Karl Egil Malterud

Professor emeritus - Seksjon for farmasøytisk kjemi
Bilde av Karl Egil Malterud
Telefon +47 22856563
Brukernavn
Besøksadresse Farmasibygningen 0371 Oslo Seksjon for farmasøytisk kjemi Sem Sælands vei 3
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Farmasøytisk institutt

Faglige interesser

Bioaktive forbindelser fra naturen – vanligvis fra planteriket. Spesielt: Isolasjon av naturstoffer, renfremstilling, strukturoppklaring / identifikasjon og bioassay in vitro. Stikkord: Antioksidanter, radikalfangere og hemmere av enzymatisk peroksidering. Dessuten kobling av dette arbeidet til etnofarmakologi; bruk av naturprodukter som medisiner i ulike kulturer.

Undervisning

Deltar i veiledning av master- og ph.d.-studenter.

Bakgrunn

Siv.ing. (NTH 1970). Ansatt ved Farmasøytisk institutt fra 1980, som professor fra 1993, som emeritus fra 2010.

Samarbeid

Nåværende samarbeid med forskningsmijøer i:

 • Mali (Institute for Traditional Medicine)
 • Sør-Afrika (Western Cape University)

Uformelt samarbeid med rekke norske og utenlandske fagmiljøer.

Emneord: Medisinplanter, Antioksidanter, Farmakognosi

Publikasjoner

 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Malterud, Karl Egil; Saghaug, Elisabeth; Slaaen, Joran; Sundal, Tone; Tollisen, Anita & Lerdal, Anners (2021). A mouth rinse based on a tea solution of Salvia officinalis for oral discomfort in palliative cancer care: A randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer.  ISSN 0941-4355. . doi: 10.1007/s00520-021-06021-2 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goodman, Christopher Dean; Hoang, An Thuy; Diallo, Drissa; Malterud, Karl Egil; McFadden, Geoffrey & Wangensteen, Helle (2019). Anti-plasmodial effects of Zanthoxylum zanthoxyloides. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  85(13), s 1073- 1079 . doi: 10.1055/a-0973-0067
 • Lawal, Fatimah; Bapela, M.J.; Adebayo, S.A.; Nkadimeng, S.M.; Yusuf, A.A.; Malterud, Karl Egil; McGaw, L.J. & Tshikalange, T.E. (2019). Anti-inflammatory potential of South African medicinal plants used for the treatment of sexually transmitted infections. South African Journal of Botany.  ISSN 0254-6299.  125, s 62- 71 . doi: 10.1016/j.sajb.2019.06.023
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Urumarudappa, Santhosh Kumar J.; Gunaga, Srikanth V.; Vasudeva, Ramesh; Malterud, Karl Egil; Shaanker, Ramanan Uma; de Boer, Hugo; Ravikanth, Gudasalamani & Wangensteen, Helle (2018). Authentication of Garcinia fruits and food supplements using DNA barcoding and NMR spectroscopy. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:10561, s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-018-28635-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Malterud, Karl Egil (2017). Ethnopharmacology, chemistry and biological properties of four Malian medicinal plants. Plants.  ISSN 2223-7747.  6(1:11), s 1- 13 . doi: 10.3390/plants6010011
 • Austarheim, Ingvild; Pham, Anh Thu; Nguyen, Celine; Zou, Yuanfeng; Diallo, Drissa; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2016). Antiplasmodial, anti-complement and anti-inflammatory in vitro effects of Biophytum umbraculum Welw. traditionally used against cerebral malaria in Mali. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  190, s 159- 164 . doi: 10.1016/j.jep.2016.05.058
 • Goodman, Christopher Dean; Austarheim, Ingvild; Mollard, Vanessa; Mikolo, Bertin; Malterud, Karl Egil; McFadden, Geoffrey & Wangensteen, Helle (2016). Natural products from Zanthoxylum heitzii with potent activity against the malaria parasite. Malaria Journal.  ISSN 1475-2875.  15(481) . doi: 10.1186/s12936-016-1533-x
 • Nguyen, Thuy Lan; Rusten, Anders; Skogsrud, Mona; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad & Wangensteen, Helle (2016). Flavonoids, gallotannins and ellagitannins in Syzygium guineense and the traditional use among Malian healers. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  192, s 450- 458 . doi: 10.1016/j.jep.2016.09.035
