, Christian & Reubsaet, Leon (2021). Next-Generation Dried Blood Spot Samplers for Protein Analysis: Describing Trypsin-Modified Smart Sampling Paper. Separations. ISSN 2297-8739. 8(5). doi: 10.3390/separations8050066. Fulltekst i vitenarkiv
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2021). On-line duplex molecularly imprinted solid-phase extraction for analysis of low-abundant biomarkers in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1655. doi: 10.1016/j.chroma.2021.462490. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; McKitterick, Nicholas; Kish, Monika & Reubsaet, Leon (2021). Affinity capture in bottom-up protein analysis – overview of current status of proteolytic peptide capture using antibodies and molecularly imprinted polymers . Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1182. doi: 10.1016/j.aca.2021.338714. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Torstein Kige; Martinovic, Gordana; Eie, Linda Vårdal; Hansen, Frederik Andre; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides using deep eutectic solvents as liquid membrane. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1175. doi: 10.1016/j.aca.2021.338717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Rosting, Cecilie (2021). Matrix-Assisted Ionization and Tandem Mass Spectrometry Capabilities in Protein Biomarker Characterization—An Initial Study Using the Small Cell Lung Cancer Biomarker Progastrin Releasing Peptide as a Model Compound . Journal of the American Society for Mass Spectrometry. ISSN 1044-0305. 32(2), s. 611–614. doi: 10.1021/jasms.0c00336. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eie, Linda Vårdal; Rye, Torstein Kige; Hansen, Frederik; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides and amino acids – status and perspectives. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 13(4), s. 277–289. doi: 10.4155/bio-2020-0285.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rosting, Cecilie; Skjærvø, Øystein & Reubsaet, Leon (2020). Dried Blood Spots in Mass Spectrometry-based Protein Analysis. Recent Developments including Sampling of other Biological Matrices and Novel Sampling Technologies. LC GC Europe. ISSN 1471-6577. 33(5), s. 222–235.
 • McKitterick, Nicholas; Bicak, Tugrul Cem; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Facilitating serum determination of neuron specific enolase at clinically relevant levels by coupling on-line molecularly imprinted solid-phase extraction to LC-MS/MS. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1140, s. 210–218. doi: 10.1016/j.aca.2020.10.022.
 • McKitterick, Nicholas; Braathen, Frida; Switnicka-Plak, Magdalena; Cormack, Peter A. G.; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Magnetic Synthetic Receptors for Selective Clean-Up in Protein Biomarker Quantification. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 19(8), s. 3573–3582. doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00258.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Moe, Areli; Bøe, Sigurd; Paus, Elisabeth; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Liquid chromatography mass spectrometry based characterization of epitope configurations. Analytical Methods. ISSN 1759-9660. 12(45), s. 5476–5484. doi: 10.1039/d0ay01283a.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Farhat, Bassem; Oulie, Inger; Abdullah, Sazan Salih; Paus, Elisabeth & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Immunocapture sample clean-up in determination of low abundant protein biomarkers-a feasibility study of peptide capture by anti-protein antibodies. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 9(60), s. 34902–34911. doi: 10.1039/c9ra05071j. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Pre-lab proteolysis for dried serum spots – a paper-based sampling concept targeting low abundant biomarkers. Analytical Methods. ISSN 1759-9660. 12(1), s. 97–103. doi: 10.1039/c9ay01976f.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). All-in-one paper-based sampling chip for targeted protein analysis. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1089, s. 56–65. doi: 10.1016/j.aca.2019.08.043.
 • Skjærvø, Øystein; Trimpin, Sarah & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Matrix‐assisted ionization mass spectrometry in targeted protein analysis – An initial evaluation. Rapid Communications in Mass Spectrometry. ISSN 0951-4198. 32. doi: 10.1002/rcm.8437. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Øystein; Solbakk, Eirik Johan Winther; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Paper-based immunocapture for targeted protein analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 195, s. 764–770. doi: 10.1016/j.talanta.2018.12.013.
