English version of this page

Ansatte - Seksjon for farmasøytisk kjemi

Listen inneholder 41 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aursnes, Marius Førstelektor +47 22855598 marius.aursnes@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Organisk syntese, Lipidkjemi, Toksikologi, Legemiddelkjemi
Butt, Hussain Shakeel Stipendiat h.s.butt@farmasi.uio.no
Eie, Linda Vårdal Postdoktor +47 90213701 (mob) l.v.eie@farmasi.uio.no
Ellefsen, Christiane Færestrand Stipendiat 908 08 220 c.f.ellefsen@farmasi.uio.no
Ervik, Karina Stipendiat +47 91778147 (mob) karina.ervik@farmasi.uio.no
Fu, Yu-ping Student y.p.fu@farmasi.uio.no
Gjelstad, Astrid Førsteamanuensis astrid.gjelstad@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Antidoping, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon
Hagelin, Gunnar Senioringeniør gunnar.hagelin@farmasi.uio.no
Halvorsen, Trine Grønhaug Professor +47 22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Hamre, Anne Grethe Overingeniør a.g.hamre@farmasi.uio.no
Hansen, Frederik Andre Postdoktor f.a.hansen@farmasi.uio.no
Hansen, Trond Vidar Professor +47 22857450 +47 93265077 (mob) t.v.hansen@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Naturproduktsyntese, Syntetisk organisk kjemi, Lipidkjemi, Lipidsyntese
Hasvold, Grete Overingeniør +47 22856554 99256050 grete.hasvold@farmasi.uio.no
Inngjerdingen, Kari Tvete Førsteamanuensis k.t.inngjerdingen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Internasjonal helse, Medisinplanter, Bioaktive polysakkarider, Pektiner
Johansen, Iuliana-Cezarina Aldea Overingeniør +47 22855044 i.c.a.johansen@farmasi.uio.no
Johnsen, Hennie Marie Student h.m.johnsen@farmasi.uio.no
Kaupang, Åsmund Postdoktor +47-22856509 +47 98648965 (mob) asmund.kaupang@farmasi.uio.no Biokjemi, Kjemi, Legemiddelkjemi, Life Science, Molekylmodellering, Organisk kjemi, Strukturell biologi, Syntetisk organisk kjemi, Kjemisk biologi, kjemiundervisning, kjemididaktikk
Klaveness, Jo Professor +47 22855043 +47 91776204 (mob) jo.klaveness@farmasi.uio.no
Malterud, Karl Egil k.e.malterud@farmasi.uio.no Medisinplanter, Antioksidanter, Farmakognosi
Moussavi, Nastaran Stipendiat nastaran.moussavi@farmasi.uio.no
Mrsa, Ago ago.mrsa@farmasi.uio.no
Mueck, Felicitas Stipendiat +47 45831784 (mob) felicitas.mueck@farmasi.uio.no
Olberg, Dag Erlend Førsteamanuensis II - Seksjon for farmasøytisk kjemi +47 41517119 dageol@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, PET radiofarmaka, peptidsyntese, PET, Life sciences
Oulie, Inger Overingeniør +47 22856574 +4700000000 (mob) inger.oulie@farmasi.uio.no Massespektrometri, HPLC, Kromatografi, Biokjemiske analysemetoder, Prøveopparbeidelse, Bioanalyse, Opptak av nanopartikler i celler
Paulsen, Berit Smestad b.s.paulsen@farmasi.uio.no Etnofarmakologi, Farmasi, Farmakognosi, Medisinplanter, Pektiner, Naturstoffer, Bioaktive polysakkarider