 • Wangensteen, Helle; Ho, Giang Thanh Thi; Tadesse, Margey; Miles, Christopher Owen; Moussaavi, Nastaran; Mikolo, Bertin & Malterud, Karl Egil (2016). A new benzophenanthridine alkaloid and other bioactive constituents from the stem bark of Zanthoxylum heitzii. Fitoterapia.  ISSN 0367-326X.  109, s 196- 200 . doi: 10.1016/j.fitote.2016.01.012
 • Moussaavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil; Mikolo, Bertin; Dawes, Dag; Chandre, Fabrice; Corbel, Vincent; Massamba, Daniel; Overgaard, Hans Jørgen & Wangensteen, Helle (2015). Identification of chemical constituents of Zanthoxylum heitzii stem bark and their insecticidal activity against the malaria mosquito Anopheles gambiae. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  8:503 . doi: 10.1186/s13071-015-1113-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Bräunlich, Paula Marie; Austarheim, Ingvild; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Immunomodulating activity of Aronia melanocarpa polyphenols. International Journal of Molecular Sciences.  ISSN 1422-0067.  15(7), s 11626- 11636 . doi: 10.3390/ijms150711626
 • Overgaard, Hans; Sirisopa, Patcharawan; Mikolo, Bertin; Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Zou, Yuanfeng; Paulsen, Berit Smestad; Massamba, Daniel; Duchon, Stephane; Corbel, Vincent & Chandre, Fabrice (2014). Insecticidal activities of bark, leaf and seed extracts of Zanthoxylum heitzii against the African malaria vector Anopheles gambiae. Molecules.  ISSN 1420-3049.  19(12), s 21276- 21290 . doi: 10.3390/molecules191221276 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pham, Anh Thu; Malterud, Karl Egil; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2014). α-Glucosidase inhibition, 15-lipoxygenase inhibition, and brine shrimp toxicity of extracts and isolated compounds from Terminalia macroptera leaves. Pharmaceutical Biology.  ISSN 1388-0209.  52(9), s 1166- 1169 . doi: 10.3109/13880209.2014.880486
 • Zou, Yuanfeng; Chen, Xing-Fu; Malterud, Karl Egil; Rise, Frode; Barsett, Hilde; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Structural features and complement fixing activity of polysaccharides from Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta L.T.Shen roots. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  113, s 420- 429 . doi: 10.1016/j.carbpol.2014.07.036
 • Zou, Yuanfeng; Ho, Giang Thanh Thi; Malterud, Karl Egil; Le, Nhat Hao Tran; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Enzyme inhibition, antioxidant and immunomodulatory activities, and brine shrimp toxicity of extracts from the root bark, stem bark and leaves of Terminalia macroptera. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  155(2), s 1219- 1226 . doi: 10.1016/j.jep.2014.07.004
 • Bräunlich, Paula Marie; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). In Vitro Inhibition of Cytochrome P450 3A4 by Aronia melanocarpa Constituents. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  79(2), s 137- 141 . doi: 10.1055/s-0032-1328055
 • Bräunlich, Paula Marie; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). Extracts, Anthocyanins and Procyanidins from Aronia melanocarpa eas Radical Scavengers and Enzyme Inhibitors. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  5(3), s 663- 678 . doi: 10.3390/nu5030663
 • Bräunlich, Paula Marie; Økstad, Ole Andreas Løchen; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). Effects of Aronia melanocarpa constituents on biofilm formation of Escherichia coli and Bacillus cereus. Molecules.  ISSN 1420-3049.  18(12), s 14989- 14999 . doi: 10.3390/molecules181214989