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Brandtzaeg, Ole Kristian; Amundsen, Sunniva Furre; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Halvorsen, Trine Grønhaug [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Selective Fishing for Peptides with Antibody Immobilized Acrylate Monoliths, Coupled Online with NanoLC-MS. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 90. doi: 10.1021/acs.analchem.8b00935.
 • Rosting, Cecilie; Tran, Elin Vyvy; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Determination of the Low-Abundant Protein Biomarker hCG from Dried Matrix Spots using Immunocapture and Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry . Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. ISSN 1387-2273. 1077-1078, s. 44–51. doi: 10.1016/j.jchromb.2018.01.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Ida Kristine Lysgaard; Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Volumetric absorptive MicroSampling vs. other blood sampling materials in LC-MS-based protein analysis - preliminary investigations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 156, s. 239–246. doi: 10.1016/j.jpba.2018.04.036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2018). Smart blood spots for whole blood protein analysis. The Analyst. ISSN 0003-2654. 143(13), s. 3184–3190. doi: 10.1039/c8an00317c.
 • Skjærvø, Øystein; Rosting, Cecilie; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Instant on-paper protein digestion during blood spot sampling. The Analyst. ISSN 0003-2654. 142(20), s. 3837–3847. doi: 10.1039/c7an01075c. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 409(24), s. 5631–5643. doi: 10.1007/s00216-017-0520-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Antibody based affinity capture LC-MS/MS in quantitative determination of proteins in biological matrices. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 95, s. 132–139. doi: 10.1016/j.trac.2017.08.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossetti, Cecilia; Switnicka-Plak, Magdalena; Halvorsen, Trine Grønhaug; Cormack, Peter A G; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2017). Automated protein biomarker analysis: On-line extraction of clinical samples by Molecularly Imprinted Polymers. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 7. doi: 10.1038/srep44298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). To elute or not to elute in immunocapture bottom-up LC?MS. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 1055-1056, s. 51–60. doi: 10.1016/j.jchromb.2017.03.044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). Expanding the knowledge on dried blood spots and LC-MS-based protein analysis: two different sampling materials and six protein targets. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 409(13), s. 3383–3392. doi: 10.1007/s00216-017-0280-3.
 • Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of affinity-based serum clean-up in mass spectrometric analysis: Plastic vs monoclonal antibodies. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1471, s. 19–26. doi: 10.1016/j.chroma.2016.09.069.
 • Hildonen, Siri; Skarpen, Ellen; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2016). Isolation and mass spectrometry analysis of urinary extraexosomal proteins. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 6. doi: 10.1038/srep36331. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Dual-immuno-MS technique for improved differentiation power in heterodimeric protein biomarker analysis: determination and differentiation of human chorionic gonadotropin variants in serum. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 408(26), s. 7378–7391. doi: 10.1007/s00216-016-9818-z.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Determination of very low-abundance diagnostic proteins in serum using immuno-capture LC-MS-MS. LC GC Europe. ISSN 1471-6577. 29(7). Fulltekst i vitenarkiv
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 129, s. 229–236. doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011.
 • Rosting, Cecilie; Sæ, Christine Østvik; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of water-soluble DBS for small proteins: A conceptual study using insulin as a model analyte. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 8(10), s. 1051–1065. doi: 10.4155/bio-2016-0002.
 • Egeland, Siri Valen; Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). The pros and cons of increased trypsin-to-protein ratio in targeted protein analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 123, s. 155–161. doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.011.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Sample preparation. I Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (Red.), Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell. ISSN 978-111871682-3. s. 73–121.
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Water-Soluble Dried Blood Spot in Protein Analysis: A Proof-of-Concept Study. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 87(15), s. 7918–7924. doi: 10.1021/acs.analchem.5b01735.
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Involvement of covalent interactions in the mode of action of PPARβ/δ antagonists. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 5(93), s. 76483–76490. doi: 10.1039/c5ra15707b.