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Ballo, Ngolo; Zhang, Bingzhao; Malterud, Karl Egil; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2013). A comparison of bioactive aqueous extracts and polysaccharide factions from roots of wild and cultivated Cochlospermum tinctorium A. Rich. Phytochemistry.  ISSN 0031-9422.  93, s 136- 143 . doi: 10.1016/j.phytochem.2013.03.012
 • Pham, Anh Thu; Nguyen, Celine; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2013). Bioactive flavone-C-glycosides of the African medicinal plant Biophytum umbraculum. Molecules.  ISSN 1420-3049.  18(9), s 10312- 10319 . doi: 10.3390/molecules180910312 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wangensteen, Helle; Klarpås, Line; Alamgir, Mahiuddin; Samuelsen, Anne Berit C. & Malterud, Karl Egil (2013). Can scientific evidence support using Bangladeshi traditional medicinal plants in the treatment of diarrhoea? A review on seven plants. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  5, s 1757- 1800 . doi: 10.3390/nu5051757
 • Le, Nhat Hao Tran; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad; Nergård, Cecilie Sogn & Wangensteen, Helle (2012). Bioactive polyphenols in Ximenia americana and the traditional use among Malian healers. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  139(3), s 858- 862 . doi: 10.1016/j.jep.2011.12.031
 • Wangensteen, Helle; Phan, Thi Thanh; Rise, Frode; Halvorsen, Trine Grønhaug & Malterud, Karl Egil (2012). New labdane diterpenes from Solidago canadensis. Natural Product Research.  ISSN 1478-6419.  26(14), s 1348- 1354 . doi: 10.1080/14786419.2011.565005
 • Apetrei, Cristina Lungu; Tuchilus, Cristina; Aprotosoaie, Ana Clara; Oprea, Adrian; Malterud, Karl Egil & Miron, Anca (2011). Chemical, Antioxidant and Antimicrobial Investigations of Pinus cembra L. Bark and Needles. Molecules.  ISSN 1420-3049.  16(9), s 7773- 7788 . doi: 10.3390/molecules16097773
 • Pham, Anh Thu; Dvergses, Christina; Togola, Adiaratou; Wangensteen, Helle; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad & Malterud, Karl Egil (2011). Terminalia macroptera, its current medicinal use and future perspectives. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  137(3), s 1486- 1491 . doi: 10.1016/j.jep.2011.08.029
 • Pham, Anh Thu; Malterud, Karl Egil; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2011). DPPH Radical Scavenging and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Terminalia macroptera Leaves. Natural Product Communications.  ISSN 1934-578X.  6(8), s 1125- 1128 . doi: 10.1177/1934578x1100600819
 • Wangensteen, Helle; Alamgir, Mahiuddin; Duong, GM; Grønhaug, Tom Erik; Samuelsen, Anne Berit & Malterud, Karl Egil (2010). Chemical and Biological Studies of Medicinal Plants from the Sundarbans Mangrove Forest, In mohamed eddouks (ed.),  Advances in Phytotherapy Research.  Research Signpost.  ISBN 9788130802237.  Chapter 4.  s 59 - 78
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Strand, Martin Frank; Krapp, Andreas; Rise, Frode; Herstad, Gunnar; Malterud, Karl Egil & Krauss, Stefan (2010). Hedgehog antagonists cyclopamine and dihydroveratramine can be mistaken for each other in Veratrum album. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  53(3), s 497- 502 . doi: 10.1016/j.jpba.2010.05.024
 • Togola, Adiaratou; Hedding, Berte; Theis, Annette; Wangensteen, Helle; Rise, Frode; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Malterud, Karl Egil (2009). 15-Lipoxygenase Inhibitory Effects of Prenylated Flavonoids from Erythrina senegalensis. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  75(10), s 1168- 1170 . doi: 10.1055/s-0029-1185449
 • Wangensteen, Helle; Dang, Huong Cam Thi; Uddin, Shaikh Jamal; Alamgir, Mahiuddin & Malterud, Karl Egil (2009). Antioxidant and antimicrobial effects of the mangrove tree Heritiera fomes. Natural Product Communications.  ISSN 1934-578X.  4(3), s 371- 376

Se alle arbeider i Cristin

 • Malterud, Karl Egil (2020). Hvitbladtistel - en gammel medisinplante. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  16(4), s 11- 11
 • Malterud, Karl Egil & Helleve, Torstein (2020, 10. januar). Lokale healarar kan ha rett om tradisjonelt medisintre. [Internett].  titan.uio.no/node/3545.
 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from Mediterranean countries and Balkan.
 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from the Mediterranean countries and Balkan..
 • Stevanovic, Stanislava; Malterud, Karl Egil; Sanogo, Rokia & Wangensteen, Helle (2019). Bioaktive stoffer i Ficus platyphylla, en afrikansk medisinplante.
 • Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2018). Gresk fjellte, en medisinplante fra middelhavslandene og Balkan.
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Malterud, Karl Egil; Shaanker, R.U.; de Boer, Hugo; Ravikanth, G. & Wangensteen, Helle (2018). DNA strekkodeanalyser og kvantitativ NMR spektroskopi av garciniafrukter og ekstrakter.
 • Lawal, Fatimah; Bapela, M.J.; Adebayo, S.A.; Malterud, Karl Egil & Tshikalange, T.E. (2018). Anti-inflammatory potential of South African medicinal plants used in the treatment of sexually transmitted infections. South African Journal of Botany.  ISSN 0254-6299.  115, s 291- 291 . doi: 10.1016/j.sajb.2018.02.059
 • Lawal, Fatimah; Bapela, M.J.; Adebayo, S.A.; Nkadimeng, S.M.; Malterud, Karl Egil; McGaw, L.J. & Tshikalange, T.E. (2018). Anti-inflammatory, antioxidant and phytochemical studies of South African medicinal plants traditionally used in the treatment of sexually transmitted infections.
 • Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil; Mikolo, Bertin; Chandre, Fabrice; Corbel, Vincent & Wangensteen, Helle (2018). Natural products of Zanthoxylum heitzii stem bark and their insecticidal activity aginst the malaria mosquito Anopheles gambiae.
 • Wangensteen, Helle; Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil & Røsjø, Bjarne (2018, 05. oktober). UiO-forskning om malaria gikk verden rundt. [Internett].  titan.uio.no/node/3058.
 • Hoang, An Thuy; Goodman, Christopher Dean; Diallo, Drissa; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2017). Antimalarial activities of Zanthoxylum zanthoxyloides.
 • Malterud, Karl Egil (2017). Fra tradisjonelle healers apotek: Fire afrikanske medisinplanter.
 • Røsjø, Bjarne; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2017, 25. januar). African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. [Internett].  http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=171936&Cult. Vis sammendrag
 • Wangensteen, Helle; Hoang, An Thuy; Goodman, Christopher Dean; Diallo, Drissa & Malterud, Karl Egil (2017). Zanthoxylum zanthoxyloides - an African medicinal tree with antimalarial effects.
 • Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Røsjø, Bjarne (2017, 07. januar). Naturstoffer fra samme tre dreper både malariamyggen og parasitten. [Internett].  titan.uio.no/node/2075.
 • Hoang, An Thuy; Goodman, Christopher Dean; Diallo, Drissa; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2016). En afrikansk medisinplante mot malaria.
 • Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle & Hanger, Mari Rian (2016, 28. oktober). Afrikansk medisinplante virksom mot malaria. [Internett].  http://www.dagensmedisin.no/pharma/.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Økstad, Ole Andreas Løchen; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2015). Effects of Aronia melanocarpa on biofilm formation of Escherichia coli and Bacillus cereus.
 • Moussavi, Nastaran; Austarheim, Ingvild; Goodman, Dean; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2015). Zanthoxylum heitzii, a possible anti-malaria medicine.
 • Moussavi, Nastaran; Wangensteen, Helle; Austarheim, Ingvild & Malterud, Karl Egil (2015). Zanthoxylum heitzii, a possible anti-malaria medicine.
 • Nguyen, Thuy Lan; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2015). Flavonoids and hydrolysable tannins from the African medicinal plant Syzygium guineense.