 • Kaupang, Åsmund; Paulsen, Steinar Martin; Steindal, Calin Constantin; Ravna, Aina Westrheim; Sylte, Ingebrigt & Halvorsen, Trine Grønhaug [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Synthesis, biological evaluation and molecular modeling studies of the PPARβ/δ antagonist CC618. European Journal of Medicinal Chemistry. ISSN 0223-5234. 94, s. 229–236. doi: 10.1016/j.ejmech.2015.03.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossetti, Cecilia; Abdel Qader, Abed; Halvorsen, Trine Grønhaug; Sellergren, Börje & Reubsaet, Leon (2014). Antibody-free biomarker determination: Exploring molecularly imprinted polymers for pro-gastrin releasing peptide. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 86(24), s. 12291–12298. doi: 10.1021/ac503559c.
 • Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Why less is more when generating tryptic peptides in bottom-up proteomics. Proteomics. ISSN 1615-9853. 14(17-18), s. 2031–2041. doi: 10.1002/pmic.201300479.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Determining ProGRP and isoforms in lung and thyroid cancer patient samples: Comparing an MS method with a routine clinical immunoassay. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 406(11), s. 2733–2738. doi: 10.1007/s00216-014-7634-x.
 • Vestrheim, Anne Cathrine; Moen, Anders; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Bratlie, Diane Bryant [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). A pilot study showing differences in glycosylation patterns of IgG subclasses induced by pneumococcal, meningococcal, and two types of influenza vaccines. Immunity,Inflammation and Disease. ISSN 2050-4527. 2(2), s. 76–91. doi: 10.1002/iid3.22.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2014). Multiplexing determination of small cell lung cancer biomarkers and their isovariants in serum by immunocapture LC-MS/MS. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 86(14), s. 6983–6992. doi: 10.1021/ac500986t.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Berger, Peter; Stenman, Ulf-Håkan; Torcellini, Tamara & Halvorsen, Trine Grønhaug [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Epitope analysis and detection of human chorionic gonadotropin (hCG) variants by monoclonal antibodies and mass spectrometry. Tumour Biology. ISSN 1010-4283. 35(2), s. 1013–1022. doi: 10.1007/s13277-013-1135-y.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Immunocapture and LC-MS/MS for selective quantification and differentiation of the isozymes of the biomarker neuron-specific enolase in serum. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. ISSN 1387-2273. 929, s. 125–132. doi: 10.1016/j.jchromb.2013.04.010.
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2013). Comparison of newly developed immuno-MS method with existing DELFIA (R) immunoassay for human chorionic gonadotropin determination in doping analysis. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 5(5), s. 623–630. doi: 10.4155/bio.13.8.
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2013). Digging Deeper into the Field of the Small Cell Lung Cancer Tumor Marker ProGRP: A Method for Differentiation of Its Isoforms. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 12, s. 412–420. doi: 10.1021/pr300751j.
 • Lund, Hanne; Løvsletten, Karoline; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Immuno-MS Based Targeted Proteomics: Highly Specific, Sensitive, and Reproducible Human Chorionic Gonadotropin Determination for Clinical Diagnostics and Doping Analysis. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 84(18), s. 7926–7932. doi: 10.1021/ac301418f.
 • Wangensteen, Helle; Phan, Thi Thanh; Rise, Frode; Halvorsen, Trine Grønhaug & Malterud, Karl Egil (2012). New labdane diterpenes from Solidago canadensis. Natural Product Research. ISSN 1478-6419. 26(14), s. 1348–1354. doi: 10.1080/14786419.2011.565005.
 • Lund, Hanne; Snilsberg, Ann Helene; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug; Hemmersbach, Peter J & Reubsaet, Leon (2012). Sports drug testing using immuno-MS: clinical study comprising administration of human chorionic gonadotropin to males. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 405(5), s. 1569–1576. doi: 10.1007/s00216-012-6566-6.
 • Winther, Bjørn; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby; Reubsaet, Jan Leo & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Immuno-capture as ultimate sample cleanup in LC-MS/MS determination of the early stage biomarker ProGRP. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 32(17), s. 2937–2943. doi: 10.1002/jssc.200900233.
 • Balchen, Marte; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Jan Leo & Pedersen-Bjergaard, Stig (2009). Rapid isolation of angiotensin peptides from plasma by electromembrane extraction. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1216(41), s. 6900–6905. doi: 10.1016/j.chroma.2009.08.037.
 • Lund, Hanne; Torsetnes, Silje; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell; Reubsaet, Jan Leo & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Exploring the Complementary Selectivity of Immunocapture and MS Detection for the Differentiation between hCG Isoforms in Clinically Relevant Samples. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 8(11), s. 5241–5252. doi: 10.1021/pr900580n.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Brekke, Anders; Si Ho, Tung & Halvorsen, Trine Grønhaug (2005). Liquid-phase microextraction of basic drugs - Selection of extraction mode based on computer calculated solubility data. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 28, s. 1195–1203.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Reubsaet, Jan Leo & Rasmussen, Knut Einar (2003). Liquid-phase microextraction combined with liquid chromatography-mass spectrometry. Extraction from small volumes of biological samples. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 26(17), s. 1520–1526.
 • Andersen, Solveig Norheim; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar; Tanum, Lars & Refsum, Helge (2003). Stereospecific determination of citalopram and desmethylcitalopram by capillary electrophoresis and liquid-phase microextraction. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 33, s. 263–273.
 • Bjørhovde, Anett; Halvorsen, Trine Grønhaug; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2003). Liquid-phase microextraction of drugs from human breast milk. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 491, s. 155–161.
 • Ho, Si Tung; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2003). Liquid-phase microextraction of hydrophilic drugs by carrier-mediated transport. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 998, s. 61–72.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). 100 years of hCG. Elsevier. ISBN 978-0-12-820050-6. 331 s.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gammelgaard, Bente & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, 2nd Edition. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119362722.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Samplers for LC-MS based protein analysis. .
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Samplers for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart Sampler for LC-MS based protein analysis.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2022). Smart samplers for LC-MS based protein analysis.
 • Vik, Anders; Halvorsen, Trine Grønhaug; Primdahl, Karoline Gangestad; Hansen, Trond Vidar; Wangensteen, Helle & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Grunnkurs i farmasøytisk kjemi på UiO moderniseres kontinuerlig. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 33–34.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2021). Advances in sampling and sample preparation for mass spectrometric determination of protein biomarkers.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2020). Mass spectrometric determination of protein biomarkers from biological matrices – Advances in sampling and sample preparation.
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Affinity based sample clean-up prior to LC-MS/MS for determination of low abundance proteins.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Dried Blood Spots and Mass Spectrometry in Analysis of Protein Biomarkers and Biopharmaceuticals.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood spot sampling for MS tased bottom-up protein analysis.
 • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood-spot sampling for MS based bottom-up protein analysis.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Analysis of proteins from biological matrices using affinity based sample clean-up and LC-MS/MS.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Application of novel ionization techniques in determination of clinically relevant proteins.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Røen, Bent Tore & Vehus, Tore [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Online sample processing systems for targeted nano liquid chromatography mass spectrometry bioanalysis.
 • Rossetti, Cecilia; Ore, Odd Gøran; Sellergren, Börje; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2017). Correction to: Exploring the peptide retention mechanism in molecularly imprinted polymers (Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2017), 409, 24, (5631-5643), 10.1007/s00216-017-0520-6). Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 410(5), s. 1607–1608. doi: 10.1007/s00216-017-0797-5.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Rossetti, Cecilia; Levernæs, Maren Christin Stillesby & Reubsaet, Leon (2016). The Impact of Sample Clean-up Technique in Bottom-up based LC-MS Analysis of Low Abundance Serum Biomarkers .