 • Austarheim, Ingvild; Goodman, Dean; Ho, Giang Thanh Thi; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2014). Et medisintre fra Kongo med anti-malaria aktivitet.
 • Bräunlich, Paula Marie; Barsett, Hilde; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2014). Bioactive constituents in aronia berries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Correlations between structure and biological activity of polysaccharides from berries of Aronia melanocarpa.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Økstad, Ole Andreas Løchen; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Spennende helseeffekter av aroniabær.
 • Wangensteen, Helle; Bräunlich, Paula Marie; Nikolic, Viktoria; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Anthocyanins, proanthocyanidins and total phenolics in four cultivars of aronia: Antioxidant and enzyme inhibitory effects. Journal of Functional Foods.  ISSN 1756-4646.  7(1), s 746- 752 . doi: 10.1016/j.jff.2014.02.006
 • Wangensteen, Helle; Klarpås, Line; Alamgir, Mahiuddin; Samuelsen, Anne Berit C. & Malterud, Karl Egil (2014). Medisinplanter fra Bangladesh med tradisjonell bruk i behandling av diaré. BestPractice Gastroenterologi.  ISSN 1903-6590.  3(1), s 15- 19
 • Austarheim, Ingvild; Pham, Anh Thu; Nguyen, Celine; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2013). Immunomodulating and antioxidative effects of Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant.
 • Barsett, Hilde; Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Ho, Giang Thanh Thi; Vo, L.V. & Slimestad, Rune (2013). Bioactive compounds in Aronia melanocarpa berries.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2013). Aronia melanocarpa berries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2013). Polysakkarider og polyfenoler fra svartsurbær (Aronia melanocarpa) med immunmodulerende aktivitet.
 • Malterud, Karl Egil; Mikolo, Bertin; Corbel, Vincent; Chandre, Fabrice; Patcharawan, Sirisopa; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Overgaard, Hans (2013). Anti-mosquito activity of Zanthoxylum heitzii, a Congolese medicinal plant.
 • Pham, Anh Thu; Austarheim, Ingvild; Nguyen, Celine; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2013). Immunomodulating effects of Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant.
 • Bräunlich, M.; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2012). Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa as radical scavengers and enzyme inhibitors. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  78(11), s 1120- 1121
 • Braünlich, Marie; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2012). Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa as radical scavengers and enzyme inhibitors. Vis sammendrag
 • Malterud, Karl Egil (2012). Medisiner fra naturen.
 • Malterud, Karl Egil & Austarheim, Ingvild (2012). Omvisning i medisinplantehagen på Tøyen.
 • Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2012). NMR spectroscopy in identification of secondary metabolites.
 • Nguyen, Celine; Pham, Anh Thu; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2012). Flavonoids from Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant. Vis sammendrag
 • Nguyen, Christel; Pham, Anh Thu; Malterud, Karl Egil; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2012). Flavonoids from Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  78(11), s 1209- 1209
 • Nikolic, Viktoria; Barsett, Hilde; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2012). Sammenligning av biologisk active lavmolekylære substanser fra forskjellige subspecies av arten Aronia melanocarpa.
 • Overgaard, Hans; Mikolo, Bertin; Stangeland, Torunn; Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Corbel, Vincent (2012). A potentially promising botanical insecticide from the Congo.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2011). Polyphenolic fractions isolated from black chokeberry, Aronia melanocarpa.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2011). Proantocyanidiner fra aroniabær viser høy antioksidantaktivitet.