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Hva er viktig når jeg lager mobilfase til LC-MS?
 • Reubsaet, Leon & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Analysis of Peptide and Protein Drugs in Biological Fluids. I Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (Red.), Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell. ISSN 978-111871682-3. s. 261–282.
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Investigations on the covalent antagonistic modulation of PPARβ/δ.
 • Ask, Kristine Skoglund; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Phospholipid removal from human plasma samples by Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Egeland, Siri Valen & Reubsaet, Leon (2015). Dual immunocapture combined with targeted LC-MS/MS for increased differentiation power in protein biomarker determination.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2014). Immunoaffinity + LC-MS/MS: An alternative approach for antibody selectivity evaluation?
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2014). Mobilfaser i HPLC - Ti uvaner du bør unngå.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne & Reubsaet, Leon (2013). Targeted biomarker analysis by combined immunoaffinity and LC-MS/MS.Potential and possibilities.
 • Torsetnes, Silje Bøen; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Paus, Elisabeth; Nordlund, Marianne Sparby & Levernæs, Maren C. S. (2013). ”Breaking barriers in cancer marker determination, Simultaneous differentiation of ProGRP isoforms and NSE isoenzymes by bottom-up immuno-LC-MS/MS”, M. C. S. Levernæs, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. NCMS (Nordic NSMS), Hafjell, 2013.
 • Løvbak, Sandra G.; Torsetnes, Silje Bøen; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Nordlund, Marianne Sparby (2012). “Hvordan én LC-MS-analyse avdekker biomarkørens diversitet – NSE-differensiering i SCLC”, S. G. Løvbak, S. B. Torsetnes, M. S. Nordlund, T. G. Halvorsen, E. Paus, L. Reubsaet. 20. Norske Symposium i Kromatografi, Sandefjord, 2012.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Torsetnes, Silje & Reubsaet, Leon (2012). Immunoaffinity based sample preparation combined with LC-MS/MS in targeted proteomics – a match of high sensitivity and differentiation power.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2012). Mobilfaser i omvendt fase HPLC.
 • Torsetnes, Silje; Nordlund, Marianne Sparby; Paus, Elisabeth; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2012). Digging deeper into samll cell lung cancer. Can targeted LC-MS reveal tomorrows diagnostic level?
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2011). Immunoekstraksjon og LC-MS/MS - et hjelpemiddel for mer presis diagnose av sykdommer.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell & Reubsaet, Leon (2011). Immunocapture combined with tandem-MS detection for differentiation between hCG isoforms in clinical relevant samples.
 • Lund, Hanne; Paus, Elisabeth; Nustad, Kjell; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Léon (2010). Immuno-MS as s reference method for the evaluation of the selectivity of antibodies used for hCG detection in clinical diagnostics.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2010). Valg og tillaging av mobilfaser i HPLC.
 • Reubsaet, Jan Leo; Lund, Hanne; Winther, Bjørn & Halvorsen, Trine Grønhaug (2009). Immunocapture as ultimate sample clean-up in LC-MS/MS of biomarkers.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug; Winther, Bjørn & Reubsaet, Jan Leo (2009). Efficient immuno-capture based sample clean-up and LC-MS/MS analysis of the early stage small cell lung cancer biomarker ProGRP.
 • Vehus, Tore; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Krauss, Stefan; Halvorsen, Trine Grønhaug & Morth, Jens Preben (2018). Nano Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Platforms for Determination of Low Abundant Wnt/Beta-Catenin Proteins in Cancer Research. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1962).
 • Lund, Hanne; Reubsaet, Léon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Paus, Elisabeth & Lundanes, Elsa (2013). Targeted Proteomics Applied in Clinical Diagnostics and Doping Analysis - Immuno-MS based Determination of Human Chorionic Gonadotropin. Universitetet i Oslo.
 • Halvorsen, Trine Grønhaug (2003). Liquid-phase microextraction of drugs in biological matrices. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 13. aug. 2021 15:25

Forskergrupper