 • Le, Nhat Hao Tran; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Diallo, Drissa (2011). Bioactive constituents of Ximenia americana, a Malian medicinal plant.
 • Malterud, Karl Egil (2011). Pors - i ølbrygging, hekseri, kjemi og medisin. Del 1: Historie, folketro og litteratur. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  7(1), s 26- 29
 • Malterud, Karl Egil (2011). Pors - i ølbrygging, hekseri, kjemi og medisin. Del 2: Kjemi, biologi og medisin. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  7(2), s 24- 26
 • Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Diallo, Drissa (2011). Antioxidants in Malian medicinal plants.
 • Mikolo, Bertin; Overgaard, Hans; Stangeland, Torunn; Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Corbel, Vincent (2011). Adulticide activity in fractions of Zanthoxylum heitzii (Aubrév. & Pellegr.) P.G. Waterman extract against Anopheles gambiae.
 • Mikolo, Bertin; Overgaard, Hans; Stangeland, Torunn; Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Corbel, Vincent (2011). Adulticide activity in fractions of Zanthoxylumheitzii (Aubrév. &Pellegr.) P.G.Waterman extract against Anopheles gambiae.
 • Mikolo, Bertin; Overgaard, Hans; Stangeland, Torunn; Malterud, Karl Egil; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad & Corbel, Vincent (2011). Adulticide activity in fractions of znathoxylum heitzii (Aubrev. & Pellegr.) P.G. Waterman exytract against Anopheles gambiae.
 • Nguyen, Celine; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Diallo, Drissa (2011). Flavonoids from Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant.
 • Pham, Anh Thu; Malterud, Karl Egil; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Wangensteen, Helle (2011). Enzyme inhibitory activity of Terminalia macroptera leaves.
 • Pham, Anh Thu; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Diallo, Drissa (2011). Antioxidant and enzyme inhibitory activity of Terminalia macroptera.
 • Fossum, Gro; Malterud, Karl Egil & Østensvig, Anne-Cecilie (2010). Assessment report on Salvia officinalis L., folium and Salvia officinalis L., aetherolum.
 • Malterud, Karl Egil (2010). Likører og urtebrennevin.
 • Pham, Anh Thu; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Malterud, Karl Egil (2010). Terminalia macroptera, an African medicinal plant. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  76(12), s 1209- 1209
 • Pham, Anh Thu; Wangensteen, Helle; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Malterud, Karl Egil (2010). Terminalia macroptera, an African medicinal plant.
 • Fossum, Gro; Østensvig, Anne-Cecilie & Malterud, Karl Egil (2009). Informasjonskilde om urter for apotek.
 • Malterud, Karl Egil (2009, 19. desember). Gull, røkelse og ....  Dagbladet Magasinet. Vis sammendrag
 • Malterud, Karl Egil (2009). NMR in natural products research: Some examples.
 • Malterud, Karl Egil (2009). Naturlegemidler og naturmidler: Virkninger, bivirkninger og interaksjoner.
 • Pham, Anh Thu; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2009). Terminalia macroptera, en afrikansk medisinplante.
 • Wangensteen, Helle; Phan, Thi Thanh & Malterud, Karl Egil (2009). New labdane diterpenes from Solidago canadensis. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  75(9), s 911- 911
 • Wangensteen, Helle; Phan, Thi Thanh & Malterud, Karl Egil (2009). New labdane diterpenes from Solidago canadensis.
 • Fossum, Gro; Malterud, Karl Egil & Moradi, Asefeh (2008). Assessment report on Polypodium vulgare L., rhizoma.
 • Fossum, Gro; Malterud, Karl Egil & Moradi, Asefeh (2008). Assessment report on Verbascum thapsus L., V. densiflorum Bertol.; V. phlomoides L., flos with traditional use.
 • Fossum, Gro; Malterud, Karl Egil & Moradi, Asefeh (2008). Sambucus nigra L., flos. Assessment report for the development of community monographs and for inclusion of herbal substance(s), preparation(s) or combinations thereof in the list.
 • Malterud, Karl Egil (2008). Pors - i ølbrygging, hekseri, kjemi og medisin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2011 14:08 - Sist endret 26. nov. 2015 15:58